Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:priser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2017no_old:priser [2016/01/18 08:51]
svemed [6.1.4 Tilleggstjenester]
ns2017no_old:priser [2017/03/21 08:42] (nåværende versjon)
Linje 23: Linje 23:
 Eventuelle //​miljøavgifter//​ ((Jf. dir 2001/14/EC art 7.5))  er for tiden inkludert i prisen for den minste pakken med tilgangstjenester. Jernbaneverket krever ingen ekstra miljøavgift på noen banestrekning for denne perioden. Eventuelle //​miljøavgifter//​ ((Jf. dir 2001/14/EC art 7.5))  er for tiden inkludert i prisen for den minste pakken med tilgangstjenester. Jernbaneverket krever ingen ekstra miljøavgift på noen banestrekning for denne perioden.
  
-//​Andre ​miljøavgifter// kan være inkludert (kamuflert) i priser for drivstoff mv.+//​Andre// ​miljøavgifter ​kan være inkludert (kamuflert) i priser for drivstoff mv.
  
 Det innrømmes ingen //​rabatter//​ ((Jf. dir 2001/14/EC art 9)) på fastsatte pris i denne perioden. Det innrømmes ingen //​rabatter//​ ((Jf. dir 2001/14/EC art 9)) på fastsatte pris i denne perioden.
Linje 51: Linje 51:
 som basispakken. som basispakken.
  
-==== 6.1.3 Tjenester beskrevet i art. 5.3.====+==== 6.1.3 Tjenester beskrevet i art. 5.3. ====
  
 Se fordelingsforskriften § 4-2 og vedlegg I pkt. 2, vedlegg 1.3. Se fordelingsforskriften § 4-2 og vedlegg I pkt. 2, vedlegg 1.3.
  
-Prioriterte ​tjenester ​som er beskrevet i art. 5.3 og som ytes av Jernbaneverket ​prises til selvkost, dvsselvkost +Jernbaneverket fastsetter priser for bruk av prioriterte ​tjenester ​(punkt ​5.3 med underpunkter) ​og prises til 
-inklusive avkastning på kapitalen. +selvkost. ​For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se vedlegg 2.3.2 punkt 13.3.
 ==== 6.1.4 Tilleggstjenester ==== ==== 6.1.4 Tilleggstjenester ====
  
Linje 116: Linje 115:
 ==== 6.3.1 Den minste pakken med tilgangstjenester ==== ==== 6.3.1 Den minste pakken med tilgangstjenester ====
  
-Priser for godstransport opp til 25.0 tonn aksellast ​21.+**Priser for godstransport opp til 25.0 tonn aksellast** ((Stortingsvedtak ifmbehandlingen av Inst.S. nr. 230 (2006-2007) / St.prp. nr. 69 (2006-2007):​ ”Grensen for fritak for kjøreveisavgift for godstrafikk på jernbane økes fra 22,5 tonn aksellast til og med 25 tonn aksellast”. Vedtaket har virkning fra og med 2007 og inntil videre. Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast t.o.m. 22,5 tonn.)). 
