Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:kapasitetsfordeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:kapasitetsfordeling [2018/12/03 13:54]
wesase [4.7.2.2 Farlig gods ved togframføring]
ns2020no:kapasitetsfordeling [2019/11/07 08:34] (nåværende versjon)
wesase [4.8.2.3 Særlige tiltak i tilfelle forstyrrelser]
Linje 25: Linje 25:
 Skjematisk plan som viser prosessen og dens underområder:​ Skjematisk plan som viser prosessen og dens underområder:​
  
-{{:​ns2020no:​ns_kap._4_kapasitetsfordeling.png?​800|}} 
  
 +{{:​ns2020no:​kapasitetsfordeling_ny.png?​800|}}
 ==== 4.2.1 Langsiktig kapasitetsutredning og -planlegging ==== ==== 4.2.1 Langsiktig kapasitetsutredning og -planlegging ====
  
Linje 44: Linje 44:
 Kontaktpunkt:​ <​oss@banenor.no>​ Kontaktpunkt:​ <​oss@banenor.no>​
  
-**Kjøretidsberegning for (nye) typer av kjøretøy**+**Kjøretidsberegning for (nye) typer av kjøretøy** ​ \\
 Bane NOR kan på forespørsel beregne kjøretider for ulike nye materielltyper. Bane NOR har de relevante opplysningene om traseen som skal trafikkeres. Oppdragsgiver må stille materiellspesifikke opplysninger til rådighet, herunder: Bane NOR kan på forespørsel beregne kjøretider for ulike nye materielltyper. Bane NOR har de relevante opplysningene om traseen som skal trafikkeres. Oppdragsgiver må stille materiellspesifikke opplysninger til rådighet, herunder:
  
Linje 90: Linje 90:
 | 2    | Utarbeide brev og notat som sendes til henholdsvis JBF og IF med varsel om oppstart av prosessen. Dette inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med tidsplan. ​                                                                                                                 | Bane NOR, Ruteplan ​  | | 2    | Utarbeide brev og notat som sendes til henholdsvis JBF og IF med varsel om oppstart av prosessen. Dette inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med tidsplan. ​                                                                                                                 | Bane NOR, Ruteplan ​  |
 | 3    | Informere om/ta hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen. ​                                                                                                                                                                                     | Bane NOR, Ruteplan ​  | | 3    | Informere om/ta hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen. ​                                                                                                                                                                                     | Bane NOR, Ruteplan ​  |
-| 4    | Følge opp innholdet i eventuelle rammeavtaler og Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST). ​                                                                                                                                                                                           | Bane NOR             |+| 4    | Følge opp innholdet i Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) og eventuelle rammeavtaler.                                                                                                                                                                                            | Bane NOR             |
 | 5    | Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse,​ samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling,​ varmeposter m.m.). ​ | Bane NOR             | | 5    | Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse,​ samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling,​ varmeposter m.m.). ​ | Bane NOR             |
 | 6    | Behandle nye rutemodeller ved behov, f.eks. store endringer i jernbaneinfrastruktur. Grunnrutemodellen benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. ​                                                                                                                                           | Bane NOR, Ruteplan ​  | | 6    | Behandle nye rutemodeller ved behov, f.eks. store endringer i jernbaneinfrastruktur. Grunnrutemodellen benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. ​                                                                                                                                           | Bane NOR, Ruteplan ​  |
Linje 184: Linje 184:
 | **Behov for terminalkapasitet,​ herunder** \\ • Ønsket laste- og lossetid\\ • Behov for terminalfasiliteter (enderampe/​siderampe m.m.)\\ • Behov for løfteutstyr\\ • Ønsket ståtid i terminal mellom lasting og lossing ​ |             ​| ​         |  x                |                | | **Behov for terminalkapasitet,​ herunder** \\ • Ønsket laste- og lossetid\\ • Behov for terminalfasiliteter (enderampe/​siderampe m.m.)\\ • Behov for løfteutstyr\\ • Ønsket ståtid i terminal mellom lasting og lossing ​ |             ​| ​         |  x                |                |
 | **Behov for hensettingskapasitet**\\ • Hensettingsområde \\ • Type togsett (lengde)\\ • Antall togsett\\ • For Drammen og Lodalen skal det oppgis tidspunkt og antall timer pr år                                       ​| ​ x          |  x       ​| ​ x                |  X             | | **Behov for hensettingskapasitet**\\ • Hensettingsområde \\ • Type togsett (lengde)\\ • Antall togsett\\ • For Drammen og Lodalen skal det oppgis tidspunkt og antall timer pr år                                       ​| ​ x          |  x       ​| ​ x                |  X             |
-| **Behov for tilgang til togvarmeanlegg (varmepost) i forbindelse med hensetting av tog ""​)** \\ • Lokasjon\\ • Spenning\\ • Antall\\ • Ukedager og klokkeslett ​                                                         |             |          ​| ​                  ​|                |+| **Behov for tilgang til togvarmeanlegg (varmepost) i forbindelse med hensetting av tog ""​)** \\ • Lokasjon\\ • Spenning\\ • Antall\\ • Ukedager og klokkeslett ​                                                         |  ​x ​         ​| ​ ​x ​       ​x ​               |  x             |
  
