Brukerverktøy

Nettstedverktøy


lenker

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lenker [2019/09/30 07:45]
wesase [Infrastruktur / Infrastructure]
lenker [2019/11/07 11:00] (nåværende versjon)
wesase [Infrastruktur / Infrastructure]
Linje 8: Linje 8:
   * [[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NORs kartvisning]]   * [[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NORs kartvisning]]
   * [[https://​togkart.banenor.no/​|Togkart]]   * [[https://​togkart.banenor.no/​|Togkart]]
-  * [[http://​networkstatement.jbv.no/​btp/​|Banetekniske planforutsetninger]]+  * [[http://​networkstatement.jbv.no/​btp/​|Banetekniske planforutsetninger ​(BTP)]]
   * [[https://​trase.banenor.no|TRASÉ]]   * [[https://​trase.banenor.no|TRASÉ]]
   * [[https://​www.scanmedfreight.eu/​home.html|ScanMed Rail Freight Corridor]]   * [[https://​www.scanmedfreight.eu/​home.html|ScanMed Rail Freight Corridor]]
 +  * [[https://​rinf.era.europa.eu/​rinf|RINF - Register of Infrastructure]]
   * [[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=19&​km=0&​tknDirection=1|Målevognsbilder (Access only for Bane NOR)]]   * [[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=19&​km=0&​tknDirection=1|Målevognsbilder (Access only for Bane NOR)]]
   * [[http://​trv.jbv.no/​|Teknisk regelverk]]   * [[http://​trv.jbv.no/​|Teknisk regelverk]]
Linje 60: Linje 61:
   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2006-03-31-378|Jernbaneundersøkelsesforskriften]]   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2006-03-31-378|Jernbaneundersøkelsesforskriften]]
   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2010-09-03-1241|Jernbanepassasjerrettighetsforskriften]]   * [[http://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2010-09-03-1241|Jernbanepassasjerrettighetsforskriften]]
 +  * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2012-06-19-564|Forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet]]
   * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2019-06-12-721|Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog]]   * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2019-06-12-721|Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog]]
 +  * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2009-11-27-1414|Førerforskriften]]
 +  * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2010-06-16-820|Samtrafikkforskriften]]
   * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2011-04-11-389|Sikkerhetsstyringsforskriften]]   * [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2011-04-11-389|Sikkerhetsstyringsforskriften]]
  
lenker.1569829556.txt.gz · Sist endret: 2019/09/30 07:45 av wesase