Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:endringslogg

Endringer / Changes 2019

Denne listen er ikke fullstendig og inneholder bare større endringer /
This list is not complete and contains only major changes

For samtlige mindre endringer / For all minor changes her / here

Link til / link to S-sirkulærer

Endringsoversikt over større endringer som foretas i / Change overview of major changes in Strekningsbeskrivelsen

Network Statement

Oversikt over større endringer for Network Statement:
Overview of major changes for Network Statement:

Gyldig fra
Valid from
Utgave
Edition
Kapittel
Chapter
Endringer
Changes
Publisert
Published
1.1.2019 Network Statement 2019 og 2020 3.4.1.1 Gardermobanen Ny tekst:
Begrensninger i Romeriksporten
Det tillates ikke framføring av godstog med farlig gods i Romeriksporten når det er persontog i tunnelen.
Begrensninger i kulvert på Gardermoen stasjon
Godstog skal ikke planlegges framført gjennom kulvert på Gardermoen stasjon (Oslo Lufthavn) i den årlige ruteplanen.
Framføringen av godstog skal være til minst mulig hinder for annen togtrafikk fastsatt i ruteplanen.
New text:
Restrictions on Romeriksporten
Freight trains carrying dangerous goods are not allowed in the Romeriksporten when there is a passenger train in the tunnel.
Restrictions on the culvert at Gardermoen station
Freight trains should not be planned through the culvert at Gardermoen station (Oslo Lufthavn) in the annual route plan.
Freight train activity shall constitute the least possible obstacle to any other train traffic stipulated in the route plan.
24.4.2019

Vedlegg:
Annexes:

Publisert
Published
Navn
Name
Endringer
Changes
21.6.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange: Bjørkevoll, Dalane, Helldalsmo, Helleland, Heskestad, Lyser, Sandvatn, Skorstøl, Sørli
17.6.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange: Eiterstraum, Fagerhaug, Minnesund, Ottestad, Steinsrud
6.5.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange: Bergseng, Brøttum, Fåberg, Hove, Sjoa
2.5.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Flisa, Kopperå, Stjørdal
26.4.2019 Godsterminaler Skjematisk sporplan for: / Schematic track plan for: Palmafoss (Beredskapsterminal gods / Contingency terminal freight)
15.4.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Narvik Havn Sør
15.4.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Narvik Havn Nord
15.4.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Sundland
9.4.2019 Godsterminaler Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Ganddal
9.4.2019 Tømmerterminaler Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Vestmo
5.4.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange:
Aspedammen, Bekkelaget, Berg, Bergheim, Bjørgeseter, Bolna, Braskereidfoss, Dilling, Disenå, Drivstua, Eidanger, Evanger, Fidjetun, Flisa, Fokstua, Galterud, Geithus, Gulsvik, Gvarv, Haug, Herefoss, Hol, Hval, Hølen, Ingedal, Ise, Lisleby, Marstein, Meheia, Monsrud, Nakksjø, Narvik Havn Nord, Narvik Havn Sør, Oggevatn, Onsøy, Rolvsøy, Sandbukta, Sander, Sandermosen, Sandesund, Sefrivatn Pukkverk, Selåsvatn, Skjeberg, Sokna, Straumsnes, Suldalen, Valebø, Verma, Øysteinstul
4.4.2019 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Nelaug, Katterat, Gjøvik, Drevvatn, Svenningdal, Rombak
29.3.2019 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Narvik, Bjørnfjell, Straumsnes, Trofors, Mosjøen, Sefrivatn, Dale, Støren
1.3.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Hønefoss
26.2.2019 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Bergen, Larvik
8.1.2019 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Flåm, Eidsvoll, Kristiansand, Lillestrøm, Voss
ns2019no/endringslogg.txt · Sist endret: 2019/06/24 08:22 av wesase