Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:endringslogg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2019no:endringslogg [2019/09/05 10:11]
wesase [Tabell]
ns2019no:endringslogg [2019/11/20 09:01] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 19: Linje 19:
  
  
-^ Gyldig fra \\ //Valid from// ​ ^ Utgave \\ //​Edition// ​          ^ Kapittel \\ //​Chapter// ​                      ​^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ Publisert \\ //​Published// ​                             ^ +^ Gyldig fra \\ //Valid from// ​ ^ Utgave \\ //​Edition// ​          ^ Kapittel \\ //​Chapter// ​                             ^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ Publisert \\ //​Published// ​                             ^ 
-| 16.6.2019 ​                    | Network Statement 2019 og 2020  | 2.4 Trafikkregler / \\ //​Operational rules// ​ | Togfremføringsforskriften er erstattet av TSI-Ope (TSI Drift og trafikkstyring) https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2012-06-19-564 \\  Nye trafikkregler for jernbanenettet (TJN) utgitt av Bane NOR.\\ //The Train Operation Regulations ​ has been replaced by TSI-Ope (TSI Operations and Traffic Management)//​ \\  //New operational rules for the rail network (TJN) prepared by Bane NOR.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.8.2019 og i \\  S-sirkulære 38/2019 datert 7.6.2019 ​ | +| 1.1.2019 ​                     | Network Statement 2019 og 2020  | 3.4.4 Tunnelrestriksjoner / //Tunnel restrictions// ​ | Tekst presisering så det er samsvar med kapittel 3.4.1.1 Gardermobanen / //Text clarification so it conforms to chapter 3.4.1.1 Gardermobanen// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.11.2019 ​                                             | 
-| 1.1.2019 ​                     | Network Statement 2019 og 2020  | 3.4.1.1 Gardermobanen ​                        ​| **Ny tekst:** \\ //​Begrensninger i Romeriksporten//​ \\ Det tillates ikke framføring av godstog med farlig gods i Romeriksporten når det er persontog i tunnelen.\\ //​Begrensninger i kulvert på Gardermoen stasjon// \\ Godstog skal ikke planlegges framført gjennom kulvert på Gardermoen stasjon (Oslo Lufthavn) i den årlige ruteplanen. \\ Framføringen av godstog skal være til minst mulig hinder for annen togtrafikk fastsatt i ruteplanen. \\ **New text:** \\  //​Restrictions on Romeriksporten//​ \\ Freight trains carrying dangerous goods are not allowed in the Romeriksporten when there is a passenger train in the tunnel. \\    //​Restrictions on the culvert at Gardermoen station// \\ Freight trains should not be planned through the culvert at Gardermoen station (Oslo Lufthavn) in the annual route plan. \\ Freight train activity shall constitute the least possible obstacle to any other train traffic stipulated in the route plan.  | 24.4.2019 ​                                              |+| 16.6.2019 ​                    | Network Statement 2019 og 2020  | 2.4 Trafikkregler / \\ //​Operational rules// ​        ​| Togfremføringsforskriften er erstattet av TSI-Ope (TSI Drift og trafikkstyring) https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2012-06-19-564 \\  Nye trafikkregler for jernbanenettet (TJN) utgitt av Bane NOR.\\ //The Train Operation Regulations ​ has been replaced by TSI-Ope (TSI Operations and Traffic Management)//​ \\  //New operational rules for the rail network (TJN) prepared by Bane NOR.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.8.2019 og i \\  S-sirkulære 38/2019 datert 7.6.2019 ​ | 
 +| 1.1.2019 ​                     | Network Statement 2019 og 2020  | 3.4.1.1 Gardermobanen ​                               | **Ny tekst:** \\ //​Begrensninger i Romeriksporten//​ \\ Det tillates ikke framføring av godstog med farlig gods i Romeriksporten når det er persontog i tunnelen.\\ //​Begrensninger i kulvert på Gardermoen stasjon// \\ Godstog skal ikke planlegges framført gjennom kulvert på Gardermoen stasjon (Oslo Lufthavn) i den årlige ruteplanen. \\ Framføringen av godstog skal være til minst mulig hinder for annen togtrafikk fastsatt i ruteplanen. \\ **New text:** \\  //​Restrictions on Romeriksporten//​ \\ Freight trains carrying dangerous goods are not allowed in the Romeriksporten when there is a passenger train in the tunnel. \\    //​Restrictions on the culvert at Gardermoen station// \\ Freight trains should not be planned through the culvert at Gardermoen station (Oslo Lufthavn) in the annual route plan. \\ Freight train activity shall constitute the least possible obstacle to any other train traffic stipulated in the route plan.  | 24.4.2019 ​                                              |
  
