Brukerverktøy

Nettstedverktøy


appendices:sidings

Sidings

Tables of Sidings to freight terminals and private companies etc, connected to The Norwegian Railway Network.

In working progress

Annexes 3.6.2.6

Sidings per line

Bergensbanen

Bratsbergbanen

Brevikbanen

Dovrebanen

Drammenbanen

Filipstadlinjen

Gardermobanen

Gjøvikbanen

Hovedbanen

Kongsvingerbanen

Nordlandsbanen

Ofotbanen

Randsfjordbanen

Raumabanen

Roa-Hønefossbanen

Rørosbanen

Solørbanen

Stavne - Leangenbanen

Sørlandsbanen

Valdresbanen

Vestfoldbanen

Østfoldbanen

Østfoldbanen, Østre linje

Sidings all lines

Bane
Line
Sted/stasjon
Place/Station
Navn Side- og industrispor
Name Sidings and Industrial Tracks
Km
Km
Sporeier
Track owner
Aeraleier
Area owner
Spornnr.
Track no.
Spor lengde (m)
Track length
Maks toglengde (m)
Max. Train length
Bilrampe
Car ramp
Merknader
Comments
Drammenbanen
Drammenbanen Hvalstad Hvalstad 20,19
Drammenbanen Asker Asker 23,83
Drammenbanen Brakerøya Lierstranda 50,76 Terminalen ikke i drift
Drammenbanen Brakerøya Brakerøya siderspor 50,76
Drammenbanen Drammen Tangen/Strømsø 41,13 1
Drammenbanen Drammen Holmen sidespor 51,77
Drammenbanen Drammen Nybyen, Drammen godsterminal 52,50
Drammenbanen Drammen Drammen stasjon 52,09
Drammenbanen Drammen Sundland Driftsbanegård 52,86 Driftsoperatør 24/7
Sørlandsbanen
Sørlandsbanen Mjøndalen Spor 4 Mjøndalen 64,03 Sporveksel fjernet
Sørlandsbanen Hokksund Ring Teigen sidespor 67,94 Opphuggeri
Sørlandsbanen Hokksund Hokksund 70,22 Lagerområde
Sørlandsbanen Vestfossen Flesaker 78,30 Sporveksel fjernet
Sørlandsbanen Krekling Krekling 85,76 Sporadisk bruk av Infrastruktur
Sørlandsbanen Skollenborg Skollenborg 92,59 Sporadisk bruk av Infrastruktur
Sørlandsbanen Kongsberg Skifteområde IV/Skifteområde Numedal 99,37 Bane NOR Bane NOR 46430m Tømmer/flis/pukk fra Svene. Oppgitt sporlengde er til Rollag
Sørlandsbanen Kongsberg Kongsberg Driftsbanegård Bane NOR Bane NOR 6 til 15 spor6:100m, spor7:62m, spor8:133m, spor9:133m, spor10:136m, spor11:160m, spor12:148m, spor13:141m, spor14:166m, spor15:121m spor 8, spor9, spor10, spor11 Hensetting
Sørlandsbanen Meheia Meheia 113,22 Bane NOR Bane NOR 3 93m 46m Sporadisk bruk av Infrastruktur
Sørlandsbanen Øysteinstul Øysteinstul 125,01 Bane NOR Bane NOR 3 115m Sporadisk bruk av Infrastruktur
Sørlandsbanen Hjuksebø Hjuksebø 136,24 Bane NOR Bane NOR 4,5,6 spor4:394m, spor5:224m, spor6:258m Spor 4,5 og 6. Sporadisk bruk av Infrastruktur.
Sørlandsbanen Nordagutu Nordagutu 145,95 Bane NOR Bane NOR 6,7 spor6:266m, spor7:50m KL-avdelingen. Hensiktsmessig å kunne kjøre ut og inn som tog.
Sørlandsbanen Gvarv Gvarv 156,49 Bane NOR Bane NOR 3 76 m spor 3:22m
Sørlandsbanen 163,44 Bane NOR Bane NOR 3 til 7 spor3:193m, spor 4.131m, spor5:176m, spor6:45m, spor7:58m spor 4: 14m, spor6: 45m Tømmer - økende trafikk. Sporadisk bruk av Infrastruktur.
Sørlandsbanen Lunde Lunde 177,48 Bane NOR Bane NOR 4 til 6 spor4:48m, spor5:162m, spor6:130m spor4:48m, spor5: 46m, spor6: 24m Tømmer - økende trafikk. Sporadisk bruk av Infrastruktur.
Sørlandsbanen Drangedal Drangedal 204,96 Bane NOR Bane NOR 3 214m 141m Sporadisk bruk av Infrastruktur
Sørlandsbanen Nelaug Simonstad/Nelaug 284,41 Bane NOR Bane NOR 8510m Holder på å ruste opp sporet for transport av flis, kan
