Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:generell_informasjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2017no_old:generell_informasjon [2016/02/12 10:49]
svemed [1.10 RailNetEurope – internasjonalt samarbeid mellom infrastrukturforvaltere]
ns2017no_old:generell_informasjon [2017/03/21 08:42] (nåværende versjon)
Linje 147: Linje 147:
 One Stop Shop vil på bakgrunn av kontakt med et jernbaneforetak og etter et møte med involverte ledere: One Stop Shop vil på bakgrunn av kontakt med et jernbaneforetak og etter et møte med involverte ledere:
  
-  - Koordinere håndteringen av kapasitets-krevende søknader for hver forespurte, internasjonale banestrekning innenfor RNE, på en slik måte at søknadene blir korrekt inkludert i den årlige kapasitetsfordelingsprosessen.+  - Koordinere håndteringen av kapasitets-krevende søknader for hver forespurte, internasjonale banestrekning innenfor RNE, på en slik måte at søknadene blir korrekt inkludert i den årlige kapasitetsfordelingsprosessen. ​\\ \\
   - Forestå og ivareta kundens optimale ruteleier for hele den internasjonale infrastrukturen. Koordinering av denne prosessen utføres hovedsakelig via simulering med RNEs PCS-system.   - Forestå og ivareta kundens optimale ruteleier for hele den internasjonale infrastrukturen. Koordinering av denne prosessen utføres hovedsakelig via simulering med RNEs PCS-system.
  
