Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:generell_informasjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:generell_informasjon [2018/12/03 09:11]
wesase [1.1.2 Jernbanesektoren i Norge]
ns2020no:generell_informasjon [2019/10/30 13:11] (nåværende versjon)
wesase [1.1.2 Jernbanesektoren i Norge]
Linje 24: Linje 24:
 \\ \\
  
-{{:​ns2020no:​ns_kap._1_jernbanesektoren.png?​800|Jernbanesektoren i Norge}} +{{:​ns2020no:​figur_4.2_ny_struktur_i_jernbanesektoren_oppdatert_august_2019_vygruppen-05.png?​800|Jernbanesektoren i Norge}}
 ===== 1.2 Formål ===== ===== 1.2 Formål =====
  
ns2020no/generell_informasjon.1543828263.txt.gz · Sist endret: 2018/12/03 09:11 av wesase