Brukerverktøy

Nettstedverktøy


endringer_2020

Endringer / Changes

Denne listen er ikke fullstendig. For mindre endringer,….

Endringer NS 2020

Network Statement 2020

Oversikt over større endringer for Network Statement 2020:

1. Generell informasjon / General information |

2. Tilgangsbetingelser / Access conditions

3. Infrastruktur / Infrastructure |

4. Kapasitetsfordeling / Capacity allocation

5. Tjenester / Services |

6. Priser / Charges

Vedlegg / Annexes |

++++

endringer_2020.txt · Sist endret: 2019/02/15 13:28 av wesase