Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:priser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ns2019no:priser [2019/01/25 14:43]
wesase [6.2.1.2 Rabatter]
ns2019no:priser [2019/02/07 12:25] (nåværende versjon)
wesase [6.2.1.2 Rabatter]
Linje 174: Linje 174:
 Bane NOR ønsker at godstrafikken gis et incitament til økt bruk av disse strekningene. Selv om jernbanenettet rundt endepunktene for kombitrafikken kan ha en høyere strekningsutnyttelse,​ er Bane NOR av den oppfatning at skal dette ha mening, må rabatten dekke hele strekningen;​ f.eks. Alnabru – Ganddal og ikke kun Kongsberg – Ganddal. ​ Bane NOR ønsker at godstrafikken gis et incitament til økt bruk av disse strekningene. Selv om jernbanenettet rundt endepunktene for kombitrafikken kan ha en høyere strekningsutnyttelse,​ er Bane NOR av den oppfatning at skal dette ha mening, må rabatten dekke hele strekningen;​ f.eks. Alnabru – Ganddal og ikke kun Kongsberg – Ganddal. ​
  
-Rabatten må være tidsbegrenset. Bane NOR foreslår ​75 % rabatt til og med 2025 for godstrafikken på følgende strekninger: ​+Rabatten må være tidsbegrenset. Bane NOR har fastsatt ​75 % rabatt til og med 2025 for godstrafikken på følgende strekninger: ​
  
 1. Alle dieselstrekninger \\ 1. Alle dieselstrekninger \\
ns2019no/priser.txt · Sist endret: 2019/02/07 12:25 av wesase