Sørlandsbanen Oggevatn Oggevatn 325,54 Bane NOR Bane NOR 3 227m 25,5m Sporadisk bruk av Infrastruktur
Sørlandsbanen Vatnestrøm Vatnestrøm godsterminal (privat sidespor?) 329,8 Bane NOR/Iveland kommune Bane NOR/Iveland kommune 667m 590m Vanntransport til Krsand daglig fra ca 01.06.17
Sørlandsbanen Langemyr Kristiansand godsterminal Langemyr 359,96 Bane NOR Bane NOR 3 til 6 spor3:786m, spor4:159m, spor5:415m, spor6:56m Uttrekkspor mot syd : 284m
Sørlandsbanen Kristiansand Kristiansand havn 365,29 Bane NOR/Havnevesenet Bane NOR/Havnevesenet 46 240/470 Havnebane Krs, brukes til vanntransport fra Vatnestraum
Sørlandsbanen Kristiansand Kristiansand Falconbridge 365,29 Bane NOR/Glencore Bane NOR/Glencore ? Glencore (tidligere Xtrata). «Kolsdalsporet».
Sørlandsbanen Snartemo 428,85 Bane NOR Bane NOR 3 110m Sporadisk bruk av Infrastruktur
Sørlandsbanen Sira 468,63 Bane NOR Bane NOR 3 345m 310m 30m lokaltogsett.
Sørlandsbanen Egersund Driftsbanegård 525,56 Bane NOR Bane NOR 3,7,15 spor3:198m, spor7:105m, spor15:130m Hensetting
Sørlandsbanen Ganddal godsterminal Orstad sidespor 577,65 Bane NOR Bane NOR
Sørlandsbanen Sandnes Driftsbanegård 583,45 Bane NOR Bane NOR 5 og 6 spor5:295m, spor6:275m Driftsbanegården er ikke i bruk, men brukes til å hensette
Sørlandsbanen Stavanger Driftsbanegård 598,70 Bane NOR Bane NOR 21,22,25,26 spor7:240m, spor21:264m, spor22:318m, spor25:229m, spor26:240m
Randsfjordbanen
Randsfjordbanen Skotselv Skotselv 79,78 Sporadisk bruk av Infrastruktur
Randsfjordbanen Åmot Åmot 85,37 Sporadisk bruk av Infrastruktur
Randsfjordbanen Hønefoss Skifteområde VII 89,57 Økende trafikk. Tømmer, sviller, mye kommersiell trafikk. Også brukt av Infrastruktur.
Randsfjordbanen Hønefoss Hønefoss for øvrig 89,57 Hensetting, også brukt av infrastruktur (revisjonsvogn).Økt trafikk/hensetting, både gods og person, som følge av ny Ringeriksbane.
Randsfjordbanen Geithus Geithus 91,45 Sporadisk bruk av Infrastruktur
Randsfjordbanen Vikersund Vikersund/Krøderbanen 95,91 Krøderbanen. Også sporadisk bruk av Infrastruktur.
Randsfjordbanen Tyristrand Tyristrand 110,68 Sporadisk bruk av Infrastruktur
Randsfjordbanen Hensmoen Hensmoen 133,77 Området benyttes av Spencon til lagring og opplasting av sviller.
Bratsbergbanen
Bratsbergbanen Skien Skien 180,50 Txp 24/7
Bratsbergbanen Borgestad Borgestad 186,80 Benyttes av Norsk Jernbanedrift AS. Økt trafikk. Planlagt hensetting av persontog og sammensetting av godstog.
Bratsbergbanen Porsgrunn Hydro Herøya industrispor 190,12 Midlertidig stengt
Bratsbergbanen Eidanger Bjørntvedt sidespor 192,11 Blir nye Myrane stasjon fra september 2018.
Bratsbergbanen Eidanger Eidanger 192,60 Fra 2018 er Eidanger borte, og Tangenkaia ssp. og Ørvik ssp. er blitt nye togspor på nye Ørvik stasjon.
Brevikbanen
Brevikbanen Eidanger Tangenkai sidespor 200,16 Fra 2018 er Eidanger borte, og Tangenkaia ssp. og Ørvik ssp. er blitt nye togspor på nye Ørvik stasjon.
Brevikbanen Eidanger Ørvik sidespor 201,05
Vestfoldbanen
Vestfoldbanen Skoppum Skoppum 99,54 Skoppum forsvinner i ny dobbeltsporparsell.
Vestfoldbanen Tønsberg Tønsberg 113,90 Hensetting av Infrastukturs materiell. Nytt sporarrangement med nytt dobbeltspor og ERTMS.
Vestfoldbanen Sem Sem 121,06 Sidespor til Tollpost er stengt. Sporvekselen planlagt fjernet. Sporadisk bruk av Infrastruktur

