Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2018no:priser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2018no:priser [2017/12/08 10:11]
wesase [Tabell]
ns2018no:priser [2018/09/20 11:07] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 67: Linje 67:
 Jf. jernbaneforskriften kapittel 6 (§§ 6-1 til 6-5), direktiv 2012/34/EU og gjennomføringsforordning 2015/​909/​EU. Jf. jernbaneforskriften kapittel 6 (§§ 6-1 til 6-5), direktiv 2012/34/EU og gjennomføringsforordning 2015/​909/​EU.
  
-Avgiftsordningen består av to komponenter,​ hvor den ene delen er knyttet til bruk av infrastrukturen (spor¬pris), og den andre er knyttet til bruk av kapasitet på overbelastet del av jernbanenettet (kapasitetspris).+Avgiftsordningen består av to komponenter,​ hvor den ene delen er knyttet til bruk av infrastrukturen (sporpris), og den andre er knyttet til bruk av kapasitet på overbelastet del av jernbanenettet (kapasitetspris).
  
 Sporprisen er også spesifisert på henholdsvis person- og godstrafikk,​ samt ulike markedsområder innenfor disse. Sporprisen er også spesifisert på henholdsvis person- og godstrafikk,​ samt ulike markedsområder innenfor disse.
Linje 160: Linje 160:
 Det er Bane NORs oppfatning at det er godstrafikken som bør gis incitament til økt bruk av disse strekningene. Selv om jernbanenettet rundt endepunktene for kombitrafikken kan ha en høyere strekningsutnyttelse,​ er Bane NOR av den oppfatning at skal dette ha mening, må rabatten dekke hele strekningen;​ f.eks. Alnabru – Ganddal og ikke kun Kongsberg – Ganddal. Det er Bane NORs oppfatning at det er godstrafikken som bør gis incitament til økt bruk av disse strekningene. Selv om jernbanenettet rundt endepunktene for kombitrafikken kan ha en høyere strekningsutnyttelse,​ er Bane NOR av den oppfatning at skal dette ha mening, må rabatten dekke hele strekningen;​ f.eks. Alnabru – Ganddal og ikke kun Kongsberg – Ganddal.
  
-Rabatten må være tidsbegrenset. Bane NOR forslår ​75 % rabatt til og med 2025 for godstrafikken på følgende strekninger:​+Rabatten må være tidsbegrenset. Bane NOR foreslår ​75 % rabatt til og med 2025 for godstrafikken på følgende strekninger:​
  
 1. Alle dieselstrekninger ​ \\ 1. Alle dieselstrekninger ​ \\
Linje 231: Linje 231:
 | **Sum fakturert beløp** ​ |                                                    |||| **3 246**  | | **Sum fakturert beløp** ​ |                                                    |||| **3 246**  |
  
-**Tabell ​0-4: Kombitog Alnabru-Brattøra - 44 TEU (ett tog)**+**Tabell ​6-4: Kombitog Alnabru-Brattøra - 44 TEU (ett tog)**
  
 ^ Prisområde ​                                              ^ Delstrekning ​          ^ Km     ​^ ​ Togvekt ​ ^ Sats    ^ Beløp ​     ^ ^ Prisområde ​                                              ^ Delstrekning ​          ^ Km     ​^ ​ Togvekt ​ ^ Sats    ^ Beløp ​     ^
Linje 374: Linje 374:
 | Filipstad ​             |              3 450 |                      | | Filipstad ​             |              3 450 |                      |
 | Lodalen ​               |              3 450 |  0,40                | | Lodalen ​               |              3 450 |  0,40                |
 +| Skøyen Bestun ​         |              3 450 |                      |
 | Høvik ​                 |              3 450 |                      | | Høvik ​                 |              3 450 |                      |
 | Hamar                  |              3 450 |                      | | Hamar                  |              3 450 |                      |
 +| Årnes ​                 |              3 450 |                      |
 | Kongsvinger ​           |              3 450 |                      | | Kongsvinger ​           |              3 450 |                      |
 | Lillestrøm ​            ​| ​             3 450 |                      | | Lillestrøm ​            ​| ​             3 450 |                      |
Linje 395: Linje 397:
 | Kristiansand ​          ​| ​               650 |                      | | Kristiansand ​          ​| ​               650 |                      |
 | Egersund ​              ​| ​               650 |                      | | Egersund ​              ​| ​               650 |                      |
 +| Skeiane ​               |                650 |                      |
 | Paradis ​               |                650 |                      | | Paradis ​               |                650 |                      |
 | Stavanger ​             |                650 |                      | | Stavanger ​             |                650 |                      |
Linje 404: Linje 407:
 | Ål                     ​| ​               650 |                      | | Ål                     ​| ​               650 |                      |
 | **Nordenfjells** ​                                                ||| | **Nordenfjells** ​                                                |||
 +| Røros ​                 |                650 |                      |
 | Åndalsnes ​             |                650 |                      | | Åndalsnes ​             |                650 |                      |
 | Dombås ​                ​| ​               650 |                      | | Dombås ​                ​| ​               650 |                      |
Linje 412: Linje 416:
 | Mosjøen ​               |                650 |                      | | Mosjøen ​               |                650 |                      |
 | Mo i Rana              |                650 |                      | | Mo i Rana              |                650 |                      |
 +| Rognan ​                ​| ​               650 |                      |
 | Bodø                   ​| ​               650 |                      | | Bodø                   ​| ​               650 |                      |
 +| Narvik ​                ​| ​               650 |                      |
  
