Brukerverktøy

Nettstedverktøy


2022_h

Høring - Consultation
1.9.2020 - 13.10.2020 kl. 1200

Network Statement 2022 Høring

Network Statement 2022 utgis / publishes the 12th of December 2020Gyldighetsperiode / Validity period Network Statement 2022: 12. desember 2021 - 10. desember 2022

Høringssvar

Interessenter: Innspill: Dato:
Flytoget AS Flytoget 09.10.2020
Go-Ahead Norge AS Go-Ahead 13.10.2020
Green Cargo AB Green Cargo 13.10.2020
Grenland Rail AS Grenland Rail 13.10.2020
SJ AB SJ AB 12.10.2020
SJ Norge AS SJ Norge 13.10.2020
Vygruppen AS, CargoNet AS, Vy Tog AS, Vy Gjøvikbanen AS Vy 12.10.2020
Statens jernbanetilsyn SJT 20.10.2020
2022_h.txt · Sist endret: 2020/10/29 09:57 av wesase