Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:tjenester

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2019no:tjenester [2019/07/12 10:11]
rada ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
ns2019no:tjenester [2019/11/05 12:27] (nåværende versjon)
wesase [5.6.11 Bibliotektjenester]
Linje 290: Linje 290:
 Det er stasjonert et togsett i Lodalen (ved Oslo S) for inntransport av redningsmannskaper til skadested og evakuering av skadde og uskadde togpassasjerer ut til samlingssted i forbindelse med brann, havari mv. Toget vil betjene det sentrale østlandsområdet. Det er stasjonert et togsett i Lodalen (ved Oslo S) for inntransport av redningsmannskaper til skadested og evakuering av skadde og uskadde togpassasjerer ut til samlingssted i forbindelse med brann, havari mv. Toget vil betjene det sentrale østlandsområdet.
  
-Beredskap på høyfjellstrekningen på Bergensbanen består av redningstog ​– NSB Berging og beredskap jernbane AS har tre passasjervogner stasjonert på Ål.+Beredskap på høyfjellstrekningen på Bergensbanen består av redningstog. ​
  
 Avtaler: Avtaler:
Linje 319: Linje 319:
 Bane NOR kan velge å ha stående vannvogner på stasjoner nær strekninger hvor det erfaringsmessig er antennelsesrisiko utover det normale og tilgangen på vann kan være vanskelig. ​ Bane NOR kan velge å ha stående vannvogner på stasjoner nær strekninger hvor det erfaringsmessig er antennelsesrisiko utover det normale og tilgangen på vann kan være vanskelig. ​
  
-Vannvogn/​container er plassert på Alnabru, Hønefoss, Ål, Myrdal, Voss, Hamar, Dombås og Støren.+Vannvogn/​container er plassert på Alnabru, Hønefoss, Ål, Myrdal, Voss, Hamar, Dombås og Støren. ​Det er også vannvogn på Ofotbanen, stasjonert i Narvik. \\
 Vannvogn er bestilt og under bygging for beredskap på Dunderland. Vannvogn er bestilt og under bygging for beredskap på Dunderland.
  
Linje 353: Linje 353:
  
 ==== 5.6.11 Bibliotektjenester ==== ==== 5.6.11 Bibliotektjenester ====
-Bane NOR har sitt eget fagbibliotek med jernbanerelatert litteratur. JBF kan få tilgang på relevante tjenester gjennom avtaler. Det er mulig å oppsøke Biblioteket ​(Viten) ​i Oslo i vanlig kontortid. \\ +Bane NOR har sitt eget fagbibliotek med jernbanerelatert litteratur. JBF kan få tilgang på relevante tjenester gjennom avtaler. Det er mulig å oppsøke Biblioteket i Oslo i vanlig kontortid. \\ 
-Besøksadresse:​ Bane NOR, Stortorvet 7, Oslo+Besøksadresse:​ Bane NOR, Schweigaards gate 33, Oslo 
  
-**Kontaktpunkt:​** E-post: <viten@banenor.no>​+**Kontaktpunkt:​** E-post: <bibliotek@banenor.no>​
  
 ==== 5.6.12 Mulighetsstudier av togmateriell og laster, herunder profilsimuleringer ==== ==== 5.6.12 Mulighetsstudier av togmateriell og laster, herunder profilsimuleringer ====
ns2019no/tjenester.1562926286.txt.gz · Sist endret: 2019/07/12 10:11 av rada