Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:tilgangsbetingelser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ns2019no:tilgangsbetingelser [2019/08/26 08:31]
wesase [2.8 Godkjennelsesprosess for togpersonale]
ns2019no:tilgangsbetingelser [2019/09/06 11:34] (nåværende versjon)
wesase [2.3.3 Rammeavtale]
Linje 164: Linje 164:
 Enhver rammeavtale må oppfylle vilkårene i jernbaneforskriften kapittel 7. Av hensyn til en effektiv utnyttelse av kapasiteten på jernbanenettet har Bane NOR en restriktiv praksis når det gjelder å inngå slike rammeavtaler. ​ Enhver rammeavtale må oppfylle vilkårene i jernbaneforskriften kapittel 7. Av hensyn til en effektiv utnyttelse av kapasiteten på jernbanenettet har Bane NOR en restriktiv praksis når det gjelder å inngå slike rammeavtaler. ​
  
-Avtalemal for inngåelse av rammeavtale mellom Bane NOR og en søker vil komme som vedlegg til Network Statement eller som link til avtalemal hos RNE.  +Avtalemal for inngåelse av rammeavtale mellom Bane NOR og en søker vil komme som vedlegg til Network Statement eller se [[http://​www.rne.eu/​downloads/​|link til avtalemal hos RNE]].
- +
 ===== 2.4 Trafikkregler ===== ===== 2.4 Trafikkregler =====
    
ns2019no/tilgangsbetingelser.txt · Sist endret: 2019/09/06 11:34 av wesase