Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:tilgangsbetingelser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2019no:tilgangsbetingelser [2019/09/06 11:34]
wesase [2.3.3 Rammeavtale]
ns2019no:tilgangsbetingelser [2019/10/30 13:02] (nåværende versjon)
wesase [2.2.1.1 Adgang til å ta plass i førerrom]
Linje 58: Linje 58:
 === 2.2.1.1 Adgang til å ta plass i førerrom === === 2.2.1.1 Adgang til å ta plass i førerrom ===
  
-Bane NORs personale ​skal i nødvendig utstrekning gis adgang til førerrom ​for visitasjon/​befaring av strekning. Bane NOR kan ikke kreve slik adgang dersom JBF som følge av krav i lov eller forskrift, eller interne rutiner som implementerer krav i lov eller forskrift, må avvise dette.+Personale som utfører visitasjon/​befaring av strekning for Bane NOR, skal i nødvendig utstrekning gis adgang til førerrom. Bane NOR kan ikke kreve slik adgang dersom JBF som følge av krav i lov eller forskrift, eller interne rutiner som implementerer krav i lov eller forskrift, må avvise dette.
  
 JBF skal utforme sine rutiner for adgang til førerrom på en slik måte at avtale om at visitør kan ta plass i førerrom, kan inngås på kort varsel (mindre enn én time). ​ JBF skal utforme sine rutiner for adgang til førerrom på en slik måte at avtale om at visitør kan ta plass i førerrom, kan inngås på kort varsel (mindre enn én time). ​
Linje 175: Linje 175:
 Beskrivelse av infrastrukturen som underlag til JBFs strekningsbok,​ jf TSI-Ope 4.2.1.2.2.1,​ er tilgjengelig på Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet: ​ https://​orv.banenor.no/​sjn/​doku.php?​ Beskrivelse av infrastrukturen som underlag til JBFs strekningsbok,​ jf TSI-Ope 4.2.1.2.2.1,​ er tilgjengelig på Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet: ​ https://​orv.banenor.no/​sjn/​doku.php?​
  
-Beskrivelsen av infrastrukturen vil gradvis tas inn i nytt elektronisk system;​[[https://​trase.banenor.no/​siteminderagent/​forms/​Trase.fcc?​SMQUERYDATA=-SM-4ISJZf8gk6yHtskPRPwyWRX3HN%2fPHcq8E5QHK4Ysz9qyPBmhpaCpN21U3BI1u2To8xw3bV0w2lqbXG2pnGt4A25nAK71ckWyzJw21szVLG3f2VtcUta2%2bFzC7iZJDBI6q%2f%2bBG2dwl%2b9tmlPrtlecUorTShfsh%2fcex29QfXZbB09vH3RJBHR6NFErv8d0dJPO%2flV7ce86pO6o4TqGLXFPCCNG9COz0YMx2RJa2LVn5tppUzABKrSLhz2Ft2bBY4DffHDcrPTHwKwFEbP7rTP3MZg5D6irYKST7oN%2fDKWKiZeTMoRDhazw19B3r1b7mbk9|TRASÉ]] ​+Beskrivelsen av infrastrukturen vil gradvis tas inn i nytt elektronisk system; 
 +[[https://​trase.banenor.no|TRASÉ]]
  
  
ns2019no/tilgangsbetingelser.1567769682.txt.gz · Sist endret: 2019/09/06 11:34 av wesase