Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:priser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2017no_old:priser [2016/01/18 09:36]
svemed [6.3.1 Den minste pakken med tilgangstjenester]
ns2017no_old:priser [2017/03/21 08:42] (nåværende versjon)
Linje 23: Linje 23:
 Eventuelle //​miljøavgifter//​ ((Jf. dir 2001/14/EC art 7.5))  er for tiden inkludert i prisen for den minste pakken med tilgangstjenester. Jernbaneverket krever ingen ekstra miljøavgift på noen banestrekning for denne perioden. Eventuelle //​miljøavgifter//​ ((Jf. dir 2001/14/EC art 7.5))  er for tiden inkludert i prisen for den minste pakken med tilgangstjenester. Jernbaneverket krever ingen ekstra miljøavgift på noen banestrekning for denne perioden.
  
-//​Andre ​miljøavgifter// kan være inkludert (kamuflert) i priser for drivstoff mv.+//​Andre// ​miljøavgifter ​kan være inkludert (kamuflert) i priser for drivstoff mv.
  
 Det innrømmes ingen //​rabatter//​ ((Jf. dir 2001/14/EC art 9)) på fastsatte pris i denne perioden. Det innrømmes ingen //​rabatter//​ ((Jf. dir 2001/14/EC art 9)) på fastsatte pris i denne perioden.
Linje 51: Linje 51:
 som basispakken. som basispakken.
  
-==== 6.1.3 Tjenester beskrevet i art. 5.3.====+==== 6.1.3 Tjenester beskrevet i art. 5.3. ====
  
 Se fordelingsforskriften § 4-2 og vedlegg I pkt. 2, vedlegg 1.3. Se fordelingsforskriften § 4-2 og vedlegg I pkt. 2, vedlegg 1.3.
  
-Prioriterte ​tjenester ​som er beskrevet i art. 5.3 og som ytes av Jernbaneverket ​prises til selvkost, dvsselvkost +Jernbaneverket fastsetter priser for bruk av prioriterte ​tjenester ​(punkt ​5.3 med underpunkter) ​og prises til 
-inklusive avkastning på kapitalen. +selvkost. ​For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se vedlegg 2.3.2 punkt 13.3.
 ==== 6.1.4 Tilleggstjenester ==== ==== 6.1.4 Tilleggstjenester ====
  
Linje 138: Linje 137:
 |2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. | |2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 |2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. | |2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
-|2016 |Kr. 0,0 |eks. mva. |+|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** |
  
 **Pris for kombinerte godstransporter – dvs. bruk av containere og vekselflak (pr. togkilometer)** **Pris for kombinerte godstransporter – dvs. bruk av containere og vekselflak (pr. togkilometer)**
Linje 159: Linje 158:
 |2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. | |2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 |2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. | |2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
-|2016 |Kr. 0,0 |eks. mva. |+|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** |
  
 **Pris for godstransporter med tillatt aksellast over 25.0 ((Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast over 22.5 tonn.)) tonn.** **Pris for godstransporter med tillatt aksellast over 25.0 ((Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast over 22.5 tonn.)) tonn.**
Linje 181: Linje 180:
 |2014 |Kr. 0,0325 |eks. mva. | |2014 |Kr. 0,0325 |eks. mva. |
 |2015 |Kr. 0,0379 |eks. mva. | |2015 |Kr. 0,0379 |eks. mva. |
-|2016 |Kr. 0,045  |eks. mva. |+|**2016** |**Kr. 0,045**  |**eks. mva.** |
  
 **Pris for passasjertransport (pr. togkilometer)** **Pris for passasjertransport (pr. togkilometer)**
Linje 203: Linje 202:
 |2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. | |2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 |2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. | |2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
-|2016 |Kr. 0,0 |eks. mva. |+|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** |
  
 **Bruksbetaling for spesialbygget infrastruktur** **Bruksbetaling for spesialbygget infrastruktur**
Linje 229: Linje 228:
 |2014 |Kr. 19,60 |eks. mva. | |2014 |Kr. 19,60 |eks. mva. |
 |2015 |Kr. 20,90 |eks. mva. | |2015 |Kr. 20,90 |eks. mva. |
-|2016 |Kr. 21,80 |eks. mva. |+|**2016** |**Kr. 21,80** |**eks. mva.** |
  
 **Særskilt pris for prioriterte stasjonstjenester på Gardermobanen (pr. togbevegelse)** **Særskilt pris for prioriterte stasjonstjenester på Gardermobanen (pr. togbevegelse)**
Linje 249: Linje 248:
 |2014 |Kr. 130,00 |eks. mva. | |2014 |Kr. 130,00 |eks. mva. |
 |2015 |Kr. 138,70 |eks. mva. | |2015 |Kr. 138,70 |eks. mva. |
-|2016 |Kr. 144,90 |eks. mva. |+|**2016** |**Kr. 144,90** |**eks. mva.** |
  
 **Lillestrøm stasjon** **Lillestrøm stasjon**
Linje 265: Linje 264:
 |2014 |Kr. 21,90 |eks. mva. | |2014 |Kr. 21,90 |eks. mva. |
 |2015 |Kr. 23,40 |eks. mva. | |2015 |Kr. 23,40 |eks. mva. |
-|2016 |Kr. 24,50 |eks. mva. |+|**2016** |**Kr. 24,50** |**eks. mva.** |
  
 **Gardermoen stasjon** **Gardermoen stasjon**
Linje 281: Linje 280:
 |2014 |Kr. 86,80 |eks. mva. | |2014 |Kr. 86,80 |eks. mva. |
 |2015 |Kr. 92,60 |eks. mva. | |2015 |Kr. 92,60 |eks. mva. |
-|2016 |Kr. 96,80 |eks. mva. |+|**2016** |**Kr. 96,80** |**eks. mva.** |
  
 ==== 6.3.2 Sportilgang til serviceområdene ==== ==== 6.3.2 Sportilgang til serviceområdene ====
Linje 293: Linje 292:
 ==== 6.3.4 Tilleggstjenester ==== ==== 6.3.4 Tilleggstjenester ====
  
-Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.4. +Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.4. ​\\
 Når tjenester etterspørres av eller tilbys flere, vil Jernbaneverket fastsette priser og publisere disse på sine Når tjenester etterspørres av eller tilbys flere, vil Jernbaneverket fastsette priser og publisere disse på sine
 nettsider. Eksempler på slike tjenester: nettsider. Eksempler på slike tjenester:
Linje 344: Linje 342:
 **Kontaktpunkt ved spørsmål om fakturering:​** **Kontaktpunkt ved spørsmål om fakturering:​**
  
-Jernbaneverket,​ Trafikk- og markedsdivisjonen +Jernbaneverket,​ Trafikk- og markedsdivisjonen ​\\ 
-Postboks 4350+Postboks 4350 \\
 2308 Hamar 2308 Hamar
  
ns2017no_old/priser.1453109799.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)