Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2018no:vedlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2018no:vedlegg [2016/06/13 11:12]
wesase
ns2018no:vedlegg [2017/03/21 08:42] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Vedlegg ====== ====== Vedlegg ======
  
-Alle vedlegg er tilgjengelige på Jernbaneverkets hjemmeside:+Vedlegg til Network Statement Bane NOR
  
-http://​www.jernbaneverket.no/​no/​Marked/​Informasjon-for-togselskapa/​ +^  Vedlegg ​  ​^  Navn                                                                                                                                    
- +| 2.4.2      | [[vedlegg:avtale om sportilgang og bruk av tjenester|Avtale om sportilgang og bruk av tjenester]] ​                                       
-^  Vedlegg ​ ^  Navn  ​^ ​ Nytt Navn  ​^ +| 3.2.1      | [[vedlegg:​strekningskart|Strekningskart]]                                                                                                
-|1.3|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367411|Rettslig forankring]]|[[vedlegg:​rettslig_forankring|Rettslig forankring]]| +| 3.2.2.2 ​   | [[vedlegg:tilknyttet nett|Tilknyttet nett]] ​                                                                                             
-|2.4.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367450|Avtale om sportilgang og bruk av tjenester]]|[[vedlegg:​ast|]]+| 3.3.2.1.1 ​ | [[vedlegg:Internasjonal profil|Internasjonal profil]] ​                                                                                   
-|3.2.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367454|Strekningskart]]|[[vedlegg:​strekningskart|]]| +| 3.3.2.1.2 ​ | [[vedlegg:jbv NO1 - pren 15273 dynamisk profil|JBV NO1 - prEN 15273 Dynamisk profil]] ​                                                   
-|3.2.2.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367414|Tilknyttet nett]]|[[vedlegg:​tilknyttet_nett|]]| +| 3.3.2.1.3 ​ | [[vedlegg:Multipurpose profil|Multipurpose profil]] ​                                                                                     
-|3.3.1.3|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367415|Forklaringer til strekningsoversikten i STREKNINGSBESKRIVELSE]]+| 3.3.2.2.1 ​ | [[vedlegg:aksellast|Aksellast]] ​                                                                                                         
-|3.3.2.1.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367418|Internasjonal profil]]|[[vedlegg:​internasjonal_profil|]]+| 3.3.2.2.2 ​ | [[vedlegg:Metervekt|Metervekt]] ​                                                                                                         
-|3.3.2.1.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367793|JBV NO1 - prEN 15273 Dynamisk profil]]| +| 3.3.2.3 ​   | [[vedlegg:linjestigninger ​og fall|Linjestigninger og fall ]]                                                                             ​
-|3.3.2.1.3|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367765|Multipurpose profil]]| +| 3.3.2.4 ​   | [[vedlegg:linjehastighet|Linjehastighet]] ​                                                                                               
-|3.3.2.2.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367766|Aksellast]]| +| 3.3.2.6 ​   | [[vedlegg:Elektrifiserte linjer|Elektrifiserte linjer]] ​                                                                                 
-|3.3.2.2.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2378631|Metervekt]]| +| 3.3.3.2 ​   | [[vedlegg:trafikkstyringssystemer|Trafikkstyringssystemer]] ​                                                                             
-|3.3.2.3|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367464|Linjestigninger ​og fall I]]| +| 3.3.3.3 ​   | [[vedlegg:kommunikasjonssystemer|Kommunikasjonssystemer]] ​                                                                               
-|3.3.2.3|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367465|Linjestigninger og fall II]]| +| 3.3.3.4 ​   | [[vedlegg:system for automatisk hastighetsovervåking|System for automatisk ​hastighetsovervåking]]                                        
-|3.3.2.4|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367457|Linjehastighet]]| +| 3.4.2.3.1 ​ | [[vedlegg:rasutsatte strekninger|Rasutsatte strekninger]] ​                                                                               
-|3.3.2.6|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367458|Elektrifiserte linjer]]| +| 3.4.2.3.2 ​ | [[vedlegg:Dyrepåkjørsel|Dyrepåkjørsel]]                                                                                                  
-|3.3.3.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367420|Trafikkstyringssystemer]]| +| 3.4.4      | [[vedlegg:tunneler|Tunneler]] ​                                                                                                           
-|3.3.3.3|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2378816|Kommunikasjonssystemer]]| +| 3.6.1.2 ​   | [[stasjoner:stasjoner start|Stasjoner]]                                                                                                  
-|3.3.3.4|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367469|System for automatisk ​hastighetsovervåkning]]| +| 3.6.2.1 ​   | [[vedlegg:godsterminaler|Godsterminaler]]                                                                                                
-|3.4.2.3.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367763|Rasutsatte strekninger]]| +| 3.6.2.3 ​   | [[vedlegg:havneterminaler|Havneterminaler]] ​                                                                                             
-|3.4.2.3.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367422|Dyrepåkjørsler]]| +| 3.6.2.4 ​   | [[vedlegg:tømmerterminaler|Tømmerterminaler]] ​                                                                                           
-|3.4.4|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367423|Tunneler]]+| 3.6.2.5 ​   | [[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367429|Industrispor]] ​                                                                                    ​
-|3.6.1.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367424|Stasjonsoversikt]]+| 3.6.2.6 ​   | [[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367430|Sidespor]] ​                                                                                        ​
-|3.6.1.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2388644|Utvalgte stasjoner]]| +| 3.6.3.1 ​   | [[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367431|Skifteområder]] ​                                                                                   
-|3.6.2.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367426|Kombiterminaler]]| +| 3.6.3.2 ​   | [[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367432|Driftsbanegårder]] ​                                                                                ​
-|3.6.2.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367427|Vognlastterminaler]]| +| 3.6.5.1 ​   | [[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367433|Serviceanlegg og beredskapsmateriell]] ​                                                            ​
-|3.6.2.3|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367462|Havneterminaler]]| +| 3.6.5.2 ​   | [[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367463|Verksteder,​ driftsbanegårder og renhold]] ​                                                         
-|3.6.2.4|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367428|Tømmerterminaler]]| +| 4.4.2      | [[vedlegg:metode ​for samfunnsøkonomisk verdsetting av ruteleietildeling|Metode ​for samfunnsøkonomisk verdsetting ​av ruteleietildeling]]  |
-|3.6.2.5|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367429|Industrispor]]| +
-|3.6.2.6|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367430|Sidespor]]| +
-|3.6.3.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367431|Skifteområder]]| +
-|3.6.3.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367432|Driftsbanegårder]]| +
-|3.6.5.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367433|Serviceanlegg og beredskapsmateriell]]| +
-|3.6.5.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367463|Verksteder,​ driftsbanegårder og renhold]]| +
-|4.4.2|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2367484|Metode ​for samfunnsøkonomisk verdsetting av ruteleietildeling]]| +
-|5.5.6.11.1|[[http://​hdl.handle.net/​11250/​2368507|Kontrakt ​for leie av grunn]]|+
ns2018no/vedlegg.txt · Sist endret: 2017/03/21 08:42 (ekstern redigering)