Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020en:infrastructure

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ns2020en:infrastructure [2019/04/24 09:07]
wesase [3.4.1.1 The Gardermoen Line]
ns2020en:infrastructure [2019/08/22 12:15] (nåværende versjon)
wesase [3.3.3.3 Communication Systems]
Linje 224: Linje 224:
 Coverage map – cf. Annex 3.3.3.3. Coverage map – cf. Annex 3.3.3.3.
  
-Traffic ​controllersblock post keepers ​and drivers ​communicate through the medium of Norwegian.+Traffic ​controllerstation signaller ​and driver ​communicate through the medium of Norwegian.
  
 === 3.3.3.4 Train Control Systems === === 3.3.3.4 Train Control Systems ===
ns2020en/infrastructure.1556096825.txt.gz · Sist endret: 2019/04/24 09:07 av wesase