Brukerverktøy

Nettstedverktøy


appendices:sidings

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

appendices:sidings [2017/06/28 12:59]
wesase [Sidings]
appendices:sidings [2020/06/02 10:02]
Linje 1: Linje 1:
-====== Sidings ====== 
- 
-Tables of Sidings to freight terminals and private companies etc, connected to The Norwegian Railway Network. 
- 
- 
-<WRAP center round tip 100%>​**In working progress**</​WRAP>​ 
- 
- 
-Annexes 3.6.2.6 ​ 
- 
- 
- 
-===== Sidings per line ===== 
- 
- 
-++++ Bergensbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                            ^ 
-| **Bergensbanen** ​                   |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Sokna                                                | Soknabruket sidespor ​                                                                   | 110,​52 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Nesbyen ​                                             | Nesbyen tømmerterminal og beredskapsterminal\\ ​                                         | 185,​42 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Ygre                                                 | Ygre holdeplass ​                                                                        | 379,​03 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Voss                                                 | Palmafoss godsterminal ​                                                                 | 385,​32 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Dvergsignal for skifting på Voss stasjon. ​                                                                | 
-| Bergensbanen ​                       | Evanger ​                                             | Evanger sidespor ​                                                                       | 403,​79 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Dale                                                 | Dale sidespor ​                                                                          | 425,​29 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Tunestveit ​                                          | Tunestveit sidespor (Gamle Vossebanen) ​                                                 | 459,​36 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Arna                                                 | Sidespor ved gamle Vossebanen ​                                                          | 461,​93 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Bergen ​                                              | Bergen godsterminal Nygårdstangen ​                                                      | 471,​25 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-| Bergensbanen ​                       | Bergen ​                                              | Havnespor Dokken ​                                                                       | 471,​25 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Bane NOR eier sporet fra Bergen stasjon til kaiområdet. Spor på Dokkeskjærskaien eies av havnevesenet. ​   | 
-| Bergensbanen ​                       | Bergen ​                                              | Havnespor Skolten ​                                                                      | 471,​25 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Bane NOR eier sporet fra Bergen stasjon til kaiområdet. Spor på Skoltengrunnskaien eies av havnevesenet. ​ | 
-| Bergensbanen ​                       | Bergen ​                                              | Kronstad ​                                                                               | ?                              |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Spor 1 på gamle Kronstad st. har vært brukt av firmaet Johs. Helvik ​                                      | 
-| Bergensbanen ​                       | Bergen ​                                              | Minde godsterminal ​                                                                     | ?                              |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                          | 
-++++ 
- 
- 
-++++ Bratsbergbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                                     ^ 
-| **Bratsbergbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||||||||||| 
-| Bratsbergbanen ​                     | Skien                                                | Skien                                                                                   | 180,​50 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Txp 24/7                                                                                                           | 
-| Bratsbergbanen ​                     | Borgestad ​                                           | Borgestad ​                                                                              | 186,​80 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Benyttes av Norsk Jernbanedrift AS. Økt trafikk. Planlagt hensetting av persontog og sammensetting av godstog. \\  | 
-| Bratsbergbanen ​                     | Porsgrunn ​                                           | Hydro Herøya industrispor ​                                                              | 190,​12 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Midlertidig stengt ​                                                                                                | 
-| Bratsbergbanen ​                     | Eidanger ​                                            | Bjørntvedt sidespor ​                                                                    | 192,​11 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Blir nye Myrane stasjon fra september 2018.                                                                        | 
-| Bratsbergbanen ​                     | Eidanger ​                                            | Eidanger ​                                                                               | 192,​60 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Fra 2018 er Eidanger borte, og Tangenkaia ssp. og Ørvik ssp. er blitt nye togspor på nye Ørvik stasjon. ​           | 
-++++ 
- 
-++++ Brevikbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                           ^ 
-| **Brevikbanen** ​                    ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                         | 
-| Brevikbanen ​                        | Eidanger ​                                            | Tangenkai sidespor ​                                                                     | 200,​16 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Fra 2018 er Eidanger borte, og Tangenkaia ssp. og Ørvik ssp. er blitt nye togspor på nye Ørvik stasjon. ​ | 
-| Brevikbanen ​                        | Eidanger ​                                            | Ørvik sidespor ​                                                                         | 201,​05 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                         | 
- 
-++++ 
- 
- 
-++++ Dovrebanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                                                                                                                                            ^ 
-| **Dovrebanen** ​                     |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Strandlykkja ​                                        | Strandlykkja ​                                                                           | 91,1                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting/ forlengelse av dobbeltsporStrandlykkja - Sørli. Blir dobbeltspor i ny parsell. Blir stasjon kun med overkjøringssløyfer. \\                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Tangen ​                                              | Tangen omformerst. Sidespor ​                                                            | 103,​25 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Sørli ​                                               | Sørli tømmerterminal ​                                                                   | 110,​21 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Begrensning for El. Lok inne på lastspor. Blir en del av dobbeltsporet. Mulig inn- og utkjøring tømmerterminal/​driftsbase. \\                                                                                             | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | Ideal flatbrødfabrikk sidespor ​                                                         | 123,​85 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Begrensning for El. Lok inne på lastspor ​                                                                                                                                                                                 | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | Hamar                                                                                   | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 20                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting/ verksted ​                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 21                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting/ kjøring til verksted ​                                                                                                                                                                                         | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 22                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting/ ​ varmepost ​                                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 23                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting/ ​ varmepost ​                                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 24                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 25                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 26                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 27                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 28                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting/ kjøring til verksted ​                                                                                                                                                                                         | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 28                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 30                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 31                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 32                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 33                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 34                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 35                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting / Norsk jernbanemuseum ​                                                                                                                                                                                        | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 36                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting / Norsk jernbanemuseum ​                                                                                                                                                                                        | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 37                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 38                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 38                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 39                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 40                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 42                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting NSB / 2 varmeposter ​                                                                                                                                                                                           | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 44                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting NSB                                                                                                                                                                                                            | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 45                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 48                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting/ ​ varmepost ​                                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 49                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting Bm 93 / Varmepost 400 Watt                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 50                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting Infrastrukturs matriell ​                                                                                                                                                                                       | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 51                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting Infrastrukturs matriell ​                                                                                                                                                                                       | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 52                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting Infrastrukturs matriell ​                                                                                                                                                                                       | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 53                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting / lokstall ​                                                                                                                                                                                                    | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 57                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting / lokstall ​                                                                                                                                                                                                    | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 58                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting / lokstall ​                                                                                                                                                                                                    | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 60                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting / varmepost 2 stk Bm 92                                                                                                                                                                                        | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | Martodden sidespor ​                                                                     | 129,​41 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Adkomst Norsk Jernbanemuseum ​                                                                                                                                                                                             | 
