Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:generell_informasjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2017no_old:generell_informasjon [2016/02/26 08:10]
svemed [1.10.1 One Stop Shop (OSS)]
ns2017no_old:generell_informasjon [2017/03/21 08:42] (nåværende versjon)
Linje 271: Linje 271:
 På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor: På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor:
  
-|  {{:ns2017no:​pcs.png|}} ​  | [[http://​pcs.rne.eu/​index.php/​home.html|Path Coordination System (PCS)]] ​ | PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://​pcs.rne.eu| +|  {{ns2017no_old:​pcs.png|}} ​  | [[http://​pcs.rne.eu/​index.php/​home.html|Path Coordination System (PCS)]] ​ | PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://​pcs.rne.eu| 
-|  {{:ns2017no:​cis.png|}} ​  | [[http://​cis-online.rne.eu/​uc1/​loginE.jsp|Charging Information System (CIS)]] | CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://​cis.rne.eu/​| +|  {{ns2017no_old:​cis.png|}} ​  | [[http://​cis-online.rne.eu/​uc1/​loginE.jsp|Charging Information System (CIS)]] | CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://​cis.rne.eu/​| 
-|  {{:ns2017no:​tis.png|}} ​  | [[http://​tis.rne.eu/​|Train Information System (TIS)]] ​ | TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://​tis.rne.eu/​|+|  {{ns2017no_old:​tis.png|}} ​  | [[http://​tis.rne.eu/​|Train Information System (TIS)]] ​ | TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://​tis.rne.eu/​|
  
  
ns2017no_old/generell_informasjon.1456474218.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)