Brukerverktøy

Nettstedverktøy


lenker

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lenker [2019/05/07 06:39]
wesase [Lover og forskrifter / Laws and regulations]
lenker [2019/05/14 08:01] (nåværende versjon)
wesase [Infrastruktur / Infrastructure]
Linje 14: Linje 14:
   * [[http://​trv.jbv.no/​|Teknisk regelverk]]   * [[http://​trv.jbv.no/​|Teknisk regelverk]]
   * [[https://​www.jernbanedirektoratet.no/​|Jernbanedirektoratet]]   * [[https://​www.jernbanedirektoratet.no/​|Jernbanedirektoratet]]
 +  * [[http://​www.sjt.no|Statens jernbanetilsyn]]
   * [[https://​www.jernbanedirektoratet.no/​no/​strategier-og-utredninger/​ntphandlingsprogram/​handlingsprogrammet-for-jernbanesektoren-20182029-fastsatt/​ |Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029]]   * [[https://​www.jernbanedirektoratet.no/​no/​strategier-og-utredninger/​ntphandlingsprogram/​handlingsprogrammet-for-jernbanesektoren-20182029-fastsatt/​ |Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029]]
   * [[https://​www.regjeringen.no/​contentassets/​7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/​no/​pdfs/​stm201620170033000dddpdfs.pdf|Nasjonal transportplan 2018–2029]]   * [[https://​www.regjeringen.no/​contentassets/​7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/​no/​pdfs/​stm201620170033000dddpdfs.pdf|Nasjonal transportplan 2018–2029]]
lenker.txt · Sist endret: 2019/05/14 08:01 av wesase