Vestfoldbanen Sandefjord Sandefjord 139,52 Hensetting.
Vestfoldbanen Lauve Lauve 149,80 Sporadisk bruk av Infrastruktur
Vestfoldbanen Larvik Larvik Omformerst. Sidespor 156,67
Vestfoldbanen Larvik Alfred Andersen Mek. Verksted 157,20 Midlertidig stengt. Tiltenkt som spor til ny godsterminal Larvik tidlig 2018. Kan ikke fjernes.
Vestfoldbanen Larvik Larvik Revet Havnespor 158,66 Godsterminal i Larvik havn skal bygges. Ferdig i 2018
Vestfoldbanen Oklungen Oklungen 182,10 Forsvinner i 2018.
Dovrebanen
Dovrebanen Strandlykkja Strandlykkja 91,1 Hensetting/ forlengelse av dobbeltsporStrandlykkja - Sørli. Blir dobbeltspor i ny parsell. Blir stasjon kun med overkjøringssløyfer.
Dovrebanen Tangen Tangen omformerst. Sidespor 103,25
Dovrebanen Sørli Sørli tømmerterminal 110,21 Begrensning for El. Lok inne på lastspor. Blir en del av dobbeltsporet. Mulig inn- og utkjøring tømmerterminal/driftsbase.
Dovrebanen Hamar Ideal flatbrødfabrikk sidespor 123,85 Begrensning for El. Lok inne på lastspor
Dovrebanen Hamar Hamar 126,26
Dovrebanen Hamar 20 126,26 Hensetting/ verksted
Dovrebanen Hamar 21 126,26 Hensetting/ kjøring til verksted
Dovrebanen Hamar 22 126,26 Hensetting/ varmepost
Dovrebanen Hamar 23 126,26 Hensetting/ varmepost
Dovrebanen Hamar 24 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 25 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 26 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 27 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 28 126,26 Hensetting/ kjøring til verksted
Dovrebanen Hamar 28 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 30 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 31 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 32 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 33 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 34 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 35 126,26 Hensetting / Norsk jernbanemuseum
Dovrebanen Hamar 36 126,26 Hensetting / Norsk jernbanemuseum
Dovrebanen Hamar 37 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 38 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 38 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 39 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 40 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 42 126,26 Hensetting NSB / 2 varmeposter
Dovrebanen Hamar 44 126,26 Hensetting NSB
Dovrebanen Hamar 45 126,26 Hensetting
Dovrebanen Hamar 48 126,26 Hensetting/ varmepost
Dovrebanen Hamar 49 126,26 Hensetting Bm 93 / Varmepost 400 Watt
Dovrebanen Hamar 50 126,26 Hensetting Infrastrukturs matriell
Dovrebanen Hamar 51 126,26 Hensetting Infrastrukturs matriell
Dovrebanen Hamar 52 126,26 Hensetting Infrastrukturs matriell
Dovrebanen Hamar 53 126,26 Hensetting / lokstall
Dovrebanen Hamar 57 126,26 Hensetting / lokstall
Dovrebanen Hamar 58 126,26 Hensetting / lokstall
Dovrebanen Hamar 60 126,26 Hensetting / varmepost 2 stk Bm 92
Dovrebanen Hamar Martodden sidespor 129,41 Adkomst Norsk Jernbanemuseum
Dovrebanen Brumunddal Brumunddal 139,94 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Rudshøgda Rudshøgda 148,23
Dovrebanen Moelv Moelv 155,95 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Brøttum Brøttum 168,47 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Bergseng Bergseng 174,71 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Lillehammer Lillehammer 184,18 Hensetting av persontog / Dvergsignaler Lurhaugen (spor 6,7,8) S-lås spor 4 og 5. Får endretr bruk når Hove stasjon også får hensetting som en del av hensetting Østlandet.