-| Dovrebanen ​                         | Brumunddal ​                                          | Brumunddal ​                                                                             | 139,​94 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Rudshøgda ​                                           | Rudshøgda ​                                                                              | 148,​23 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Moelv                                                | Moelv                                                                                   | 155,​95 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Brøttum ​                                             | Brøttum ​                                                                                | 168,​47 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Bergseng ​                                            | Bergseng ​                                                                               | 174,​71 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Lillehammer ​                                         | Lillehammer ​                                                                            | 184,​18 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting av persontog / Dvergsignaler Lurhaugen (spor 6,​7,​8) ​ S-lås spor 4 og 5.  Får endretr bruk når Hove stasjon også får hensetting som en del av hensetting Østlandet.\\ ​                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Lillehamer ​                                          | Hove tømmerterminal ​                                                                    | 187,5                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Begrensning for El. Lok inne på lastspor / hensetting arbeidstog / utstyrshenting. Stor endring planlagt som følge av Hensetting Østlandet. Økende trafikk med tømmer. Nytt sikringsanlegg. Driftsbase Infrastruktur. \\  | 
-| Dovrebanen ​                         | Fåberg ​                                              | Fåberg omformer st. sidespor ​                                                           | 190,​59 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting / omformerstasjon ​                                                                                                                                                                 | 
-| Dovrebanen ​                         | Fåberg ​                                              | Fåberg ​                                                                                 | 191,​68 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Tretten ​                                             | Tretten ​                                                                                | 214,​35 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Losna                                                | Losna                                                                                   | 224,​15 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Fåvang ​                                              | Fåvang ​                                                                                 | 232,​19 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Fåvang ​                                              | Ringebu pukkverk sidespor ​                                                              | 237,​14 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Uthenting av pukk. Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                         | 
-| Dovrebanen ​                         | Ringebu ​                                             | Ringebu ​                                                                                | 242,​55 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Fron                                                 | Fron                                                                                    | 259,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Stasjonert revisjonsvogn ​                                                                                                                                                                                                 | 
-| Dovrebanen ​                         | Vinstra ​                                             | Vinstra ​                                                                                | 266,​60 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Kvam                                                 | Kvam                                                                                    | 267,​57 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Begrensning for El. Lok inne på lastspor / hensetting arbeidstog / utstyrshenting - Omlastningsted for gods på vei. Økende tømmertrafikk,​ tømmerterminalen skal avlaste Otta. \\                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Otta                                                 | Otta tømmerterminal ​                                                                    | 297,​24 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting - Stasjonert robel - varmepost. Noe tømmertrafikk. ​                                                                                                                                | 
-| Dovrebanen ​                         | Brennhaug ​                                           | Brennhaug ​                                                                              | 321,​83 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog / utstyrshenting ​                                                                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Dovre                                                | Dovre                                                                                   | 330,​82 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Dombås ​                                              | Dombås ​                                                                                 | 343,​04 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting arbeidstog/​NSB materiell. Spor 5,6,7,8,9 samt lokstallområdet. ​                                                                                                                                                | 
-| Dovrebanen ​                         | Hjerkinn ​                                            | Hjerkinn ​                                                                               | 381,​74 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 2                                           ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Ulsberg ​                                             | Markøya pukkverk ​                                                                       | 449,​92 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Berkåk ​                                              | Berkåk ​                                                                                 | 466,​35 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 2                                           ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Dovrebanen ​                         | Støren ​                                              | Beredskaps-terminal ​                                                                    | 501,2                          |                                              |                                                |                                              |                                                         | 180 m                                                           ​| ​                                            | Kan også benyttes som tømmerterminal,​ grener av fra spor 1.                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Heimdal ​                                             | Heggstadmoen-terminal ​                                                                  | 541,​41 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 600 m                                                           ​| ​                                            | Under ombygging i 2017 sammen med forlengelse av spor 3 på Heimdal stasjon ​                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Trondheim S                                          | Brattøra ​                                                                               | 552,​87 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 600                                                             ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                          | 
-++++ 
- 
- 
-++++ Drammenbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Drammenbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||||||||| 
-| Drammenbanen ​                       | Hvalstad ​                                            | Hvalstad ​                                                                               | 20,19                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Drammenbanen ​                       | Asker                                                | Asker                                                                                   | 23,83                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Drammenbanen ​                       | Brakerøya ​                                           | Lierstranda ​                                                                            | 50,76                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Terminalen ikke i drift                        | 
-| Drammenbanen ​                       | Brakerøya ​                                           | Brakerøya siderspor ​                                                                    | 50,76                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Tangen/​Strømsø ​                                                                         | 41,13                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                               | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Holmen sidespor ​                                                                        | 51,77                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Nybyen, Drammen godsterminal ​                                                           | 52,50                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Drammen stasjon ​                                                                        | 52,09                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Sundland Driftsbanegård ​                                                                | 52,86                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Driftsoperatør 24/7                            | 
-++++ 
- 
-++++ Filipstadlinjen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Filipstadlinjen** ​                ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Filipstadlinjen ​                    | Filipstad ​                                           | Filipstad ​                                                                              | 1,58                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Gardermobanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Gardermobanen** ​                  ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gardermobanen ​                      ​| ​                                                     | Losseterminalen ?                                                                       | 51,85                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Gjøvikbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Gjøvikbanen** ​                    ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Grefsen ​                                             | Grefsen ​                                                                                | 6,82                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Kjelsås ​                                             | Kjelsås ​                                                                                | 10,28                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Movatn ​                                              | Movatn ​                                                                                 | 19,34                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Hakadal ​                                             | Hakadal ​                                                                                | 32,07                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Stryken ​                                             | Stryken ​                                                                                | 40,83                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Monsrud ​                                             | Monsrud ​                                                                                | 44,03                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Bjørgeseter ​                                         | Bjørgeseter ​                                                                            | 49,11                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Roa                                                  | Roa                                                                                     | 57,74                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Lunner ​                                              | Lunner ​                                                                                 | 61,13                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Gran                                                 | Gran                                                                                    | 67,66                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Jaren                                                | Jaren                                                                                   | 71,92                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Eina                                                 | Eina                                                                                    | 100,​41 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Raufoss ​                                             | Raufoss ​                                                                                | 111,​53 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Gjøvikbanen ​                        | Gjøvik ​                                              | Øveraasen Motorfabrikk sidespor ​                                                        | 121,4                