 Ordinær pris for godstransport (”vognlast”) (pr. bruttotonnkm) Ordinær pris for godstransport (”vognlast”) (pr. bruttotonnkm)
-År Pris i NOK + 
-1999 Kr. 0,00978 +^År ^Pris i NOK ^  ^ 
-2000 Kr. 0,01 +|1999 |Kr. 0,​00978 ​| | 
-2001 Kr. 0,01029 +|2000 |Kr. 0,01 | | 
-2002 Kr. 0,01059 +|2001 |Kr. 0,​01029 ​| | 
-2003 Kr. 0,01100 +|2002 |Kr. 0,​01059 ​| | 
-2004 Kr. 0,01400 +|2003 |Kr. 0,​01100 ​| | 
-2005 Kr. 0,0118 eks. mva. +|2004 |Kr. 0,​01400 ​| | 
-2006 Kr. 0,0 eks. mva. +|2005 |Kr. 0,​0118 ​|eks. mva. | 
-2007 Kr. 0,0 eks. mva. +|2006 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2008 Kr. 0,0 eks. mva. +|2007 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2009 Kr. 0,0 eks. mva. +|2008 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2010 Kr. 0,0 eks. mva. +|2009 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2011 Kr. 0,0 eks. mva. +|2010 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2012 Kr. 0,0 eks. mva. +|2011 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2013 Kr. 0,0 eks. mva. +|2012 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2014 Kr. 0,0 eks. mva. +|2013 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2015 Kr. 0,0 eks. mva. +|2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2016 Kr. 0,0 eks. mva. +|2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-Pris for kombinerte godstransporter – dvs. bruk av containere og vekselflak (pr. togkilometer) +|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** | 
-År Pris i NOK + 
-1999 Kr. 0,0 +**Pris for kombinerte godstransporter – dvs. bruk av containere og vekselflak (pr. togkilometer)** 
-2000 Kr. 0,0 +^År ^Pris i NOK^ ^ 
-2001 Kr. 0,0 +|1999 |Kr. 0,0 | | 
-2002 Kr. 0,0 +|2000 |Kr. 0,0 | | 
-2003 Kr. 0,0 +|2001 |Kr. 0,0 | | 
-2004 Kr. 0,0 +|2002 |Kr. 0,0 | | 
-2005 Kr. 0,0 eks. mva. +|2003 |Kr. 0,0 | | 
-2006 Kr. 0,0 eks. mva. +|2004 |Kr. 0,0 | | 
-2007 Kr. 0,0 eks. mva. +|2005 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2008 Kr. 0,0 eks. mva. +|2006 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2009 Kr. 0,0 eks. mva. +|2007 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2010 Kr. 0,0 eks. mva. +|2008 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2011 Kr. 0,0 eks. mva. +|2009 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2012 Kr. 0,0 eks. mva. +|2010 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2013 Kr. 0,0 eks. mva. +|2011 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2014 Kr. 0,0 eks. mva. +|2012 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2015 Kr. 0,0 eks. mva. +|2013 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2016 Kr. 0,0 eks. mva. +|2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-Stortingsvedtak ifm. behandlingen av Inst.S. nr. 230 (2006-2007) / St.prp. nr. 69 (2006-2007):​ ”Grensen +|2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-for fritak for kjøreveisavgift for godstrafikk på jernbane økes fra 22,5 tonn aksellast ​til og med 25 tonn +|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** | 
-aksellast”. Vedtaket har virkning fra og med 2007 og inntil videre. Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne + 
-oversikten for godstransporter med aksellast ​t.o.m. 22,5 tonn. +**Pris ​for godstransporter med tillatt ​aksellast ​over 25.0 ((Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast ​over 22.5 tonn.)) tonn.** 
-Jernbaneverket + 
-Network Statement 2017 +^År ^Pris i NOK^ ^ 
-Pris for godstransporter med tillatt aksellast over 25.0 22 tonn. +|1999 |Kr. 0,​01528 ​| | 
-År Pris i NOK +|2000 |Kr. 0,​0156 ​| | 
-1999 Kr. 0,01528 +|2001 |Kr. 0,​01605 ​| | 
-2000 Kr. 0,0156 +|2002 |Kr. 0,​01653 ​| | 
-2001 Kr. 0,01605 +|2003 |Kr. 0,​01717 ​| | 
-2002 Kr. 0,01653 +|2004 |Kr. 0,​01779 ​| | 
-2003 Kr. 0,01717 +|2005 |Kr. 0,​0184 ​|eks. mva. | 
-2004 Kr. 0,01779 +|2006 |Kr. 0,​0190 ​|eks. mva. | 
-2005 Kr. 0,0184 eks. mva. +|2007 |Kr. 0,​0197 ​|eks. mva. | 
-2006 Kr. 0,0190 eks. mva. +|2008 |Kr. 0,​0205 ​|eks. mva. | 
