Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:generell_informasjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2017no_old:generell_informasjon [2016/02/26 08:09]
svemed [1.10 RailNetEurope – internasjonalt samarbeid mellom infrastrukturforvaltere]
ns2017no_old:generell_informasjon [2016/12/21 10:21]
wesase ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Linje 245: Linje 245:
 One Stop Shops, OSS, som opererer som kontaktpunkt for kunder innen RNE. One Stop Shops, OSS, som opererer som kontaktpunkt for kunder innen RNE.
  
-**ONE Europe - ONE Service** +**ONE Europe - ONE Service** \\
 RNE har etablert ett OSS kontaktpunkt i hvert medlemsland. Hver kunde kan velge sitt OSS kontaktpunkt ved RNE har etablert ett OSS kontaktpunkt i hvert medlemsland. Hver kunde kan velge sitt OSS kontaktpunkt ved
 behov når det gjelder internasjonale jernbanetjenester. behov når det gjelder internasjonale jernbanetjenester.
Linje 272: Linje 271:
 På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor: På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor:
  
-|  {{:ns2017no:pcs.png|}}   | [[http://pcs.rne.eu/index.php/home.html|Path Coordination System (PCS)]]  | PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://pcs.rne.eu| +|  {{ns2017no_old:pcs.png|}}   | [[http://pcs.rne.eu/index.php/home.html|Path Coordination System (PCS)]]  | PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://pcs.rne.eu| 
-|  {{:ns2017no:cis.png|}}   | [[http://cis-online.rne.eu/uc1/loginE.jsp|Charging Information System (CIS)]] | CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://cis.rne.eu/+|  {{ns2017no_old:cis.png|}}   | [[http://cis-online.rne.eu/uc1/loginE.jsp|Charging Information System (CIS)]] | CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://cis.rne.eu/
-|  {{:ns2017no:tis.png|}}   | [[http://tis.rne.eu/|Train Information System (TIS)]]  | TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://tis.rne.eu/|+|  {{ns2017no_old:tis.png|}}   | [[http://tis.rne.eu/|Train Information System (TIS)]]  | TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://tis.rne.eu/|
  
  
ns2017no_old/generell_informasjon.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)