Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2016en:annexes

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

ns2016en:annexes [2017/03/21 08:42]
ns2016en:annexes [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +====== Annexes ======
  
 +All annexes are available at NNRA’s website:
 +
 +http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Informasjon-for-togselskapa/Network-Statement/
 +
 +http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/227070
 +
 +
 +^  Annexes  ^  Name  ^
 +|1.3|[[http://hdl.handle.net/11250/298755|Legal Framework]]|
 +|2.3.2|[[http://hdl.handle.net/11250/300767|Agreement on Track Access and Use of Services]]|
 +|3.2.1|[[http://hdl.handle.net/11250/2359887|Line Maps]]|
 +|3.2.2.2|[[http://hdl.handle.net/11250/298757|Connected Networks]]|
 +|3.3.1.3|[[http://hdl.handle.net/11250/298769|Explanations to Route Overview in ROUTE DESCRIPTION Manual]]|
 +|3.3.2.1.1|[[http://hdl.handle.net/11250/298772|International Loading Gauge]]|
 +|3.3.2.1.2|[[http://hdl.handle.net/11250/298777|JBV NO1 - prEN 15273 Dynamic Gauge]]|
 +|3.3.2.1.3|[[http://hdl.handle.net/11250/298992|Multipurpose Wagon Gauge]]|
 +|3.3.2.2.1|[[http://hdl.handle.net/11250/299192|Axle Load]]|
 +|3.3.2.2.2|[[http://hdl.handle.net/11250/299193|Meter Weight]]|
 +|3.3.2.3|[[http://hdl.handle.net/11250/299194|Line Gradients]]|
 +|3.3.2.4|[[http://hdl.handle.net/11250/302000|Line Speed]]|
 +|3.3.2.6|[[http://hdl.handle.net/11250/299197|Electrified Lines]]|
 +|3.3.3.2|[[http://hdl.handle.net/11250/299198|Traffic Control Systems]]|
 +|3.3.3.3|[[http://hdl.handle.net/11250/2378817|Communications Systems]]|
 +|3.3.3.4|[[http://hdl.handle.net/11250/299298|Automatic Train Control Systems]]|
 +|3.4.2.3.1|[[http://hdl.handle.net/11250/299227|Landslide/ Avalanche Exposed Lines]]|
 +|3.4.2.3.2|[[http://hdl.handle.net/11250/299236|Animal Collisions]]|
 +|3.4.4|[[http://hdl.handle.net/11250/299243|Tunnels]]|
 +|3.6.1.1|[[http://hdl.handle.net/11250/299339|Station Overview]]|
 +|3.6.1.2|[[http://hdl.handle.net/11250/2388647|Selected Stations]]|
 +|3.6.2.1|[[http://hdl.handle.net/11250/299263|Intermodal Freight Terminals]]|
 +|3.6.2.2|[[http://hdl.handle.net/11250/299270|Conventional Wagon Load Terminals]]|
 +|3.6.2.3|[[http://hdl.handle.net/11250/299279|Harbour Terminals]]|
 +|3.6.2.4|[[http://hdl.handle.net/11250/299274|Timber Terminals]]|
 +|3.6.2.5|[[http://hdl.handle.net/11250/299281|Industrial Tracks]]|
 +|3.6.2.6|[[http://hdl.handle.net/11250/299282|Sidings]]|
 +|3.6.3.1|[[http://hdl.handle.net/11250/299286|Train Formation Yards]]|
 +|3.6.3.2|[[http://hdl.handle.net/11250/299289|Marshalling Yards]]|
 +|3.6.5.1|[[http://hdl.handle.net/11250/299295|Service Facilities and Salvage Rolling Stock]]|
 +|3.6.5.2|[[http://hdl.handle.net/11250/299296|Workshops, Marshalling Yards, and Cleaning Facilities]]|
 +|4.4.2|[[http://hdl.handle.net/11250/299353|Method for Economic valuation of assigning routes]]|
 +|5.5.4.11.1|[[http://hdl.handle.net/11250/299297|Contract of Leasing Area for Freight Storage]]|