  
Linje 216: Linje 216:
 **Tidsplan** **Tidsplan**
  
-^ FOM        ^ TOM   ​^ Prosess / Aktivitet ​                                                                                                                                                                          ^ +^ FOM        ^ TOM    ^ Prosess / Aktivitet ​                                                                                                                                                                          ^ 
-| **2018** ​  ​| ​      ​|                                                                                                                                                                                               | +| **2018** ​  ​| ​       |                                                                                                                                                                                               | 
-| 9.12       ​      ​| Ruteplan R19 iverksettes ​                                                                                                                                                                     | +| 9.12.      ​       | Ruteplan R19 iverksettes ​                                                                                                                                                                     | 
-| 20.12            ​| Seneste dato for kunngjøring av oppstart ​ R20 – inkl. første forslag til BTP                                                                                                                  | +| 20.12.            | Seneste dato for kunngjøring av oppstart ​ R20 – inkl. første forslag til BTP                                                                                                                  | 
-| ** 2019** ​ |       ​|                                                                                                                                                                                               | +| ** 2019** ​ |        |                                                                                                                                                                                               | 
-| 14.1       ​      ​| Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R20 publiseres.\\ Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter. ​                                                           | +| 14.1.      ​       | Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R20 publiseres.\\ Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter. ​                                                           | 
-| 12.2       ​      ​| Søkeperiode for ruteleier starter ​                                                                                                                                                            | +| 12.2.      ​       | Søkeperiode for ruteleier starter ​                                                                                                                                                            | 
-| 14.3       ​      ​| Oppstartsmøte R20 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode. ​                                                                         | +| 14.3.      ​       | Oppstartsmøte R20 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode. ​                                                                         | 
-| 8.4        ​| ​      | Kommentarer til første forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00. ​                                                                                                           | +| 8.4      ​|        ​| Kommentarer til første forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00. ​                                                                                                           | 
-| 8.4        ​| ​      | Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R20.                                                                                                                                     | +| 8.4      ​|        ​| Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R20.                                                                                                                                     | 
-| 1.7        ​| ​      | Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R20 publiseres for høring. ​                                                                                                             | +| 1.7      ​|        ​| Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R20 publiseres for høring. ​                                                                                                             | 
-| 1.7        | 5.8   | Høringsperiode ​                                                                                                                                                                               | +| 1.7.       | 5.8  | Høringsperiode ​                                                                                                                                                                               | 
-| 5.8        ​| ​      | Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00. ​                                                                                | +| 5.8      ​|        ​| Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00. ​                                                                                | 
-| 5.8        | 30.8  | Samordningsperiode. ​                                                                                                                                                                          | +| 5.8.       | 30.8 | Samordningsperiode. ​                                                                                                                                                                          | 
-| 19.8       ​      ​| Fastlegging av  internasjonal trafikk søkt i  PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk.Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.  | +| 19.8.      ​       | Fastlegging av  internasjonal trafikk søkt i  PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk.Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.  | 
-| 2.9        ​| ​      | Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning ​                                                                                                                                              | +| 2.9      ​|        ​| Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning ​                                                                                                                                              | 
-| 2.9        | 13.9  | Tvisteløsningsperiode ​                                                                                                                                                                        | +| 2.9.       | 13.9 | Tvisteløsningsperiode ​                                                                                                                                                                        | 
-| 13.9       ​      ​| Beslutning om eventuell overbelastet infrastruktur ​                                                                                                                                           | +| 13.9.      ​       | Beslutning om eventuell overbelastet infrastruktur ​                                                                                                                                           | 
-| 27.9       ​      ​| Ruteplan og BTP R20 fastlegges ​                                                                                                                                                               | +| 27.9.      ​       | Ruteplan og BTP R20 fastlegges ​                                                                                                                                                               | 
-| 21.10            ​| Ruteplan og BTP R20 publiseres ​                                                                                                                                                               | +| 21.10.            | Ruteplan og BTP R20 publiseres ​                                                                                                                                                               | 
-| 22.10            ​| Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R20                                                                                                                                      | +| 22.10.            | Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R20                                                                                                                                      | 
-| 15.11            ​| Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport\\ der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av søkere som ikke er et JBF                                                                 | +| 15.11.            | Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport\\ der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av søkere som ikke er et JBF                                                                 | 
-| 15.12            ​| Ruteplan R20 iverksettes ​                                                                                                                                                                     | +| 15.12.            | Ruteplan R20 iverksettes ​                                                                                                                                                                     | 
-| 20.12            ​| Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R21                                                                                                                                       |+| 20.12.            | Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R21                                                                                                                                       |
  