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Hovedbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Hovedbanen (inkl. godstogspor)** ​ |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   |                                                      | Oslo Havn                                                                               ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   | Oslo S                                               | Lodalen ​                                                                                ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   | Oslo S                                               | Haven                                                                                   | 0,27                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   | Alnabru ​                                             | Teisen sidespor ​                                                                        | 5,26                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   | Lillestrøm ​                                          | Møller (GM-sporet) ​                                                                     | 20,95                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   |                                                      | Driftsbanegårdene på Lillestrøm ​                                                        | 20,95                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   | Hauerseter ​                                          | Skinnesmia ​                                                                             | 49,62                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   |                                                      | Eidsvoll driftsbanegård ​                                                                | 67,86                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   |                                                      | Bøn                                                                                     | 62,24                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   |                                                      | Dal                                                                                     | 57,20                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   |                                                      | Jessheim ​                                                                               | 44,60                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   | Strømmen ​                                            | Strømmen ​                                                                               | 17,93                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   | Grorud ​                                              | Grorud ​                                                                                 | 10,50                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Hovedbanen (inkl. godstogsporet) ​   | Alnabru ​                                             | Alnabru ​                                                                                | 7,33                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Kongsvingerbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Kongsvingerbanen** ​               |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Lillestrøm ​                                          | Lillestrøm ​                                                                             | 20,95                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   |                                                      | Fetsund ​                                                                                | 29,11                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Sørumsand ​                                           | Sørumsand ​                                                                              | 37,53                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Rånåsfoss ​                                           | Rånåsfoss ​                                                                              | 45,11                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Årnes ​                                               | Årnes ​                                                                                  | 58,46                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Seterstøa ​                                           | Seterstøa ​                                                                              | 67,17                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Disenå ​                                              | Disenå ​                                                                                 | 73,35                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Skarnes ​                                             | Skarnes ​                                                                                | 79,24                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Skarnes ​                                             | Mangå sidespor ​                                                                         | 83,55                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Sander ​                                              | Sander ​                                                                                 | 87,22                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Galterud ​                                            | Galterud ​                                                                               | 92,37                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Kongsvinger ​                                         | Kongsvinger ​                                                                            | 99,58                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Kongsvinger ​                                         | Norsenga ​                                                                               | 100,​60 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Kongsvinger ​                                         | Tarven grustak sidespor ​                                                                | 105,​70 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Kongsvinger ​                                         | Gropa grustak sidespor ​                                                                 | 107,​15 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Matrand ​                                             | Matrand ​                                                                                | 122,​15 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Skotterud ​                                           | Skotterud ​                                                                              | 127,​37 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Kongsvingerbanen ​                   | Magnor ​                                              | Magnor ​                                                                                 | 133,​08 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Nordlandsbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Nordlandsbanen** ​                 |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Hell                                                 | Muruvik sidespor ​                                                                       | 31,50                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Skogn                                                | Fiborgtangen sidespor ​                                                                  | 75,70                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Bergsgrav ​                                           | Verdal industrispor ​                                                                    | 94,44                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Grong                                                | Formofoss tømmerterminal ​                                                               | 212,​72 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 350m                                                            |                                             ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Namsskogan ​                                          | Øvre Namdal skogindustrispor ​                                                           | 288,​04 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | lite i bruk men brukes av Bane infrastruktur ​  | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Majavatn ​                                            | Sefrivatn pukkverk ​                                                                     | 321,​56 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | brukes av Bane Infrastruktur ved behov         | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Mosjøen ​                                             | Mosjøen godsterminal ​                                                                   | 406,​01 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Mosjøen ​                                             | Mosjøen havnespor ​                                                                      | 406,​01 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Mosjøen ​                                             | Mosjøen beredskapsterminal ​                                                             | 406,​01 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 500m                                                            |                                             ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Mo i Rana                                            | Mo i Rana godsterminal ​                                                                 | 498,​00 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 600m                                                            |                                             ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Mo i Rana                                            | Mo i Rana Guldsmedvik ​                                                                  | 500,​72 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 550m                                                            |                                             | Guldsmedvik er beregnet for malmtog ​           | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Ørtfjell ​                                            | Ørtfjell gruvespor ​                                                                     | 534,​65 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Lønsdal ​                                             | Lønsdal pukkspor ​                                                                       | 602,​15 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Rognan ​                                              | Røkland sidespor ​                                                                       | 634,​73 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Fauske ​                                              | Fauske godsterminal ​                                                                    | 674,​25 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 500m                                                            |                                             ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Bodø                                                 | Bodø havneterminal ​                                                                     | 728,​75 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Nordlandsbanen ​                     | Bodø                                                 | Bodø godsterminal ​                                                                      | 728,​75 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 415m                                                            |                                             ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Ofotbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​                                                                      ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                                                                                                                                                                                  ^ 
-| **Ofotbanen** ​                      ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Ofotbanen ​                          | Narvik ​                                              | Narvik godsterminal Fagernes ​                                                           | 3,7                            |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Ofotbanen ​                          | Narvik ​                                              | Narvik havnespor ​                                                                       | 3,7                            |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-++++ 
- 
-++++ Randsfjordbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                                                          ^ 
-| **Randsfjordbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| 
-| Randsfjordbanen ​                    | Skotselv ​                                            | Skotselv ​                                                                               | 79,78                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                        | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Åmot                                                 | Åmot                                                                                    | 85,37                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                        | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Hønefoss ​                                            | Skifteområde VII                                                                        | 89,57                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Økende trafikk. Tømmer, sviller, mye kommersiell trafikk. Også brukt av Infrastruktur. \\                                               | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Hønefoss ​                                            | Hønefoss for øvrig ​                                                                     | 89,57                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting, også brukt av infrastruktur (revisjonsvogn).Økt trafikk/​hensetting,​ både gods og person, som følge av ny Ringeriksbane. \\  | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Geithus ​                                             | Geithus ​                                                                                | 91,45                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                        | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Vikersund ​                                           | Vikersund/​Krøderbanen ​                                                                  | 95,91                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Krøderbanen. Også sporadisk bruk av Infrastruktur. ​                                                                                     | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Tyristrand ​                                          | Tyristrand ​                                                                             | 110,​68 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                        | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Hensmoen ​                                            | Hensmoen ​                                                                               | 133,​77 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Området benyttes av Spencon til lagring og opplasting av sviller. ​                                                                      | 