-2007 Kr. 0,0197 eks. mva. +|2009 |Kr. 0,​0226 ​|eks. mva. | 
-2008 Kr. 0,0205 eks. mva. +|2010 |Kr. 0,​0226 ​|eks. mva. | 
-2009 Kr. 0,0226 eks. mva. +|2011 |Kr. 0,​0273 ​|eks. mva. | 
-2010 Kr. 0,0226 eks. mva. +|2012 |Kr. 0,​0284 ​|eks. mva. | 
-2011 Kr. 0,0273 eks. mva. +|2013 |Kr. 0,​0313 ​|eks. mva. | 
-2012 Kr. 0,0284 eks. mva. +|2014 |Kr. 0,​0325 ​|eks. mva. | 
-2013 Kr. 0,0313 eks. mva. +|2015 |Kr. 0,​0379 ​|eks. mva. | 
-2014 Kr. 0,0325 eks. mva. +|**2016** |**Kr. 0,045**  |**eks. mva.** | 
-2015 Kr. 0,0379 eks. mva. + 
-2016 Kr. 0,045 eks. mva. +**Pris for passasjertransport (pr. togkilometer)** 
-Pris for passasjertransport (pr. togkilometer) + 
-År Pris i NOK +^År ^Pris i NOK ^ ^ 
-1999 Kr. 0,0 +|1999 |Kr. 0,0 | | 
-2000 Kr. 0,0 +|2000 |Kr. 0,0 | | 
-2001 Kr. 0,0 +|2001 |Kr. 0,0 | | 
-2002 Kr. 0,0 +|2002 |Kr. 0,0 | | 
-2003 Kr. 0,0 +|2003 |Kr. 0,0 | | 
-2004 Kr. 0,0 +|2004 |Kr. 0,0 | | 
-2005 Kr. 0,0 eks. mva. +|2005 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2006 Kr. 0,0 eks. mva. +|2006 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2007 Kr. 0,0 eks. mva. +|2007 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2008 Kr. 0,0 eks. mva. +|2008 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2009 Kr. 0,0 eks. mva. +|2009 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2010 Kr. 0,0 eks. mva. +|2010 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2011 Kr. 0,0 eks. mva. +|2011 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2012 Kr. 0,0 eks. mva. +|2012 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2013 Kr. 0,0 eks. mva. +|2013 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2014 Kr. 0,0 eks. mva. +|2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2015 Kr. 0,0 eks. mva. +|2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. | 
-2016 Kr. 0,0 eks. mva. +|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** | 
-Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast over 22.5 + 
-tonn. +**Bruksbetaling for spesialbygget infrastruktur** 
-Jernbaneverket + 
-Network Statement 2017 +**Særskilt pris for all togtransport på Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen)** 
-Bruksbetaling for spesialbygget infrastruktur +
-Særskilt pris for all togtransport på Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen)+
 Prisen for bruk av Gardermobanen skal dekke Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdskostnader på banen. Prisen for bruk av Gardermobanen skal dekke Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdskostnader på banen.
 +
 Fakturering for bruk av Gardermobanen finner sted på basis av planlagt togproduksjon,​ dvs. antall togkilometer Fakturering for bruk av Gardermobanen finner sted på basis av planlagt togproduksjon,​ dvs. antall togkilometer
 som jernbaneforetakene tildeles i kapasitetsfordelingsprosessen. som jernbaneforetakene tildeles i kapasitetsfordelingsprosessen.
-År Pris i NOK + 
-2002 Kr. 15,90 +^År ^Pris i NOK ^ ^ 
-2003 Kr. 16,30 +|2002 |Kr. 15,90 | | 
-2004 Kr. 20,85 +|2003 |Kr. 16,30 | | 
-2005 Kr. 13,90 eks. mva. +|2004 |Kr. 20,85 | | 
-2006 Kr. 14,30 eks. mva. +|2005 |Kr. 13,90 |eks. mva. | 
-2007 Kr. 14,80 eks. mva. +|2006 |Kr. 14,30 |eks. mva. | 
-2008 Kr. 14,80 eks. mva. +|2007 |Kr. 14,80 |eks. mva. | 
-2009 Kr. 13,30 eks. mva. +|2008 |Kr. 14,80 |eks. mva. | 
-2010 Kr. 13,60 eks. mva. +|2009 |Kr. 13,30 |eks. mva. | 
-2011 Kr. 13,90 eks. mva. +|2010 |Kr. 13,60 |eks. mva. | 
-2012 Kr. 16,90 eks. mva. +|2011 |Kr. 13,90 |eks. mva. | 
-2013 Kr. 17,50 eks. mva. +|2012 |Kr. 16,90 |eks. mva. | 
-2014 Kr. 19,60 eks. mva. +|2013 |Kr. 17,50 |eks. mva. | 
-2015 Kr. 20,90 eks. mva. +|2014 |Kr. 19,60 |eks. mva. | 
-2016 Kr. 21,80 eks. mva. +|2015 |Kr. 20,90 |eks. mva. | 
-Særskilt pris for prioriterte stasjonstjenester på Gardermobanen (pr. togbevegelse)+|**2016** |**Kr. 21,80** |**eks. mva.** | 
 + 
 +**Særskilt pris for prioriterte stasjonstjenester på Gardermobanen (pr. togbevegelse)** 
 Prisene i dette kapittel gjelder kun persontog. Prisene i dette kapittel gjelder kun persontog.