 ==== 4.3.2 Fordeling av restkapasitet (ad hoc søknader)==== ==== 4.3.2 Fordeling av restkapasitet (ad hoc søknader)====
Linje 441: Linje 441:
 Da Etterstad ikke er en stasjon, men kun et punkt på en strekning, får avtalen tilsvarende virkning på strekningen Oslo S-Etterstad. Da Etterstad ikke er en stasjon, men kun et punkt på en strekning, får avtalen tilsvarende virkning på strekningen Oslo S-Etterstad.
  
-==== 4.4.5 Kapasitestanalyse ​====+==== 4.4.5 Kapasitetsanalyse ​====
 Jf. Jernbaneforskriften § 9-6. Jf. Jernbaneforskriften § 9-6.
  
Linje 479: Linje 479:
   * Begrensninger i utnyttelsesmulighetene for infrastrukturen som følge av endringer i lovgivningen og forhold knyttet til eventuelle dispensasjoner fra denne   * Begrensninger i utnyttelsesmulighetene for infrastrukturen som følge av endringer i lovgivningen og forhold knyttet til eventuelle dispensasjoner fra denne
  
-=== 4.5.1.1 Årlig ​kapasitestfordeling ​===+=== 4.5.1.1 Årlig ​kapasitetsfordeling ​===
 Planer/​reserverte tider for BTP fastlegges samtidig med ruteleier i den årlige ruteplanen. Planer/​reserverte tider for BTP fastlegges samtidig med ruteleier i den årlige ruteplanen.
  