-++++ 
- 
-++++ Raumabanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                                                                                                                                                                                  ^ 
-| **Raumabanen** ​                     |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Raumabanen ​                         | Lesjaverk ​                                           | Lesjaverk sidespor ​                                                                     | 379,​95 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrasstruktur ​                                                                                                                                                                                                                               | 
-| Raumabanen ​                         | Bjorli ​                                              | Bjorli ​                                                                                 | 399,​84 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Snuing NSB materiell (hensetting)/​arbeidstog ​                                                                                                                                                                                                                   | 
-| Raumabanen ​                         | Verma                                                | Verma                                                                                   | 418,​09 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Raumabanen ​                         | Åndalsnes ​                                           | Åndalsnes ​                                                                              | 457,​28 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         | 570 m                                                           ​| ​                                            | Hensetting last lossing, gjelder spor 3 og 4, spor 2 er hensttingsspor. Dette gjelder Øran, Åndalsnes. Varmeposter:​ En 400 volt og en 1000 volt. Dieselfylling og svingskive på lokstallområde. 3 hensettingspor med tilgang fra buttspor. Daglig godstrafikk. ​ | 
-++++ 
- 
-++++ Roa-Hønefossbanen |  
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Roa-Hønefoss** ​                   |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Roa-Hønefoss ​                       | Grindvoll ​                                           | Grindvoll ​                                                                              | 65,85                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Roa-Hønefoss ​                       | Jevnaker ​                                            | Jevnaker ​                                                                               | 76,52                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Roa-Hønefoss ​                       | Hval                                                 | Hval                                                                                    | 85,42                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Roa-Hønefoss ​                       | Hønefoss ​                                            | Hønefoss ​                                                                               | 89,57                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Rørosbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                    ^ 
-| **Rørosbanen** ​                     |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                  | 
-| Rørosbanen ​                         | Hamar                                                | NKL sidespor ​                                                                           | 131,​62 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                  | 
-| Rørosbanen ​                         | Hamar                                                | Ilseng sidespor ​                                                                        | 136,​40 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                  | 
-| Rørosbanen ​                         | Løten ​                                               | Hedmark Treimpregnering sidespor ​                                                       | 135,​33 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                  | 
-| Rørosbanen ​                         | Løten ​                                               | Løten ​                                                                                  | 143,​78 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                  | 
-| Rørosbanen ​                         | Elverum ​                                             | Elverum ​                                                                                | 158,​38 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Flere sidespor, Lokstallområde,​ pakkhus, tømmertermial Vestmo.\\ ​ | 
-| Rørosbanen ​                         | Rena                                                 | Rena                                                                                    | 190,​27 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Lessing/​lossing av militært utstyr, hensetting ​                   | 
-| Rørosbanen ​                         | Rena                                                 | Hovdmoen sidespor ​                                                                      | 194,​21 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Tømmer ​                                                           | 
-| Rørosbanen ​                         | Opphus ​                                              | Opphus ​                                                                                 | 213,​85 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                  | 
-| Rørosbanen ​                         | Koppang ​                                             | Koppang tømmerterminal ​                                                                 | 246,​81 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Flis/​tømmer/​driftsbase Infrastruktur ​                             | 
-| Rørosbanen ​                         | Atna                                                 | Atna tømmerterminal ​                                                                    | 271,​50 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting. ​ Tømmeropplasting spor 3                              | 
-| Rørosbanen ​                         | Hanestad ​                                            | Hanestad ​                                                                               | 284,​51 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur.\\ ​                   | 
-| Rørosbanen ​                         | Alvdal ​                                              | Alvdal ​                                                                                 | 324,​23 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur.\\ ​                   | 
-| Rørosbanen ​                         | Alvdal ​                                              | Auma sidespor ​                                                                          | 337,​35 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Tømmerterminal. Pukklessing ​                                      | 
-| Rørosbanen ​                         | Auma                                                 | Auma tømmerterminal ​                                                                    | 337,​35 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                  | 
-| Rørosbanen ​                         | Tynset ​                                              | Tynset ​                                                                                 | 347,​21 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           | Brukes av Infastruktur. Driftsbase. ​                              | 
-| Rørosbanen ​                         | Tolga                                                | Tolga                                                                                   | 368,​15 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur ​                      | 
-| Rørosbanen ​                         | Os                                                   | Os                                                                                      | 384,​87 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           | Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur ​                      | 
-| Rørosbanen ​                         | Røros ​                                               | Stattene industrispor ​                                                                  | 401,​81 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Underlagt Røros stasjon, mulighet for fjerning ​                   | 
-++++ 
- 
-++++ Solørbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Solørbanen** ​                     |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Solørbanen ​                         | Kongsvinger ​                                         | Roverud sidespor ​                                                                       | 109,​30 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Solørbanen ​                         | Kongsvinger ​                                         | Brandval Sag sidespor ​                                                                  | 117,​24 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Solørbanen ​                         | Grinder ​                                             | Grinder - privat sidespor ​                                                              | 127,​25 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Solørbanen ​                         | Kirkenær ​                                            | Kirkenær ​                                                                               | 133,​14 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur ​   | 
-| Solørbanen ​                         | Flisa                                                | Flisa                                                                                   | 150,​15 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting. Periodisk bruk av Infrastruktur ​   | 
-| Solørbanen ​                         | Våler ​                                               | Våler ​                                                                                  | 164,​30 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Solørbanen ​                         | Jømna ​                                               | Jømna ​                                                                                  | 181,​34 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Solørbanen ​                         | Braskereidfoss ​                                      | Forestia tømmerterminal ​                                                                | 170,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting. Tømmerterminal. ​                   | 
-| Solørbanen ​                         | Elverum ​                                             | Vestmo tømmerterminal ​                                                                  | 194,​60 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Stavne - Leangenbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Stavne - Leangenbanen** ​          ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Stavne - Leangenbanen ​              | Søndre tilsving ​                                     | Søndre tilsving ​                                                                        | 549,​61 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Sørlandsbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​                                                                      ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                  ^ 
-| **Sørlandsbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| 