Dovrebanen Lillehamer Hove tømmerterminal 187,5 Begrensning for El. Lok inne på lastspor / hensetting arbeidstog / utstyrshenting. Stor endring planlagt som følge av Hensetting Østlandet. Økende trafikk med tømmer. Nytt sikringsanlegg. Driftsbase Infrastruktur.
Dovrebanen Fåberg Fåberg omformer st. sidespor 190,59 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting / omformerstasjon
Dovrebanen Fåberg Fåberg 191,68 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Tretten Tretten 214,35 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Losna Losna 224,15 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Fåvang Fåvang 232,19 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Fåvang Ringebu pukkverk sidespor 237,14 Uthenting av pukk. Infrastruktur
Dovrebanen Ringebu Ringebu 242,55 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Fron Fron 259,26 Stasjonert revisjonsvogn
Dovrebanen Vinstra Vinstra 266,60 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Kvam Kvam 267,57 Begrensning for El. Lok inne på lastspor / hensetting arbeidstog / utstyrshenting - Omlastningsted for gods på vei. Økende tømmertrafikk, tømmerterminalen skal avlaste Otta.
Dovrebanen Otta Otta tømmerterminal 297,24 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting - Stasjonert robel - varmepost. Noe tømmertrafikk.
Dovrebanen Brennhaug Brennhaug 321,83 Hensetting arbeidstog / utstyrshenting
Dovrebanen Dovre Dovre 330,82
Dovrebanen Dombås Dombås 343,04 Hensetting arbeidstog/NSB materiell. Spor 5,6,7,8,9 samt lokstallområdet.
Dovrebanen Hjerkinn Hjerkinn 381,74 2
Dovrebanen Ulsberg Markøya pukkverk 449,92
Dovrebanen Berkåk Berkåk 466,35 2
Dovrebanen Støren Beredskaps-terminal 501,2 180 m Kan også benyttes som tømmerterminal, grener av fra spor 1.
Dovrebanen Heimdal Heggstadmoen-terminal 541,41 600 m Under ombygging i 2017 sammen med forlengelse av spor 3 på Heimdal stasjon
Dovrebanen Trondheim S Brattøra 552,87 600
Raumabanen
Raumabanen Lesjaverk Lesjaverk sidespor 379,95 Sporadisk bruk av Infrasstruktur
Raumabanen Bjorli Bjorli 399,84 Snuing NSB materiell (hensetting)/arbeidstog
Raumabanen Verma Verma 418,09 Sporadisk bruk av Infrastruktur
Raumabanen Åndalsnes Åndalsnes 457,28 570 m Hensetting last lossing, gjelder spor 3 og 4, spor 2 er hensttingsspor. Dette gjelder Øran, Åndalsnes. Varmeposter: En 400 volt og en 1000 volt. Dieselfylling og svingskive på lokstallområde. 3 hensettingspor med tilgang fra buttspor. Daglig godstrafikk.
Rørosbanen
Rørosbanen Hamar NKL sidespor 131,62
Rørosbanen Hamar Ilseng sidespor 136,40
Rørosbanen Løten Hedmark Treimpregnering sidespor 135,33
Rørosbanen Løten Løten 143,78
Rørosbanen Elverum Elverum 158,38 Flere sidespor, Lokstallområde, pakkhus, tømmertermial Vestmo.
Rørosbanen Rena Rena 190,27 Lessing/lossing av militært utstyr, hensetting
Rørosbanen Rena Hovdmoen sidespor 194,21 Tømmer
Rørosbanen Opphus Opphus 213,85
Rørosbanen Koppang Koppang tømmerterminal 246,81 Flis/tømmer/driftsbase Infrastruktur
Rørosbanen Atna Atna tømmerterminal 271,50 Hensetting. Tømmeropplasting spor 3
Rørosbanen Hanestad Hanestad 284,51 Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur.
Rørosbanen Alvdal Alvdal 324,23 Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur.
Rørosbanen Alvdal Auma sidespor 337,35 Tømmerterminal. Pukklessing
Rørosbanen Auma Auma tømmerterminal 337,35
Rørosbanen Tynset Tynset 347,21 1 Brukes av Infastruktur. Driftsbase.