Linje 187: Linje 187:
 |1 [[https://​cime.fit.fichtner.de/​apex/​f?​p=111:​LOGIN:​6833356941103:::::​|Rhine-Alpine]] |NL, BE, DE, IT |Zeebrugge-Antwerpen/​Amsterdam/​Vlissingen [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milano-Genova |10 November 2013| |1 [[https://​cime.fit.fichtner.de/​apex/​f?​p=111:​LOGIN:​6833356941103:::::​|Rhine-Alpine]] |NL, BE, DE, IT |Zeebrugge-Antwerpen/​Amsterdam/​Vlissingen [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milano-Genova |10 November 2013|
 |2 [[http://​www.rfc-northsea-med.eu/​pages/​corridor-information-document|North Sea – Mediterranean]] |NL, BE, LU, FR, UK [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Glasgow [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Edinburgh [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Southampton [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Felixstowe [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-London [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Dunkerque [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Lille [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Liège [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Paris [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Amsterdam [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Rotterdam-Zeebrugge [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Antwerpen-Luxembourg-Metz-Dijon-Lyon/​[Basel]-Marseille [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |10 November 2013| |2 [[http://​www.rfc-northsea-med.eu/​pages/​corridor-information-document|North Sea – Mediterranean]] |NL, BE, LU, FR, UK [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Glasgow [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Edinburgh [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Southampton [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Felixstowe [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-London [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Dunkerque [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Lille [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Liège [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Paris [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Amsterdam [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Rotterdam-Zeebrugge [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Antwerpen-Luxembourg-Metz-Dijon-Lyon/​[Basel]-Marseille [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |10 November 2013|
-|3 Scandinavian Mediterranean |SE, DK, DE, AT, IT, NO |Stockholm/​[Oslo] [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Trelleborg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Malmö-København-Hamburg-Innsbruck-Verona-La Spezia [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Livorno [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Ancona [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Taranto [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Augusta [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​ Palermo |10 November 2015| +|3 [[http://​uk.bane.dk/​visArtikel_eng.asp?​artikelID=19731|Scandinavian Mediterranean]] |SE, DK, DE, AT, IT, NO |Stockholm/​[Oslo] [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Trelleborg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Malmö-København-Hamburg-Innsbruck-Verona-La Spezia [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Livorno [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Ancona [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Taranto [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Augusta [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​ Palermo |10 November 2015| 
-|4 [[http://​www.corridor4.eu/​cid-en|Atlantic]] |PT, ES, FR, DE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Sines-Lisboa/​Leixões —Madrid-Medina del Campo/​Bilbao/​San Sebastian-Irun-Bordeaux-Paris/​Le Havre/​Metz–Strasbourg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Mannheim [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] Sines-Elvas/​Algeciras |10 November 2013| +|4 [[http://​www.corridor4.eu/​cid-en|Atlantic]] |PT, ES, FR, DE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Sines-Lisboa/​Leixões ​\\ \\ —Madrid-Medina del Campo/​Bilbao/​San Sebastian-Irun-Bordeaux-Paris/​Le Havre/​Metz–Strasbourg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Mannheim [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] ​\\ \\ Sines-Elvas/​Algeciras |10 November 2013| 
-|5 Baltic – Adriatic |PL, CZ, SK, AT, IT, SI |Swinoujscie [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Gdynia-Katowice-Ostrava/​Žilina-Bratislava/​Wien/​Klagenfurt-Udine-Venezia/​ Trieste/ /​Bologna/​Ravenna Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/​Trieste |10 November 2015| +|5 [[http://​rfc5.eu/​|Baltic – Adriatic]] |PL, CZ, SK, AT, IT, SI |Swinoujscie [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Gdynia-Katowice-Ostrava/​Žilina-Bratislava/​Wien/​Klagenfurt-Udine-Venezia/​ Trieste/ /​Bologna/​Ravenna Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/​Trieste |10 November 2015| 
-|6 [[https://​www.railfreightcorridor6.eu/​RFC6/​web.nsf/​OnePager/​index.html|Mediterranean]] |ES, FR, IT, SI, HU, HR [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Almería-Valencia/​Algeciras/​Madrid-Zaragoza/​Barcelona-Marseille-Lyon-Turin-Milano-Verona-Padova/​Venezia-Trieste/​Koper- Ljubljana-Budapest Ljubljana [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rijeka [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Zagreb [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Budapest-Zahony (Hungarian-Ukrainian border) |10 November 2013| +|6 [[https://​www.railfreightcorridor6.eu/​RFC6/​web.nsf/​OnePager/​index.html|Mediterranean]] |ES, FR, IT, SI, HU, HR [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Almería-Valencia/​Algeciras/​Madrid-Zaragoza/​Barcelona-Marseille-Lyon-Turin-Milano-Verona-Padova/​Venezia-Trieste/​Koper- Ljubljana-Budapest ​\\ Ljubljana [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rijeka [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Zagreb [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Budapest-Zahony (Hungarian-Ukrainian border) |10 November 2013| 
-|7 [[http://​www.rfc7.eu/​corridor_information_document|Orient/​East-Med]] |CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL, DE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] | — Bucureșt-Constanț Bremerhaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Wilhelmshaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Rostock [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Hamburg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-Praha-Vienna/​Bratislava-Budapest —Vidin-Sofia-Burgas [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Svilengrad [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] (Bulgarian-Turkish border)/​Promachonas-Thessaloniki- Athína-Patras [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |10 November 2013| +|7 [[http://​www.rfc7.eu/​corridor_information_document|Orient/​East-Med]] |CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL, DE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] | — Bucureșt-Constanț ​\\ \\ Bremerhaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Wilhelmshaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Rostock [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Hamburg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-Praha-Vienna/​Bratislava-Budapest ​\\ \\ —Vidin-Sofia-Burgas [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Svilengrad [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] (Bulgarian-Turkish border)/​Promachonas-Thessaloniki- Athína-Patras [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |10 November 2013| 
-|8 North Sea – Baltic [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr4-L_2013348EN.01017002-E0004|(4)]] |DE, NL, BE, PL, LT, LV [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]],​ EE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |Wilhelmshaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Bremerhaven/​Hamburg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Amsterdam [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rotterdam/​Antwerpen-Aachen/​Berlin-Warsaw-Terespol (Poland-Belarus border)/​Kaunas-Riga [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-Tallinn [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |10 November 2015| +|8 [[http://​www.rfc8.eu/​|North Sea – Baltic]] [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr4-L_2013348EN.01017002-E0004|(4)]] |DE, NL, BE, PL, LT, LV [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]],​ EE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |Wilhelmshaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Bremerhaven/​Hamburg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Amsterdam [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rotterdam/​Antwerpen-Aachen/​Berlin-Warsaw-Terespol (Poland-Belarus border)/​Kaunas-Riga [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-Tallinn [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |10 November 2015| 
-|9 [[http://​www.szdc.cz/​en/​rfc9/​dokumenty.html|Rhine-Danube]] (5) |FR, DE, AT, SK, HU, RO, CZ |Strasbourg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Wien-Bratislava-Budapest-Arad-Brașov/​Craiova-București-Constanța Čierna and Tisou (Slovak/ Ukrainian border)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha-München/​Nürnberg |10 November 2013|+|9 [[http://​www.szdc.cz/​en/​rfc9/​dokumenty.html|Rhine-Danube]] (5) |FR, DE, AT, SK, HU, RO, CZ |Strasbourg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels ​\\ Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Wien-Bratislava-Budapest-Arad-Brașov/​Craiova-București-Constanța ​\\ Čierna and Tisou (Slovak/ Ukrainian border)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha-München/​Nürnberg |10 November 2013|
  