-| Sørlandsbanen ​                      | Mjøndalen ​                                           | Spor 4 Mjøndalen ​                                                                       | 64,03                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporveksel fjernet ​                                             | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Hokksund ​                                            | Ring Teigen sidespor ​                                                                   | 67,94                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Opphuggeri ​                                                     | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Hokksund ​                                            | Hokksund ​                                                                               | 70,22                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Lagerområde ​                                                    | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Vestfossen ​                                          | Flesaker ​                                                                               | 78,30                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporveksel fjernet ​                                             | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Krekling ​                                            | Krekling ​                                                                               | 85,76                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Skollenborg ​                                         | Skollenborg ​                                                                            | 92,59                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Kongsberg ​                                           | Skifteområde IV/​Skifteområde Numedal ​                                                   | 99,37                          | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       ​| ​                                             | 46430m ​                                                                                                                      ​| ​                                                                ​| ​                                            | Tømmer/​flis/​pukk fra Svene. Oppgitt sporlengde er til Rollag ​   | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Kongsberg ​                                           | Kongsberg Driftsbanegård ​                                                               |                                | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 6 til 15                                     | spor6:100m, spor7:62m, spor8:133m, spor9:133m, spor10:​136m,​ spor11:​160m,​ spor12:​148m,​ spor13:​141m,​ spor14:​166m,​ spor15:​121m ​ |                                                                 | spor 8, spor9, spor10, spor11 ​              | Hensetting ​                                                     | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Meheia ​                                              | Meheia ​                                                                                 | 113,​22 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 93m                                                                                                                          |                                                                 | 46m                                         | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Øysteinstul ​                                         | Øysteinstul ​                                                                            | 125,​01 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 115m                                                                                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Hjuksebø ​                                            | Hjuksebø ​                                                                               | 136,​24 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 4,5,6                                        | spor4:394m, spor5:224m, spor6:​258m ​                                                                                          ​| ​                                                                ​| ​                                            | Spor 4,5 og 6. Sporadisk bruk av Infrastruktur. ​                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Nordagutu ​                                           | Nordagutu ​                                                                              | 145,​95 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 6,7                                          | spor6:266m, spor7:​50m ​                                                                                                       |                                                                 ​| ​                                            | KL-avdelingen. Hensiktsmessig å kunne kjøre ut og inn som tog.  | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Gvarv                                                | Gvarv                                                                                   | 156,​49 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 76 m                                                                                                                         ​| ​                                                                | spor 3:22m                                  |                                                                 | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Bø                                                   | Bø                                                                                      | 163,​44 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3 til 7                                      | spor3:193m, spor 4.131m, spor5:176m, spor6:45m, spor7:​58m ​                                                                   |                                                                 | spor 4: 14m, spor6: 45m                     | Tømmer - økende trafikk. Sporadisk bruk av Infrastruktur. ​      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Lunde                                                | Lunde                                                                                   | 177,​48 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 4 til 6                                      | spor4:48m, spor5:162m, spor6:​130m ​                                                                                           |                                                                 | spor4:48m, spor5: 46m, spor6: 24m           | Tømmer - økende trafikk. Sporadisk bruk av Infrastruktur. ​      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Drangedal ​                                           | Drangedal ​                                                                              | 204,​96 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 214m                                                                                                                         ​| ​                                                                | 141m                                        | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Nelaug ​                                              | Simonstad/​Nelaug ​                                                                       | 284,​41 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       ​| ​                                             | 8510m                                                                                                                        |                                                                 ​| ​                                            | Holder på å ruste opp sporet for transport av flis, kan \\      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Oggevatn ​                                            | Oggevatn ​                                                                               | 325,​54 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 227m                                                                                                                         ​| ​                                                                | 25,5m                                       | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Vatnestrøm ​                                          | Vatnestrøm godsterminal (privat sidespor?​) ​                                             | 329,8                          | Bane NOR/Iveland kommune ​                    | Bane NOR/Iveland kommune ​                      ​| ​                                             | 667m                                                                                                                         | 590m                                                            |                                             | Vanntransport til Krsand daglig fra ca 01.06.17 ​                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Langemyr ​                                            | Kristiansand godsterminal Langemyr ​                                                     | 359,​96 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3 til 6                                      | spor3:786m, spor4:159m, spor5:415m, spor6:​56m ​                                                                               |                                                                 ​| ​                                            | Uttrekkspor mot syd : 284m                                      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Kristiansand ​                                        | Kristiansand havn                                                                       | 365,​29 ​                        | Bane NOR/​Havnevesenet ​                       | Bane NOR/​Havnevesenet ​                         | 46                                           | 240/​470 ​                                                                                                                     |                                                                 ​| ​                                            | Havnebane Krs, brukes til vanntransport fra Vatnestraum\\ ​      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Kristiansand ​                                        | Kristiansand Falconbridge ​                                                              | 365,​29 ​                        | Bane NOR/​Glencore ​                           | Bane NOR/​Glencore ​                             | ?                                            |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Glencore (tidligere Xtrata). "​Kolsdalsporet"​. ​                  | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Snartemo ​                                            ​| ​                                                                                        | 428,​85 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 110m                                                                                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Sira                                                 ​| ​                                                                                        | 468,​63 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 345m                                                                                                                         | 310m                                                            | 30m                                         | lokaltogsett. ​                                                  | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Egersund ​                                            | Driftsbanegård ​                                                                         | 525,​56 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3,​7,​15 ​                                      | spor3:198m, spor7:105m, spor15:​130m ​                                                                                         |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                     | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Ganddal godsterminal ​                                | Orstad sidespor ​                                                                        | 577,​65 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       ​| ​                                             |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Sandnes ​                                             | Driftsbanegård ​                                                                         | 583,​45 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 5 og 6                                       | spor5:295m, spor6:​275m ​                                                                                                      ​| ​                                                                ​| ​                                            | Driftsbanegården er ikke i bruk, men brukes til å hensette\\ ​   | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Stavanger ​                                           | Driftsbanegård ​                                                                         | 598,​70 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 21,​22,​25,​26 ​                                 | spor7:240m, spor21:​264m,​ spor22:​318m,​ spor25:​229m,​ spor26:​240m ​                                                              ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                | 
-++++ 
- 
-++++ Valdresbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Valdresbanen** ​                   |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Valdresbanen ​                       |                                                      | 3 stk på Valdresbanen ​                                                                  ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-++++ Vestfoldbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                        ^ 
-| **Vestfoldbanen** ​                  ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                      | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Skoppum ​                                             | Skoppum ​                                                                                | 99,54                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Skoppum forsvinner i ny dobbeltsporparsell. ​                                                          | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Tønsberg ​                                            | Tønsberg ​                                                                               | 113,​90 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting av Infrastukturs materiell. Nytt sporarrangement med nytt dobbeltspor og ERTMS. \\         | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Sem                                                  | Sem                                                                                     | 121,​06 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sidespor til Tollpost er stengt. Sporvekselen planlagt fjernet. Sporadisk bruk av Infrastruktur\\ \\  | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Sandefjord ​                                          | Sandefjord ​                                                                             | 139,​52 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Hensetting. ​                                                                                          | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Lauve                                                | Lauve                                                                                   | 149,​80 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                      | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Larvik ​                                              | Larvik Omformerst. Sidespor ​                                                            | 156,​67 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                      | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Larvik ​                                              | Alfred Andersen Mek. Verksted ​                                                          | 157,​20 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Midlertidig stengt. Tiltenkt som spor til ny godsterminal Larvik tidlig 2018. Kan ikke fjernes. \\    | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Larvik ​                                              | Larvik Revet Havnespor ​                                                                 | 158,​66 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Godsterminal i Larvik havn skal bygges. Ferdig i 2018                                                 | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Oklungen ​                                            | Oklungen ​                                                                               | 182,​10 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Forsvinner i 2018.                                                                                    | 