Rørosbanen Tolga Tolga 368,15 Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur
Rørosbanen Os Os 384,87 1 Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur
Rørosbanen Røros Stattene industrispor 401,81 Underlagt Røros stasjon, mulighet for fjerning
Solørbanen
Solørbanen Kongsvinger Roverud sidespor 109,30
Solørbanen Kongsvinger Brandval Sag sidespor 117,24
Solørbanen Grinder Grinder - privat sidespor 127,25
Solørbanen Kirkenær Kirkenær 133,14 Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur
Solørbanen Flisa Flisa 150,15 Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur
Solørbanen Våler Våler 164,30
Solørbanen Jømna Jømna 181,34
Solørbanen Braskereidfoss Forestia tømmerterminal 170,26 Hensetting. Tømmerterminal.
Solørbanen Elverum Vestmo tømmerterminal 194,60
Hovedbanen (inkl. godstogspor)
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Oslo Havn
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Oslo S Lodalen
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Oslo S Haven 0,27
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Alnabru Teisen sidespor 5,26
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Lillestrøm Møller (GM-sporet) 20,95
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Driftsbanegårdene på Lillestrøm 20,95
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Hauerseter Skinnesmia 49,62
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Eidsvoll driftsbanegård 67,86
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Bøn 62,24
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Dal 57,20
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Jessheim 44,60
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Strømmen Strømmen 17,93
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Grorud Grorud 10,50
Hovedbanen (inkl. godstogsporet) Alnabru Alnabru 7,33
Gardermobanen
Gardermobanen Losseterminalen ? 51,85
Filipstadlinjen
Filipstadlinjen Filipstad Filipstad 1,58
Kongsvingerbanen
Kongsvingerbanen Lillestrøm Lillestrøm 20,95
Kongsvingerbanen Fetsund 29,11
Kongsvingerbanen Sørumsand Sørumsand 37,53
Kongsvingerbanen Rånåsfoss Rånåsfoss 45,11
Kongsvingerbanen Årnes Årnes 58,46
Kongsvingerbanen Seterstøa Seterstøa 67,17
Kongsvingerbanen Disenå Disenå 73,35
Kongsvingerbanen Skarnes Skarnes 79,24
Kongsvingerbanen Skarnes Mangå sidespor 83,55
Kongsvingerbanen Sander Sander 87,22
Kongsvingerbanen Galterud Galterud 92,37
Kongsvingerbanen Kongsvinger Kongsvinger 99,58
Kongsvingerbanen Kongsvinger Norsenga 100,60
Kongsvingerbanen Kongsvinger Tarven grustak sidespor 105,70
Kongsvingerbanen Kongsvinger Gropa grustak sidespor 107,15
Kongsvingerbanen Matrand Matrand 122,15
Kongsvingerbanen Skotterud Skotterud 127,37
Kongsvingerbanen Magnor Magnor 133,08
Valdresbanen
Valdresbanen 3 stk på Valdresbanen
Gjøvikbanen
Gjøvikbanen Grefsen Grefsen 6,82
Gjøvikbanen Kjelsås Kjelsås 10,28
Gjøvikbanen Movatn Movatn 19,34
Gjøvikbanen Hakadal Hakadal 32,07
Gjøvikbanen Stryken Stryken 40,83
Gjøvikbanen Monsrud Monsrud 44,03
Gjøvikbanen Bjørgeseter Bjørgeseter 49,11
Gjøvikbanen Roa Roa 57,74
Gjøvikbanen Lunner Lunner 61,13
Gjøvikbanen Gran Gran 67,66
Gjøvikbanen Jaren Jaren 71,92
Gjøvikbanen Eina Eina 100,41
Gjøvikbanen Raufoss Raufoss 111,53
Gjøvikbanen Gjøvik Øveraasen Motorfabrikk sidespor 121,4
Roa-Hønefoss
Roa-Hønefoss Grindvoll Grindvoll 65,85
Roa-Hønefoss Jevnaker Jevnaker 76,52
Roa-Hønefoss Hval Hval 85,42
Roa-Hønefoss Hønefoss Hønefoss 89,57
Østfoldbanen
Østfoldbanen Loenga 1,08
