Brukerverktøy

Nettstedverktøy


lenker

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lenker [2019/05/14 08:01]
wesase [Infrastruktur / Infrastructure]
lenker [2019/06/25 09:04] (nåværende versjon)
wesase [Infrastruktur / Infrastructure]
Linje 5: Linje 5:
 ====Infrastruktur / Infrastructure==== ====Infrastruktur / Infrastructure====
  
-  * [[https://​www.banenor.no/​|banenor.no]]+  * [[https://​www.banenor.no/​|Bane NOR SF]]
   * [[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NORs kartvisning]]   * [[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NORs kartvisning]]
   * [[https://​togkart.banenor.no/​|Togkart]]   * [[https://​togkart.banenor.no/​|Togkart]]
Linje 15: Linje 15:
   * [[https://​www.jernbanedirektoratet.no/​|Jernbanedirektoratet]]   * [[https://​www.jernbanedirektoratet.no/​|Jernbanedirektoratet]]
   * [[http://​www.sjt.no|Statens jernbanetilsyn]]   * [[http://​www.sjt.no|Statens jernbanetilsyn]]
 +  * [[https://​www.norsketog.no/​|Norske Tog AS]]
 +  * [[https://​www.mantena.no/​|Mantena AS]]
 +  * [[https://​www.entur.org/​|Entur AS]]
 +  * [[https://​www.regjeringen.no/​no/​tema/​transport-og-kommunikasjon/​jernbane_og_jernbanetransport/​id1391/​|Samferdselsdepartementet]]
   * [[https://​www.jernbanedirektoratet.no/​no/​strategier-og-utredninger/​ntphandlingsprogram/​handlingsprogrammet-for-jernbanesektoren-20182029-fastsatt/​ |Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029]]   * [[https://​www.jernbanedirektoratet.no/​no/​strategier-og-utredninger/​ntphandlingsprogram/​handlingsprogrammet-for-jernbanesektoren-20182029-fastsatt/​ |Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029]]
   * [[https://​www.regjeringen.no/​contentassets/​7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/​no/​pdfs/​stm201620170033000dddpdfs.pdf|Nasjonal transportplan 2018–2029]]   * [[https://​www.regjeringen.no/​contentassets/​7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/​no/​pdfs/​stm201620170033000dddpdfs.pdf|Nasjonal transportplan 2018–2029]]
Linje 22: Linje 26:
   * [[https://​www.banenor.no/​kundeportal/​|Kundeportalen]]   * [[https://​www.banenor.no/​kundeportal/​|Kundeportalen]]
   * [[http://​networkstatement.jbv.no/​doku.php|Network Statement]]   * [[http://​networkstatement.jbv.no/​doku.php|Network Statement]]
-  * [[http://orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?id=start|Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)]] +  * [[https://​www.banenor.no/​Nyheter/​punktlighet/​|Punktlighetsportalen]] 
-  * [[http://orv.jbv.no/​orv/​doku.php|Operativt regelverk (ORV)]] +  * [[https://orv.banenor.no/​sjn/​doku.php|Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)]] 
-  * [[http://orv.jbv.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:start|Trafikkregler for jernbanenettet (TJN)]] +  * [[https://orv.banenor.no/​orv/​doku.php|Operativt regelverk (ORV)]] 
-  * [[http://orv.jbv.no/​kti/​doku.php|Håndbok for kunde- og trafikkinformasjon (KTI)]] +  * [[https://orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=TJN|Trafikkregler for jernbanenettet (TJN)]] 
-  * [[http://orv.jbv.no/​beredskap/​doku.php|Beredskap]] +  * [[https://orv.banenor.no/​kti/​doku.php|Håndbok for kunde- og trafikkinformasjon (KTI)]] 
-  * [[http://orv.jbv.no/​terminalhandboken/​doku.php|Terminalhåndboken]] +  * [[https://orv.banenor.no/​beredskap/​doku.php|Beredskap]] 
-  * [[http://orv.jbv.no/​stasjonshandboken/​doku.php?id=start|Håndbok for stasjoner]]+  * [[https://orv.banenor.no/​terminalhandboken/​doku.php|Terminalhåndboken]] 
 +  * [[https://orv.banenor.no/​stasjonshandboken/​doku.php|Håndbok for stasjoner]]
   * [[https://​www.banenor.no/​elkraft/​|Elkraftportalen]]   * [[https://​www.banenor.no/​elkraft/​|Elkraftportalen]]
   * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​|Prosjekteringsveileder]]   * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​|Prosjekteringsveileder]]
   * [[https://​www.banenor.no/​norsk-jernbaneskole/​|Jernbaneskolen]]   * [[https://​www.banenor.no/​norsk-jernbaneskole/​|Jernbaneskolen]]
 +  * [[https://​lokforerskolen.no/​|Norsk fagskole for lokomotivførere]]
  
 ==== RailNetEurope ==== ==== RailNetEurope ====
Linje 49: Linje 55:
   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​NL/​lov/​1993-06-11-100|Jernbaneloven]]   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​NL/​lov/​1993-06-11-100|Jernbaneloven]]
   * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2016-12-20-1747?​q=lisensforskriften|Lisensforskriften]]   * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2016-12-20-1747?​q=lisensforskriften|Lisensforskriften]]
-  * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2008-02-29-240|Togframføringsforskriften]] \\ 
-  * [[https://​www.sjt.no/​jernbane/​regelverk/​lover-og-forskrifter/​nasjonalt-jernbanenett/​kommentarer-til-togframforingsforskriften/​|Kommentarer til togframføringsforskriften]] 
-  * [[http://​www.lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2012-01-12-63|ERTMS-Togframføringgsforskriften]] 
   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2006-03-31-379|Varsling- og rapporteringsforskriften]]   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2006-03-31-379|Varsling- og rapporteringsforskriften]]
   * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2011-04-11-388?​q=jernbaneinfrastrukturforskriften|Jernbaneinfrastrukturforskriften]]   * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2011-04-11-388?​q=jernbaneinfrastrukturforskriften|Jernbaneinfrastrukturforskriften]]
Linje 57: Linje 60:
   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2006-03-31-378|Jernbaneundersøkelsesforskriften]]   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2006-03-31-378|Jernbaneundersøkelsesforskriften]]
   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2010-09-03-1241|Jernbanepassasjerrettighetsforskriften]]   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2010-09-03-1241|Jernbanepassasjerrettighetsforskriften]]
 +  * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2019-06-12-721|Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog]]
 +  * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2011-04-11-389|Sikkerhetsstyringsforskriften]]
 +
  
  
  
lenker.1557820911.txt.gz · Sist endret: 2019/05/14 08:01 av wesase