-++++ 
- 
-++++ Østfoldbanen| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                                                ^ 
-| **Østfoldbanen** ​                   |                                                      |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Loenga ​                                              ​| ​                                                                                        | 1,08                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Sjursøya ​                                            ​| ​                                                                                        | 3,00                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Kolbotn ​                                             | Kolbotn ​                                                                                | 12,88                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Ski                                                  | Ski                                                                                     | 24,31                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Kambo                                                | Kambo                                                                                   | 53,57                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Moss                                                 | Moss Cellulose sidespor ​                                                                | 58,40                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Moss                                                 | Mossverket sidespor ​                                                                    | 58,73                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Moss                                                 | Moss havnespor ​                                                                         | 60,16                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Fredrikstad ​                                         | Fredrikstad ​                                                                            | 94,26                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Rolvsøy ​                                             | Rolvsøy ​                                                                                | 101,​04 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | http://​www.dbschenker.no/​log-no-no/​start.html ​                                                                                | 
-| Østfoldbanen ​                       | Sandesund ​                                           | Sandesund ​                                                                              | 106,​64 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Sarpsborg ​                                           | Sarpsborg ​                                                                              | 109,​47 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Sarpsborg ​                                           | Alvim havnespor ​                                                                        | 109,​47 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Sarpsborg ​                                           | Borregaard industrispor ​                                                                | 109,​47 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Borregård er en privat tømmerterminal som ligger ved Sarpsborg stasjon, og benyttes av Borregård AS til lossing av sine tog.  | 
-| Østfoldbanen ​                       | Skjeberg ​                                            | Skjeberg ​                                                                               | 119,​10 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Berg                                                 | Berg                                                                                    | 130,​93 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Nexans ​                                                                                                                       | 
-| Østfoldbanen ​                       | Halden ​                                              | Rieber & Søn A/S sidespor ​                                                              | 132,​71 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Halden ​                                              | Kasa                                                                                    | 136,​64 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Halden ​                                              | Halden ​                                                                                 | 136,​64 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Halden ​                                              | Tistedal sidespor ​                                                                      | 141,​13 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen ​                       | Kornsjø ​                                             | Kornsjø ​                                                                                | 169,​12 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-|                                     ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| **Østfoldbanen,​ Østre linje** ​      ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Kråkstad ​                                            | Kråkstad ​                                                                               | 5,78                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Spydeberg ​                                           | Spydeberg ​                                                                              | 20,32                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Askim                                                | Askim                                                                                   | 29,10                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Mysen                                                | Mysen                                                                                   | 39,47                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                                                                                                              | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Rakkestd ​                                            | Rakkestad ​                                                                              | 54,31                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                                                                                                              | 
-++++ 
- 
-++++ Østfoldbanen,​ Østre linje| ​ 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​ ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​ ^ 
-| **Østfoldbanen,​ Østre linje** ​      ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                               | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Kråkstad ​                                            | Kråkstad ​                                                                               | 5,78                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                               | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Spydeberg ​                                           | Spydeberg ​                                                                              | 20,32                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                               | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Askim                                                | Askim                                                                                   | 29,10                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                               | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Mysen                                                | Mysen                                                                                   | 39,47                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                               | 
-| Østfoldbanen,​ Østre linje           | Rakkestd ​                                            | Rakkestad ​                                                                              | 54,31                          |                                              |                                                |                                              |                                                         ​| ​                                                                | 1                                           ​| ​                                               | 
-++++ 
- 
-===== Sidings all lines ===== 
- 
- 
-^ Bane \\ <color grey> Line </​color> ​ ^ Sted/​stasjon \\ <color grey> Place/​Station </​color> ​ ^ Navn Side- og industrispor \\ <color grey> Name Sidings and Industrial Tracks </​color> ​ ^ Km \\ <color grey>Km </​color> ​ ^ Sporeier \\ <color grey>​Track owner</​color> ​ ^ Aeraleier \\ <color grey> Area owner </​color> ​ ^ Spornnr. ​ \\  <color grey>​Track no.</​color> ​ ^ Spor lengde (m) \\  <color grey> Track length </​color> ​                                                                      ^ Maks toglengde (m)  \\ <color grey> Max. Train length </​color> ​ ^ Bilrampe \\  <color grey> Car ramp</​color> ​ ^ Merknader ​ \\  <color grey> Comments </​color> ​                                                                                                                                                                                                                  ^ 
-| **Drammenbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| 
-| Drammenbanen ​                       | Hvalstad ​                                            | Hvalstad ​                                                                               | 20,19                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Drammenbanen ​                       | Asker                                                | Asker                                                                                   | 23,83                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Drammenbanen ​                       | Brakerøya ​                                           | Lierstranda ​                                                                            | 50,76                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Terminalen ikke i drift                                                                                                                                                                                                                                         | 
-| Drammenbanen ​                       | Brakerøya ​                                           | Brakerøya siderspor ​                                                                    | 50,76                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Tangen/​Strømsø ​                                                                         | 41,13                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 | 1                                           ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Holmen sidespor ​                                                                        | 51,77                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Nybyen, Drammen godsterminal ​                                                           | 52,50                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Drammen stasjon ​                                                                        | 52,09                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Drammenbanen ​                       | Drammen ​                                             | Sundland Driftsbanegård ​                                                                | 52,86                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Driftsoperatør 24/7                                                                                                                                                                                                                                             | 
-|                                     ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| **Sørlandsbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| 
-| Sørlandsbanen ​                      | Mjøndalen ​                                           | Spor 4 Mjøndalen ​                                                                       | 64,03                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporveksel fjernet ​                                                                                                                                                                                                                                             | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Hokksund ​                                            | Ring Teigen sidespor ​                                                                   | 67,94                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Opphuggeri ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Hokksund ​                                            | Hokksund ​                                                                               | 70,22                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Lagerområde ​                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Vestfossen ​                                          | Flesaker ​                                                                               | 78,30                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporveksel fjernet ​                                                                                                                                                                                                                                             | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Krekling ​                                            | Krekling ​                                                                               | 85,76                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Skollenborg ​                                         | Skollenborg ​                                                                            | 92,59                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Kongsberg ​                                           | Skifteområde IV/​Skifteområde Numedal ​                                                   | 99,37                          | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       ​| ​                                             | 46430m ​                                                                                                                      ​| ​                                                                ​| ​                                            | Tømmer/​flis/​pukk fra Svene. Oppgitt sporlengde er til Rollag ​                                                                                                                                                                                                   | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Kongsberg ​                                           | Kongsberg Driftsbanegård ​                                                               |                                | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 6 til 15                                     | spor6:100m, spor7:62m, spor8:133m, spor9:133m, spor10:​136m,​ spor11:​160m,​ spor12:​148m,​ spor13:​141m,​ spor14:​166m,​ spor15:​121m ​ |                                                                 | spor 8, spor9, spor10, spor11 ​              | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Meheia ​                                              | Meheia ​                                                                                 | 113,​22 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 93m                                                                                                                          |                                                                 | 46m                                         | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Øysteinstul ​                                         | Øysteinstul ​                                                                            | 125,​01 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 115m                                                                                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Hjuksebø ​                                            | Hjuksebø ​                                                                               | 136,​24 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 4,5,6                                        | spor4:394m, spor5:224m, spor6:​258m ​                                                                                          ​| ​                                                                ​| ​                                            | Spor 4,5 og 6. Sporadisk bruk av Infrastruktur. ​                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Nordagutu ​                                           | Nordagutu ​                                                                              | 145,​95 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 6,7                                          | spor6:266m, spor7:​50m ​                                                                                                       |                                                                 ​| ​                                            | KL-avdelingen. Hensiktsmessig å kunne kjøre ut og inn som tog.                                                                                                                                                                                                  | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Gvarv                                                | Gvarv                                                                                   | 156,​49 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 76 m                                                                                                                         ​| ​                                                                | spor 3:22m                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Bø                                                   | Bø                                                                                      | 163,​44 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3 til 7                                      | spor3:193m, spor 4.131m, spor5:176m, spor6:45m, spor7:​58m ​                                                                   |                                                                 | spor 4: 14m, spor6: 45m                     | Tømmer - økende trafikk. Sporadisk bruk av Infrastruktur. ​                                                                                                                                                                                                      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Lunde                                                | Lunde                                                                                   | 177,​48 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 4 til 6                                      | spor4:48m, spor5:162m, spor6:​130m ​                                                                                           |                                                                 | spor4:48m, spor5: 46m, spor6: 24m           | Tømmer - økende trafikk. Sporadisk bruk av Infrastruktur. ​                                                                                                                                                                                                      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Drangedal ​                                           | Drangedal ​                                                                              | 204,​96 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 214m                                                                                                                         ​| ​                                                                | 141m                                        | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Nelaug ​                                              | Simonstad/​Nelaug ​                                                                       | 284,​41 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       ​| ​                                             | 8510m                                                                                                                        |                                                                 ​| ​                                            | Holder på å ruste opp sporet for transport av flis, kan \\                                                                                                                                                                                                      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Oggevatn ​                                            | Oggevatn ​                                                                               | 325,​54 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 227m                                                                                                                         ​| ​                                                                | 25,5m                                       | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Vatnestrøm ​                                          | Vatnestrøm godsterminal (privat sidespor?​) ​                                             | 329,8                          | Bane NOR/Iveland kommune ​                    | Bane NOR/Iveland kommune ​                      ​| ​                                             | 667m                                                                                                                         | 590m                                                            |                                             | Vanntransport til Krsand daglig fra ca 01.06.17 ​                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Langemyr ​                                            | Kristiansand godsterminal Langemyr ​                                                     | 359,​96 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3 til 6                                      | spor3:786m, spor4:159m, spor5:415m, spor6:​56m ​                                                                               |                                                                 ​| ​                                            | Uttrekkspor mot syd : 284m                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Kristiansand ​                                        | Kristiansand havn                                                                       | 365,​29 ​                        | Bane NOR/​Havnevesenet ​                       | Bane NOR/​Havnevesenet ​                         | 46                                           | 240/​470 ​                                                                                                                     |                                                                 ​| ​                                            | Havnebane Krs, brukes til vanntransport fra Vatnestraum\\ ​                                                                                                                                                                                                      | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Kristiansand ​                                        | Kristiansand Falconbridge ​                                                              | 365,​29 ​                        | Bane NOR/​Glencore ​                           | Bane NOR/​Glencore ​                             | ?                                            |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Glencore (tidligere Xtrata). "​Kolsdalsporet"​. ​                                                                                                                                                                                                                  | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Snartemo ​                                            ​| ​                                                                                        | 428,​85 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 110m                                                                                                                         ​| ​                                                                ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Sira                                                 ​| ​                                                                                        | 468,​63 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3                                            | 345m                                                                                                                         | 310m                                                            | 30m                                         | lokaltogsett. ​                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Egersund ​                                            | Driftsbanegård ​                                                                         | 525,​56 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 3,​7,​15 ​                                      | spor3:198m, spor7:105m, spor15:​130m ​                                                                                         |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Ganddal godsterminal ​                                | Orstad sidespor ​                                                                        | 577,​65 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       ​| ​                                             |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Sandnes ​                                             | Driftsbanegård ​                                                                         | 583,​45 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 5 og 6                                       | spor5:295m, spor6:​275m ​                                                                                                      ​| ​                                                                ​| ​                                            | Driftsbanegården er ikke i bruk, men brukes til å hensette\\ ​                                                                                                                                                                                                   | 
-| Sørlandsbanen ​                      | Stavanger ​                                           | Driftsbanegård ​                                                                         | 598,​70 ​                        | Bane NOR                                     | Bane NOR                                       | 21,​22,​25,​26 ​                                 | spor7:240m, spor21:​264m,​ spor22:​318m,​ spor25:​229m,​ spor26:​240m ​                                                              ​| ​                                                                ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-|                                     ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| **Randsfjordbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||||||| 
-| Randsfjordbanen ​                    | Skotselv ​                                            | Skotselv ​                                                                               | 79,78                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Åmot                                                 | Åmot                                                                                    | 85,37                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Hønefoss ​                                            | Skifteområde VII                                                                        | 89,57                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Økende trafikk. Tømmer, sviller, mye kommersiell trafikk. Også brukt av Infrastruktur. \\                                                                                                                                                                       | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Hønefoss ​                                            | Hønefoss for øvrig ​                                                                     | 89,57                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting, også brukt av infrastruktur (revisjonsvogn).Økt trafikk/​hensetting,​ både gods og person, som følge av ny Ringeriksbane. \\                                                                                                                          | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Geithus ​                                             | Geithus ​                                                                                | 91,45                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Vikersund ​                                           | Vikersund/​Krøderbanen ​                                                                  | 95,91                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Krøderbanen. Også sporadisk bruk av Infrastruktur. ​                                                                                                                                                                                                             | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Tyristrand ​                                          | Tyristrand ​                                                                             | 110,​68 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Randsfjordbanen ​                    | Hensmoen ​                                            | Hensmoen ​                                                                               | 133,​77 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Området benyttes av Spencon til lagring og opplasting av sviller. ​                                                                                                                                                                                              | 