-Oslo S Flytogterminalen ​23 + 
-År Pris i NOK +**Oslo S Flytogterminalen ​((Gjelder kun for flytog, slik sporbruken på Oslo S er pr. 8de oktober 2009))** 
-2005 Kr. 90,00 eks. mva. + 
-2006 Kr. 92,90 eks. mva. +^År ^Pris i NOK ^ ^ 
-2007 Kr. 95,90 eks. mva. +|2005 |Kr. 90,00 |eks. mva. | 
-2008 Kr. 98,49 eks. mva. +|2006 |Kr. 92,90 |eks. mva. | 
-2009 Kr. 88,60 eks. mva. +|2007 |Kr. 95,90 |eks. mva. | 
-2010 Kr. 90,40 eks. mva. +|2008 |Kr. 98,49 |eks. mva. | 
-2011 Kr. 92,20 eks. mva. +|2009 |Kr. 88,60 |eks. mva. | 
-2012 Kr. 112,00 eks. mva. +|2010 |Kr. 90,40 |eks. mva. | 
-2013 Kr. 116,10 eks. mva. +|2011 |Kr. 92,20 |eks. mva. | 
-2014 Kr. 130,00 eks. mva. +|2012 |Kr. 112,​00 ​|eks. mva. | 
-2015 Kr. 138,70 eks. mva. +|2013 |Kr. 116,​10 ​|eks. mva. | 
-2016 Kr. 144,90 eks. mva. +|2014 |Kr. 130,​00 ​|eks. mva. | 
-Gjelder kun for flytog, slik sporbruken på Oslo S er pr. 8de oktober 2009 +|2015 |Kr. 138,​70 ​|eks. mva. | 
-Jernbaneverket +|**2016** |**Kr. 144,90** |**eks. mva.** | 
-Network Statement 2017 + 
-Lillestrøm stasjon +**Lillestrøm stasjon** 
-År Pris i NOK + 
-2005 Kr. 15,00 eks. mva. +^År ^Pris i NOK ^ ^ 
-2006 Kr. 15,50 eks. mva. +|2005 |Kr. 15,00 |eks. mva. | 
-2007 Kr. 16,00 eks. mva. +|2006 |Kr. 15,50 |eks. mva. | 
-2008 Kr. 16,43 eks. mva. +|2007 |Kr. 16,00 |eks. mva. | 
-2009 Kr. 14,80 eks. mva. +|2008 |Kr. 16,43 |eks. mva. | 
-2010 Kr. 15,10 eks. mva. +|2009 |Kr. 14,80 |eks. mva. | 
-2011 Kr. 15,40 eks. mva. +|2010 |Kr. 15,10 |eks. mva. | 
-2012 Kr. 18,80 eks. mva. +|2011 |Kr. 15,40 |eks. mva. | 
-2013 Kr. 19,50 eks. mva. +|2012 |Kr. 18,80 |eks. mva. | 
-2014 Kr. 21,90 eks. mva. +|2013 |Kr. 19,50 |eks. mva. | 
-2015 Kr. 23,40 eks. mva. +|2014 |Kr. 21,90 |eks. mva. | 
-2016 Kr. 24,50 eks. mva. +|2015 |Kr. 23,40 |eks. mva. | 
-Gardermoen stasjon +|**2016** |**Kr. 24,50** |**eks. mva.** | 
-År Pris i NOK + 
-2005 Kr. 60,00 eks. mva. +**Gardermoen stasjon** 
-2006 Kr. 61,90 eks. mva. + 
-2007 Kr. 63,90 eks. mva. +^År ^Pris i NOK ^ ^ 
-2008 Kr. 65,63 eks. mva. +|2005 |Kr. 60,00 |eks. mva. | 
-2009 Kr. 59,10 eks. mva. +|2006 |Kr. 61,90 |eks. mva. | 
-2010 Kr. 60,30 eks. mva. +|2007 |Kr. 63,90 |eks. mva. | 
-2011 Kr. 61,50 eks. mva. +|2008 |Kr. 65,63 |eks. mva. | 
-2012 Kr. 74,80 eks. mva. +|2009 |Kr. 59,10 |eks. mva. | 
-2013 Kr. 77,50 eks. mva. +|2010 |Kr. 60,30 |eks. mva. | 
-2014 Kr. 86,80 eks. mva. +|2011 |Kr. 61,50 |eks. mva. | 
-2015 Kr. 92,60 eks. mva. +|2012 |Kr. 74,80 |eks. mva. | 
-2016 Kr. 96,80 eks. mva. +|2013 |Kr. 77,50 |eks. mva. | 
-6.3.2 Sportilgang til serviceområdene +|2014 |Kr. 86,80 |eks. mva. | 
-Sportilgang til serviceområdene er inkludert i basispakken. Prisene er de samme som for basispakken - se +|2015 |Kr. 92,60 |eks. mva. | 