 **Vedlegg:​**\\ **Vedlegg:​**\\
Linje 27: Linje 28:
  
 ^ Publisert \\ //​Published// ​ ^ Navn \\ //​Name// ​                                          ^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^ ^ Publisert \\ //​Published// ​ ^ Navn \\ //​Name// ​                                          ^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^
 +| 19.11.2019 ​                 | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **[[stasjoner:​sorumsand|Sørumsand stasjon]]** sportabell oppdatert / //​Sørumsand station track table updated// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
 +| 13.11.19 ​                   | [[vedlegg:​AST|AST]] ​                                       | **2.3.1 Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)** Kap. 14 Forsikring / //Agreement on Track Access and Use of Services (ATS) ch. 14 Insurance// ​ \\ Tekstpresisering:​ Forsikringssummen skal ikke være mindre enn NOK 200 000 000 //per skadetilfelle// ​ / Text clarification:​ The insurance sum shall not be less than NOK 200,000,000 //per claim instance// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +| 13.11.19 ​                   | [[vedlegg:​strekningskart|Strekningskart]] ​                 | **Vedlegg 3.2.1 kart 4 er oppdatert ** /  //Annex 3.2.1 is updated for map 4//  \\  Dobbeltspor strekning Skeiane - Stavanger ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 +| 12.11.19 ​                   | [[vedlegg:​strekningskart|Strekningskart]] ​                 | **Vedlegg 3.2.1 Nytt kart  ** /  //Annex 3.2.1 New map//  \\  Baner med regulær persontrafikk / //Lines with regular passenger traffic// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
 +| 15.10.2019 ​                 | [[vedlegg:​strekningskart|Strekningskart]] ​                 | **Vedlegg 3.2.1 side 2 er oppdatert ** /  //Annex 3.2.1 is updated for page 2//  \\  Dobbeltspor strekning Farriseidet-Porsgrunn med stasjoner, dobbeltspor strekning på Vestfoldbanen fra Kobbervik justert, nedlagte linjer og stasjoner fjernet, flere innsjøer. Symboler og innholdsfortegnelse justert. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +| 2.10.2019 ​                  | [[vedlegg:​tilknyttet_nett|Tilknyttet nett]] ​               | Vedlegg 3.2.2.2 er oppdatert /  //Annex 3.2.2.2 is updated// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +| 2.10.2019 ​                  | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | Ny skjematisk sporplan for: / //New schematic track plan for:// Skeiane, Stavanger, Paradis driftsbanegård ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
 | 5.9.2019 ​                   | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **Nye stasjonssider for Stx/​Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling** / //New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange:// ​ Barkåker, Galleberg og Djupvik ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | | 5.9.2019 ​                   | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **Nye stasjonssider for Stx/​Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling** / //New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange:// ​ Barkåker, Galleberg og Djupvik ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
 | 2.9.2019 ​                   | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **[[stasjoner:​leangen|Leangen stasjon]] er oppdatert;​** ny skjematisk sporplan, fasiliteter og sportabeller \\ //Leangen station is updated with new schematic track plan, facilities and track information// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | | 2.9.2019 ​                   | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **[[stasjoner:​leangen|Leangen stasjon]] er oppdatert;​** ny skjematisk sporplan, fasiliteter og sportabeller \\ //Leangen station is updated with new schematic track plan, facilities and track information// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
ns2019no/endringslogg.1567678290.txt.gz · Sist endret: 2019/09/05 10:11 av wesase