Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020en:capacity_allocation

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ns2020en:capacity_allocation [2018/12/07 18:23]
wesase [4.2 Description of Process]
ns2020en:capacity_allocation [2019/02/05 12:06] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 166: Linje 166:
  
 ^                                                                                                                                                                                                                                                ^ Passenger trains ​ ^ Empty trains ​ ^ Freight trains/​tipper trains ​ ^ Light engines ​ ^ ^                                                                                                                                                                                                                                                ^ Passenger trains ​ ^ Empty trains ​ ^ Freight trains/​tipper trains ​ ^ Light engines ​ ^
-| **Train number** ​                                                                                                                                                                                                                              | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Train number** ​                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                     ​
-| **Togslag** ​                                                                                                                                                                                                                                   | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Togslag** ​                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      ​
-| **Train type** ​                                                                                                                                                                                                                                | x                 ​|               ​| ​                              ​| ​               | +| **Train type** ​                                                                                                                                                                                                                                ​| ​                |               ​| ​                              ​| ​               | 
-| **Running days/​dates** ​                                                                                                                                                                                                                        | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Running days/​dates** ​                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                     ​
-| **Route, from – to**                                                                                                                                                                                                                           | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Route, from – to**                                                                                                                                                                                                                           ​| ​                                                                     ​
-| **Departure/​arrival time** \\ Proposed departure time from the rail-head station, possibly proposed arrival time at the terminal station if this is to be given priority ​                                                                      | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Departure/​arrival time** \\ Proposed departure time from the rail-head station, possibly proposed arrival time at the terminal station if this is to be given priority ​                                                                      ​| ​                                                                     ​
-| **Stopping patterns and activities** \\ • With minimum stopping time needed ​                                                                                                                                                                   | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Stopping patterns and activities** \\ • With minimum stopping time needed ​                                                                                                                                                                   |                                                                      ​
-| **Suggested location for replacement of personnel** ​ \\ • With minimum stopping time needed ​                                                                                                                                                   | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Suggested location for replacement of personnel** ​ \\ • With minimum stopping time needed ​                                                                                                                                                   |                                                                      ​
-| **Type of vehicle** ​                                                                                                                                                                                                                           | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Type of vehicle** ​                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      ​
-| **Need further assistance locomotive** ​ \\ • State section ​                                                                                                                                                                                    | x                 ​| x             ​| x                             ​|                | +| **Need further assistance locomotive** ​ \\ • State section ​                                                                                                                                                                                    ​| ​                                                        |                | 
-| **Determinative running speed** ​                                                                                                                                                                                                               | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Determinative running speed** ​                                                                                                                                                                                                               |                                                                      ​
-| **Train size** \\  • Passenger trains – the number of standard stock units and total length in metres\\ • Freight trains – the coupled train weight, total length in metres and axle load                                                      | x                 ​| x             ​| x                             ​|                | +| **Train size** \\  • Passenger trains – the number of standard stock units and total length in metres\\ • Freight trains – the coupled train weight, total length in metres and axle load                                                      |                                                         |                | 
-| **Temporary rolling stock turning** ​                                                                                                                                                                                                           | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Temporary rolling stock turning** ​                                                                                                                                                                                                           |                                                                      ​
-| **Documentation on permission to use a new vehicle type** ​                                                                                                                                                                                     | x                 ​| x             ​| x                             ​| x              +| **Documentation on permission to use a new vehicle type** ​                                                                                                                                                                                     |                                                                      ​
-| **Terminal capacity requirements,​ including** • Preferred loading/​unloading times\\ • Need for terminal facilities (end ramp/side ramp, etc.)\\ • Need for lifting equipment\\ • Preferred time at the terminal between loading and unloading ​ |                   ​| ​              | x                             ​|                | +| **Terminal capacity requirements,​ including** • Preferred loading/​unloading times\\ • Need for terminal facilities (end ramp/side ramp, etc.)\\ • Need for lifting equipment\\ • Preferred time at the terminal between loading and unloading ​ |                   ​| ​              ​| ​                            |                | 
-| **Need for stabling capacity** ​ \\ • Stabling area \\ • Type of train set (length).\\ • Number of train sets\\ • The time and number of hours per year must be stated for Drammen and Lodalen ​                                                 | x                 ​| x             ​| x                             ​| X              +| **Need for stabling capacity** ​ \\ • Stabling area \\ • Type of train set (length).\\ • Number of train sets\\ • The time and number of hours per year must be stated for Drammen and Lodalen ​                                                 |                                                                      ​
-| **Need for access to train heating systems (preheating facilities) in connection with stabling of trains** ​  \\ • Location\\ • Voltage\\ • Number\\ • Weekdays and time                                                                        | x                 ​| x             ​| x                             ​| X              |+| **Need for access to train heating systems (preheating facilities) in connection with stabling of trains** ​  \\ • Location\\ • Voltage\\ • Number\\ • Weekdays and time                                                                        |                                                                      ​|
  
  
ns2020en/capacity_allocation.txt · Sist endret: 2019/02/05 12:06 av wesase