Østfoldbanen Sjursøya 3,00
Østfoldbanen Kolbotn Kolbotn 12,88
Østfoldbanen Ski Ski 24,31
Østfoldbanen Kambo Kambo 53,57
Østfoldbanen Moss Moss Cellulose sidespor 58,40
Østfoldbanen Moss Mossverket sidespor 58,73
Østfoldbanen Moss Moss havnespor 60,16
Østfoldbanen Fredrikstad Fredrikstad 94,26
Østfoldbanen Rolvsøy Rolvsøy 101,04 http://www.dbschenker.no/log-no-no/start.html
Østfoldbanen Sandesund Sandesund 106,64
Østfoldbanen Sarpsborg Sarpsborg 109,47
Østfoldbanen Sarpsborg Alvim havnespor 109,47
Østfoldbanen Sarpsborg Borregaard industrispor 109,47 Borregård er en privat tømmerterminal som ligger ved Sarpsborg stasjon, og benyttes av Borregård AS til lossing av sine tog.
Østfoldbanen Skjeberg Skjeberg 119,10
Østfoldbanen Berg Berg 130,93 Nexans
Østfoldbanen Halden Rieber & Søn A/S sidespor 132,71
Østfoldbanen Halden Kasa 136,64
Østfoldbanen Halden Halden 136,64
Østfoldbanen Halden Tistedal sidespor 141,13
Østfoldbanen Kornsjø Kornsjø 169,12
Østfoldbanen, Østre linje
Østfoldbanen, Østre linje Kråkstad Kråkstad 5,78 1
Østfoldbanen, Østre linje Spydeberg Spydeberg 20,32 1
Østfoldbanen, Østre linje Askim Askim 29,10 1
Østfoldbanen, Østre linje Mysen Mysen 39,47 1
Østfoldbanen, Østre linje Rakkestd Rakkestad 54,31 1
Bergensbanen
Bergensbanen Sokna Soknabruket sidespor 110,52
Bergensbanen Nesbyen Nesbyen tømmerterminal og beredskapsterminal
185,42
Bergensbanen Ygre Ygre holdeplass 379,03
Bergensbanen Voss Palmafoss godsterminal 385,32 Dvergsignal for skifting på Voss stasjon.
Bergensbanen Evanger Evanger sidespor 403,79
Bergensbanen Dale Dale sidespor 425,29
Bergensbanen Tunestveit Tunestveit sidespor (Gamle Vossebanen) 459,36
Bergensbanen Arna Sidespor ved gamle Vossebanen 461,93
Bergensbanen Bergen Bergen godsterminal Nygårdstangen 471,25
Bergensbanen Bergen Havnespor Dokken 471,25 Bane NOR eier sporet fra Bergen stasjon til kaiområdet. Spor på Dokkeskjærskaien eies av havnevesenet.
Bergensbanen Bergen Havnespor Skolten 471,25 Bane NOR eier sporet fra Bergen stasjon til kaiområdet. Spor på Skoltengrunnskaien eies av havnevesenet.
Bergensbanen Bergen Kronstad ? Spor 1 på gamle Kronstad st. har vært brukt av firmaet Johs. Helvik
Bergensbanen Bergen Minde godsterminal ?
Stavne - Leangenbanen
Stavne - Leangenbanen Søndre tilsving Søndre tilsving 549,61
Nordlandsbanen
Nordlandsbanen Hell Muruvik sidespor 31,50
Nordlandsbanen Skogn Fiborgtangen sidespor 75,70
Nordlandsbanen Bergsgrav Verdal industrispor 94,44
Nordlandsbanen Grong Formofoss tømmerterminal 212,72 350m
Nordlandsbanen Namsskogan Øvre Namdal skogindustrispor 288,04 lite i bruk men brukes av Bane infrastruktur
Nordlandsbanen Majavatn Sefrivatn pukkverk 321,56 brukes av Bane Infrastruktur ved behov
Nordlandsbanen Mosjøen Mosjøen godsterminal 406,01
Nordlandsbanen Mosjøen Mosjøen havnespor 406,01
Nordlandsbanen Mosjøen Mosjøen beredskapsterminal 406,01 500m
Nordlandsbanen Mo i Rana Mo i Rana godsterminal 498,00 600m
Nordlandsbanen Mo i Rana Mo i Rana Guldsmedvik 500,72 550m Guldsmedvik er beregnet for malmtog
Nordlandsbanen Ørtfjell Ørtfjell gruvespor 534,65
Nordlandsbanen Lønsdal Lønsdal pukkspor 602,15
Nordlandsbanen Rognan Røkland sidespor 634,73
Nordlandsbanen Fauske Fauske godsterminal 674,25 500m
Nordlandsbanen Bodø Bodø havneterminal 728,75
Nordlandsbanen Bodø Bodø godsterminal 728,75 415m
Ofotbanen
Ofotbanen Narvik Narvik godsterminal Fagernes 3,7
Ofotbanen Narvik Narvik havnespor 3,7
appendices/sidings.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)