-kapittel 6.3.1 ovenfor. +|**2016** |**Kr. 96,80** |**eks. mva.** | 
-6.3.3 Levering av tjenester i følge 5.3+ 
 +==== 6.3.2 Sportilgang til serviceområdene ​==== 
 + 
 +Sportilgang til serviceområdene er inkludert i basispakken. Prisene er de samme som for basispakken - se kapittel 6.3.1 ovenfor. 
 + 
 +==== 6.3.3 Levering av tjenester i følge 5.3 ==== 
 Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.3. Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.3.
-6.3.4 Tilleggstjenester + 
-Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.4.+==== 6.3.4 Tilleggstjenester ​==== 
 + 
 +Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.4. ​\\
 Når tjenester etterspørres av eller tilbys flere, vil Jernbaneverket fastsette priser og publisere disse på sine Når tjenester etterspørres av eller tilbys flere, vil Jernbaneverket fastsette priser og publisere disse på sine
 nettsider. Eksempler på slike tjenester: nettsider. Eksempler på slike tjenester:
-1. GSM-R brukt til andre formål enn trafikkstyring + 
-2. Leie av togvarmeposter +  - GSM-R brukt til andre formål enn trafikkstyring 
-3. Nyetablering av togvarmeposter +  ​- ​Leie av togvarmeposter 
-Jernbaneverket +  ​- ​Nyetablering av togvarmeposter 
-Network Statement 2017 + 
-6.3.5 Tilhørende tjenester+==== 6.3.5 Tilhørende tjenester ​==== 
 Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.5. Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.5.
-6.3.6 Andre tjenester+ 
 +==== 6.3.6 Andre tjenester ​==== 
 Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.6. Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.6.
-6.4 Ytelsesordning+ 
 +===== 6.4 Ytelsesordning ​===== 
 Jf. fordelingsforskriften § 4-2 - vedlegg 1.3. Jf. fordelingsforskriften § 4-2 - vedlegg 1.3.
-Ordninger for bedring av ytelse er per dato (desember 2015) ikke implementert på det nasjonale + 
-jernbanenettet. +Ordninger for bedring av ytelse er per dato (desember 2015) ikke implementert på det nasjonale jernbanenettet. 
-6.5 Prisendringer+ 
 +===== 6.5 Prisendringer ​===== 
 Se fordelingsforskriften § 4-1: ”Departementet fastsetter satser for infrastrukturavgifter og de spesifikke Se fordelingsforskriften § 4-1: ”Departementet fastsetter satser for infrastrukturavgifter og de spesifikke
 reglene for slike avgifter” -vedlegg 1.3. reglene for slike avgifter” -vedlegg 1.3.
 +
 Kjørevegsavgiften fastsettes vanligvis i forbindelse med framleggelse av de årlige statsbudsjetter for Stortinget. Kjørevegsavgiften fastsettes vanligvis i forbindelse med framleggelse av de årlige statsbudsjetter for Stortinget.