 [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntc1-L_2013348EN.01017002-E0001|(1)]] '/'​ betyr alternative ruter. I tråd med TEN-T retningslinjer,​ bør Atlanterhavet og Middelhavet korridorer i fremtiden være ferdig innen Sines / Algeciras-Madrid-Paris frakt akse som krysser de sentrale Pyreneene via en lav høyde tunnel. [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntc1-L_2013348EN.01017002-E0001|(1)]] '/'​ betyr alternative ruter. I tråd med TEN-T retningslinjer,​ bør Atlanterhavet og Middelhavet korridorer i fremtiden være ferdig innen Sines / Algeciras-Madrid-Paris frakt akse som krysser de sentrale Pyreneene via en lav høyde tunnel.
Linje 213: Linje 213:
 **RailNet Europe (RNE)** ble opprettet i januar 2004 etter initiativ fra en rekke europeiske infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak. En nonprofit organisasjon av infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak,​ som er dedikert til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen. **RailNet Europe (RNE)** ble opprettet i januar 2004 etter initiativ fra en rekke europeiske infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak. En nonprofit organisasjon av infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak,​ som er dedikert til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen.
  
-**RNE målsetninger**<br +**RNE målsetninger** ​\\ 
- +RNE er forpliktet til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen. RNE gir støtte til jernbaneforetak i deres internasjonale virksomhet (både gods- og persontog) og arbeider for å øke effektiviteten av infrastrukturforvalternes prosesser. RNE spiller, som en transeuropeisk forening, en sentral rolle i å oppmuntre industrien til å følge harmoniserte,​ transparente og ikke-diskriminerende regler i den internasjonale jernbanevirksomheten.
-/>RNE er forpliktet til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen. RNE gir støtte til jernbaneforetak i deres internasjonale virksomhet (både gods- og persontog) og arbeider for å øke effektiviteten av infrastrukturforvalternes prosesser. RNE spiller, som en transeuropeisk forening, en sentral rolle i å oppmuntre industrien til å følge harmoniserte,​ transparente og ikke-diskriminerende regler i den internasjonale jernbanevirksomheten.+
  
 Medlemmene av RailNetEurope samarbeider om å harmonisere internasjonale jernbanetransportforhold og Medlemmene av RailNetEurope samarbeider om å harmonisere internasjonale jernbanetransportforhold og
Linje 221: Linje 220:
 til fordel for hele jernbaneindustrien. til fordel for hele jernbaneindustrien.
  
-**RNE oppgaver** +**RNE oppgaver** ​\\
 RNE arbeider daglig med å forenkle, harmonisere og optimalisere internasjonale jernbaneprosesser med RNE arbeider daglig med å forenkle, harmonisere og optimalisere internasjonale jernbaneprosesser med
 europeiske ruter, salg (inkludert Network Statements),​ trafikkstyring og etter-salgstjenester (for eksempel europeiske ruter, salg (inkludert Network Statements),​ trafikkstyring og etter-salgstjenester (for eksempel
 rapportering). Disse oppgavene blir utført av fire faste arbeidsgrupper og av ad hoc prosjektgrupper koordinert av RNEs hovedkontor,​ som har base i Wien i Østerrike. RNEs internasjonale arbeidsgrupper og styre streber etter å realisere sømløse grenseoverskridende jernbanetjenester over hele Europa, som felles standarder for datautveksling,​ forenkling av interpersonlig kommunikasjon mellom trafikksentraler samt prosedyrer rundt tidtabeller og nye togbaneprodukter. rapportering). Disse oppgavene blir utført av fire faste arbeidsgrupper og av ad hoc prosjektgrupper koordinert av RNEs hovedkontor,​ som har base i Wien i Østerrike. RNEs internasjonale arbeidsgrupper og styre streber etter å realisere sømløse grenseoverskridende jernbanetjenester over hele Europa, som felles standarder for datautveksling,​ forenkling av interpersonlig kommunikasjon mellom trafikksentraler samt prosedyrer rundt tidtabeller og nye togbaneprodukter.
  