  
Linje 490: Linje 496:
 **Følgende årsakskoder er inkludert i ordningen:​** **Følgende årsakskoder er inkludert i ordningen:​**
  
-  * Kode 1-4, (Bane NOR)+  * Kode 1-4, samt de forsinkelser/​innstillinger som ikke har årsakskode ​(Bane NOR)
  
-  * Kode 81-85 (Togselskap)+  * Kode 81-85 for forsinkelser og 81-84 for innstillinger ​(Togselskap)
  
-  * Inkluderer fra og med 2018 kode 5, 6 og 7. Kode 5 unntas for innstillinger da disse vil for persontog bli inkludert i «Buss for tog» og for godstog allerede er inkludert i kompensasjonsordningen for godstrafikken.+  * Inkluderer fra og med 2018 kode 5, 6 og 7. Kode 5 unntas for innstillinger da disse vil for persontog bli inkludert i ordningen for Alternativ transport ​«Buss for tog» og for godstog allerede er inkludert i kompensasjonsordningen for godstrafikken.
         * Bane NOR utbetaler det JBF er blitt belastet med på disse kodene         * Bane NOR utbetaler det JBF er blitt belastet med på disse kodene
         * JBF betaler indirekte deres andel av hendelsene på disse kodene gjennom en høyere kronesats på primærårsakene (kode 81-85)         * JBF betaler indirekte deres andel av hendelsene på disse kodene gjennom en høyere kronesats på primærårsakene (kode 81-85)
Linje 511: Linje 517:
 | //​**Innstilinger**// ​ | **Bane NOR:​** ​   | Helinnstilling: ​ | NOK 5 000,00 pr. innstilling ​                     | | //​**Innstilinger**// ​ | **Bane NOR:​** ​   | Helinnstilling: ​ | NOK 5 000,00 pr. innstilling ​                     |
 |                       ​| ​                 | Delinnstilling: ​ | NOK 2 500,00 pr. innstilling ​                     | |                       ​| ​                 | Delinnstilling: ​ | NOK 2 500,00 pr. innstilling ​                     |
-|                       | **Togselskap:​** ​ | Helinnstilling: ​ | NOK 6 300,00 pr. innstilling ​                     | +|                       | **Togselskap:​** ​ | Helinnstilling: ​ | NOK 6 250,00 pr. innstilling ​                     | 
-|                       ​| ​                 | Delinnstilling: ​ | NOK 3 150,00 pr. innstilling ​                     |+|                       ​| ​                 | Delinnstilling: ​ | NOK 3 125,00 pr. innstilling ​                     |
  
 Det vises også til jernbaneforskriftens § 6-6. Forskriften krever at «… ikke skal bringe en tjenestes økonomiske levedyktighet i fare». Det er derfor fastsatt følgende maksimalverdier som gjelder alle parter: Det vises også til jernbaneforskriftens § 6-6. Forskriften krever at «… ikke skal bringe en tjenestes økonomiske levedyktighet i fare». Det er derfor fastsatt følgende maksimalverdier som gjelder alle parter:
Linje 528: Linje 534:
 {{:​ns2018no:​prisformel_ns_2019.png?​600|}} ​ {{:​ns2018no:​prisformel_ns_2019.png?​600|}} ​
  
-Dette innebærer en prisjustering etterskuddsvis,​ og den gir stor forutsigbarhet for JBF, da prisnivået er kjent for 4 år ad gangen og justering av neste års priser vil være klare tredje kvartal året før. Samtidig kan man følge med på indeksen underveis i året.+Dette innebærer en prisjustering etterskuddsvis,​ og den gir stor forutsigbarhet for JBF, da prisnivået er kjent for 4 år ad gangen og justering av neste års priser vil være klare tredje kvartal året før. Samtidig kan man følge med på indeksen underveis i året. \\ 
 +Første prisjustering hvor ovenstående vil bli benyttet, finner sted 1.1.2019.
  
 ==== 6.6.2 Andre prisendringer ==== ==== 6.6.2 Andre prisendringer ====
ns2018no/priser.1512727900.txt.gz · Sist endret: 2017/12/08 10:11 av wesase