 Grunnlaget for endring av satsene for kjørevegsavgiften er i hovedsak den årlige prisregulering av Grunnlaget for endring av satsene for kjørevegsavgiften er i hovedsak den årlige prisregulering av
 statsbudsjettet. statsbudsjettet.
 +
 I den grad det blir aktuelt å endre dimensjoneringen av kjørevegsavgiften eller prinsippene for dette, vil dette I den grad det blir aktuelt å endre dimensjoneringen av kjørevegsavgiften eller prinsippene for dette, vil dette
 bli gjenstand for egen stortingsbehandling. bli gjenstand for egen stortingsbehandling.
-6.6 Fakturering+ 
 +===== 6.6 Fakturering ​===== 
 Jf. fordelingsforskriften § 4-4 og vedlegg 1.3. Jernbaneverket fakturerer alle tjenester. Jf. fordelingsforskriften § 4-4 og vedlegg 1.3. Jernbaneverket fakturerer alle tjenester.
 +
 Fakturering skjer den 15. hver etterfølgende måned. Fakturering skjer den 15. hver etterfølgende måned.
 +
 Jernbaneforetak plikter å levere nødvendig informasjon for beregning av verdien av tjenesten. Hvis Jernbaneforetak plikter å levere nødvendig informasjon for beregning av verdien av tjenesten. Hvis
 jernbaneforetak unnlater å levere nødvendig informasjon,​ kan JBV fastsette verdien etter eget skjønn. jernbaneforetak unnlater å levere nødvendig informasjon,​ kan JBV fastsette verdien etter eget skjønn.
 +
 Når faktura er basert på egenrapportering fra jernbaneforetaket,​ kan Jernbaneverket kreve fremlagt Når faktura er basert på egenrapportering fra jernbaneforetaket,​ kan Jernbaneverket kreve fremlagt
 underlaget for egenrapporten. underlaget for egenrapporten.
 +
 Jernbaneverket kan fastsette mer detaljerte retningslinjer for fakturering. Jernbaneverket kan fastsette mer detaljerte retningslinjer for fakturering.
-Kontaktpunkt ved spørsmål om fakturering:​ + 
-Jernbaneverket,​ Trafikk- og markedsdivisjonen +**Kontaktpunkt ved spørsmål om fakturering:​** 
-Postboks 4350+ 
 +Jernbaneverket,​ Trafikk- og markedsdivisjonen ​\\ 
 +Postboks 4350 \\
 2308 Hamar 2308 Hamar
-Jernbaneverket + 
-Network Statement 2017 +**Informasjon alle jernbaneforetak plikter å levere** 
-Informasjon alle jernbaneforetak plikter å levere + 
-For alle tog skal fortløpende rapporteres togets bruttovekt. Utfylt vognopptak (jf. TJN kap 4, samt ADR/RID +For alle tog skal fortløpende rapporteres togets bruttovekt. Utfylt vognopptak (jf. TJN kap 4, samt ADR/RID 2015 - jf. vedlegg 1.3) anses som tilfredsstillende rapportering. 
-2015 - jf. vedlegg 1.3) anses som tilfredsstillende rapportering.+
 Vognopptaket skal leveres i elektronisk format. Vognopptaket skal leveres i elektronisk format.
-Betalingsbetingelser (også ved uteblitt betaling)+ 
 +**Betalingsbetingelser (også ved uteblitt betaling)** 
 Betaling skal finne sted per 30 dager. Det beregnes forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Betaling skal finne sted per 30 dager. Det beregnes forsinkelsesrente ved forsinket betaling.
 +
 Jf. Forsinkelsesrenteloven - vedlegg 1.3. Jf. Forsinkelsesrenteloven - vedlegg 1.3.
 +
 Ved manglende betaling fra jernbaneforetaket har Jernbaneverket rett til å trekke tilbake ruteleier som Ved manglende betaling fra jernbaneforetaket har Jernbaneverket rett til å trekke tilbake ruteleier som
 jernbaneforetaket har fått tildelt. Slik tilbakekall av ruteleie kan kun skje ved vesentlig betalingsmislighold. jernbaneforetaket har fått tildelt. Slik tilbakekall av ruteleie kan kun skje ved vesentlig betalingsmislighold.
ns2017no_old/priser.1453107080.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)