-**Samordning av godskorridorer** ​ +**Samordning av godskorridorer** ​\\
 RNE har, etter utgivelsen av Rail Freight forordning 913/2010 for et europeisk jernbanenett for RNE har, etter utgivelsen av Rail Freight forordning 913/2010 for et europeisk jernbanenett for
 konkurransedyktig frakt, i tillegg fått mandat til å bli tjenesteleverandør samt leverandør for ekspertstøtte for korridororganisasjoner innen områdene utvikling, driftsmetoder,​ prosesser og utvikling av driftsverktøy. I 2014 ble dette mandatet utvidet for å oppnå en sterkere harmonisering av de ulike godskorridorenes konkurransedyktig frakt, i tillegg fått mandat til å bli tjenesteleverandør samt leverandør for ekspertstøtte for korridororganisasjoner innen områdene utvikling, driftsmetoder,​ prosesser og utvikling av driftsverktøy. I 2014 ble dette mandatet utvidet for å oppnå en sterkere harmonisering av de ulike godskorridorenes
Linje 239: Linje 236:
 Europa. Europa.
  
-**RNE nettverk** +**RNE nettverk** ​\\
 RailNetEurope er foreløpig et partnerskap av 35 infrastrukturforvaltere som er medlemmer, assosierte RailNetEurope er foreløpig et partnerskap av 35 infrastrukturforvaltere som er medlemmer, assosierte
 medlemmer eller kandidatmedlemmer. Totalt representerer deres jernbanenett godt over 230 000 km. medlemmer eller kandidatmedlemmer. Totalt representerer deres jernbanenett godt over 230 000 km.
Linje 249: Linje 245:
 One Stop Shops, OSS, som opererer som kontaktpunkt for kunder innen RNE. One Stop Shops, OSS, som opererer som kontaktpunkt for kunder innen RNE.
  
-**ONE Europe - ONE Service** +**ONE Europe - ONE Service** ​\\
 RNE har etablert ett OSS kontaktpunkt i hvert medlemsland. Hver kunde kan velge sitt OSS kontaktpunkt ved RNE har etablert ett OSS kontaktpunkt i hvert medlemsland. Hver kunde kan velge sitt OSS kontaktpunkt ved
 behov når det gjelder internasjonale jernbanetjenester. behov når det gjelder internasjonale jernbanetjenester.
Linje 276: Linje 271:
 På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor: På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor:
  
-|  {{:ns2017no:​pcs.png|}} ​  | [[http://​pcs.rne.eu/​index.php/​home.html|Path Coordination System (PCS)]] ​ | PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://​pcs.rne.eu| +|  {{ns2017no_old:​pcs.png|}} ​  | [[http://​pcs.rne.eu/​index.php/​home.html|Path Coordination System (PCS)]] ​ | PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://​pcs.rne.eu| 
-|  {{:ns2017no:​cis.png|}} ​  | [[http://​cis-online.rne.eu/​uc1/​loginE.jsp|Charging Information System (CIS)]] | CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://​cis.rne.eu/​| +|  {{ns2017no_old:​cis.png|}} ​  | [[http://​cis-online.rne.eu/​uc1/​loginE.jsp|Charging Information System (CIS)]] | CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://​cis.rne.eu/​| 
-|  {{:ns2017no:​tis.png|}} ​  | [[http://​tis.rne.eu/​|Train Information System (TIS)]] ​ | TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://​tis.rne.eu/​|+|  {{ns2017no_old:​tis.png|}} ​  | [[http://​tis.rne.eu/​|Train Information System (TIS)]] ​ | TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://​tis.rne.eu/​|
  
  
ns2017no_old/generell_informasjon.1455274161.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)