-|                                     ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| **Bratsbergbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| 
-| Bratsbergbanen ​                     | Skien                                                | Skien                                                                                   | 180,​50 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Txp 24/7                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-| Bratsbergbanen ​                     | Borgestad ​                                           | Borgestad ​                                                                              | 186,​80 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Benyttes av Norsk Jernbanedrift AS. Økt trafikk. Planlagt hensetting av persontog og sammensetting av godstog. \\                                                                                                                                               | 
-| Bratsbergbanen ​                     | Porsgrunn ​                                           | Hydro Herøya industrispor ​                                                              | 190,​12 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Midlertidig stengt ​                                                                                                                                                                                                                                             | 
-| Bratsbergbanen ​                     | Eidanger ​                                            | Bjørntvedt sidespor ​                                                                    | 192,​11 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Blir nye Myrane stasjon fra september 2018.                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Bratsbergbanen ​                     | Eidanger ​                                            | Eidanger ​                                                                               | 192,​60 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Fra 2018 er Eidanger borte, og Tangenkaia ssp. og Ørvik ssp. er blitt nye togspor på nye Ørvik stasjon. ​                                                                                                                                                        | 
-|                                     ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| **Brevikbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​||||||||||| 
-| Brevikbanen ​                        | Eidanger ​                                            | Tangenkai sidespor ​                                                                     | 200,​16 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Fra 2018 er Eidanger borte, og Tangenkaia ssp. og Ørvik ssp. er blitt nye togspor på nye Ørvik stasjon. ​                                                                                                                                                        | 
-| Brevikbanen ​                        | Eidanger ​                                            | Ørvik sidespor ​                                                                         | 201,​05 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-|                                     ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| **Vestfoldbanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| 
-| Vestfoldbanen ​                      | Skoppum ​                                             | Skoppum ​                                                                                | 99,54                          |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Skoppum forsvinner i ny dobbeltsporparsell. ​                                                                                                                                                                                                                    | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Tønsberg ​                                            | Tønsberg ​                                                                               | 113,​90 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting av Infrastukturs materiell. Nytt sporarrangement med nytt dobbeltspor og ERTMS. \\                                                                                                                                                                   | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Sem                                                  | Sem                                                                                     | 121,​06 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sidespor til Tollpost er stengt. Sporvekselen planlagt fjernet. Sporadisk bruk av Infrastruktur\\ \\                                                                                                                                                            | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Sandefjord ​                                          | Sandefjord ​                                                                             | 139,​52 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting. ​                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Lauve                                                | Lauve                                                                                   | 149,​80 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Sporadisk bruk av Infrastruktur ​                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Larvik ​                                              | Larvik Omformerst. Sidespor ​                                                            | 156,​67 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Larvik ​                                              | Alfred Andersen Mek. Verksted ​                                                          | 157,​20 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Midlertidig stengt. Tiltenkt som spor til ny godsterminal Larvik tidlig 2018. Kan ikke fjernes. \\                                                                                                                                                              | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Larvik ​                                              | Larvik Revet Havnespor ​                                                                 | 158,​66 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Godsterminal i Larvik havn skal bygges. Ferdig i 2018                                                                                                                                                                                                           | 
-| Vestfoldbanen ​                      | Oklungen ​                                            | Oklungen ​                                                                               | 182,​10 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Forsvinner i 2018.                                                                                                                                                                                                                                              | 
-|                                     ​| ​                                                     |                                                                                         ​| ​                               |                                              |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| **Dovrebanen** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||||||| 
-| Dovrebanen ​                         | Strandlykkja ​                                        | Strandlykkja ​                                                                           | 91,1                           ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting/ forlengelse av dobbeltsporStrandlykkja - Sørli. Blir dobbeltspor i ny parsell. Blir stasjon kun med overkjøringssløyfer. \\                                                                                                                         | 
-| Dovrebanen ​                         | Tangen ​                                              | Tangen omformerst. Sidespor ​                                                            | 103,​25 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Dovrebanen ​                         | Sørli ​                                               | Sørli tømmerterminal ​                                                                   | 110,​21 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Begrensning for El. Lok inne på lastspor. Blir en del av dobbeltsporet. Mulig inn- og utkjøring tømmerterminal/​driftsbase. \\                                                                                                                                   | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | Ideal flatbrødfabrikk sidespor ​                                                         | 123,​85 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Begrensning for El. Lok inne på lastspor ​                                                                                                                                                                                                                       | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | Hamar                                                                                   | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 20                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting/ verksted ​                                                                                                                                                                                                                                           | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 21                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting/ kjøring til verksted ​                                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 22                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting/ ​ varmepost ​                                                                                                                                                                                                                                         | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 23                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting/ ​ varmepost ​                                                                                                                                                                                                                                         | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 24                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 25                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 26                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 27                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 28                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting/ kjøring til verksted ​                                                                                                                                                                                                                               | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 28                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 30                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 31                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 32                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 33                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 34                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 35                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting / Norsk jernbanemuseum ​                                                                                                                                                                                                                              | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 36                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting / Norsk jernbanemuseum ​                                                                                                                                                                                                                              | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 37                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 38                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 38                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 39                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 40                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 42                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting NSB / 2 varmeposter ​                                                                                                                                                                                                                                 | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 44                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting NSB                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 45                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting ​                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Dovrebanen ​                         | Hamar                                                | 48                                                                                      | 126,​26 ​                        ​| ​                                             |                                                |                                              |                                                                                                                              |                                                                 ​| ​                                            | Hensetting/ ​ varmepost ̴