Brukerverktøy

Nettstedverktøy


glossary

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
glossary [2018/12/07 17:44]
wesase [Glossary]
glossary [2019/10/31 11:59] (nåværende versjon)
wesase [Glossary]
Linje 3: Linje 3:
 RNE has created an easy-to-use,​ English-language Glossary of terms related to Network Statement. The RNE has created an easy-to-use,​ English-language Glossary of terms related to Network Statement. The
 Internet page offers a more extensive glossary of terms relevant to the Network Statement. \\ Internet page offers a more extensive glossary of terms relevant to the Network Statement. \\
-[[http://​www.rne.eu/​rneinhalt/​uploads/​RNE_NetworkStatementGlossary__V8_2016_web.pdf|Network Statement Glossary]]+ 
 +{{ :ns2020no:​rne_ns_cid_glossary_2019_final_3_.xlsx |Network Statement Glossary}}
  
  
glossary.1544204688.txt.gz · Sist endret: 2018/12/07 17:44 av wesase