Linje 549: Linje 549:
  
 ===== 4.8 Særskilte tiltak i tilfelle av driftsforstyrrelser ===== ===== 4.8 Særskilte tiltak i tilfelle av driftsforstyrrelser =====
 +
 +Jf. jernbaneforskriften § 10-4.
 +
 +I tilfelle av driftsforstyrrelser er det i Bane NOR og JBF sin felles interesse hurtigst mulig å gjenopprette forutsatt togproduksjon,​ punktlighet og regularitet. Mulige tiltak for å oppnå dette er prioritering av tog, innstilling av tog og omdirigering av tog.
 +
 +==== 4.8.1 Prinsipper ====
 +God punktlighet og regularitet er viktige forutsetninger for Bane NOR og JBF sitt omdømme og økonomi, og er en avgjørende forutsetning for optimal kapasitetsutnyttelse. ​
 +
 +En avgjørende forutsetning for god punktlighet er at avtalte planforutsetninger overholdes, jf. pkt. 4.2.1.1.1. Dette er spesielt viktig i Østlandsområdet og rundt Bergen, Stavanger og Trondheim hvor togproduksjonen er stor og utnyttelsen av kapasiteten i jernbanenettet er høy. Dette skal ivaretas i den operative ruteplanleggingen.
 +
 +Kritisk forsinkelse i kapasitetsmessig sammenheng vil variere med de forskjellige banestrekninger,​ og avhenger av en rekke forhold som avstander mellom kryssingsspor,​ kryssingssporenes lengde, type sikringsanlegg osv, samt kapasitetsutnyttelse og rutetekniske forutsetninger.
 +Av ovennevnte rutetekniske årsaker er kritisk forsinkelse i Osloområdet fastsatt til forsinkelse som overskrider 3 minutter.
 +
 +=== 4.8.1.1 Prioriteringsregler ved uregelmessigheter i togtrafikken ===
 +Hensikten med prioriteringsregler er å gi føringer som gir enhetlig agering og dermed forutsigbarhet i avvikshåndteringen. ​
 +
 +Togleder skal dog med basis i erfaring og helhetlig vurdering sørge for at trafikken snarest mulig normaliseres (generell avviksreduksjon).
 +
 +Togleder skal i nødvendig utstrekning sørge for samhandling og korresponderende prioriteringer med øvrige berørte toglederområder. Dette er spesielt viktig for tog som kjøres i transitt gjennom Osloområdet.
 +
 +Ansvarlige i trafikkområdene skal, i samarbeide med aktuelle JBF, i nødvendig utstrekning utarbeide aksjonskort for enhetlig håndtering av større avvik i trafikken.
 +
 +Detaljerte prioriteringsregler fastsettes samtidig med den enkelte ruteplan.
 +
 +==== 4.8.2 Retningslinjer ved driftsforstyrrelser ====
 +Følgende retningslinjer er gitt til bruk for Bane NORs operative togledelse for hurtigst mulig å gjenopprette forutsatt togproduksjon i tilfelle av driftsforstyrrelser.
 +
 +=== 4.8.2.1 Operative retningslinjer ved forsinkelser ===
 +
 +Som utgangspunkt gjelder prinsippet om at tog som er i rute skal holdes i rute. 
 +
 +Hensynet til turneringen av kjøretøy og turneringens betydning for gjennomføring av ruteplanen medfører at dette prinsippet tidvis må fravikes.
 +
 +De nærmere retningslinjene for fravik har sammenheng med den til enhver tid gjeldende ruteplan og utgis av Bane NOR i umiddelbar forkant av hver ny rutetermin. JBF blir gjort kjent med den planlagte utformingen av disse retningslinjene under sin deltakelse i kapasitetsfordelingsprosessen.
 +
 +=== 4.8.2.2 Togleders adgang til å fravike de operative retningslinjene på grunn av lokale forhold ===
 +Togleder kan fravike operative retningslinjer når dette anses berettiget. Eksempler på slike situasjoner kan være følgende:
 +
 +  * når bruk av retningslinjene kan føre til større fare eller skade, for eksempel fordi tog som etter retningslinjene skal holdes tilbake blir stående på et punkt på linjen hvor det er eksponert for ras
 +  * når bruk av retningslinjene kan føre til ytterligere driftsforstyrrelser,​ for eksempel hvis tog som etter retningslinjene skal holdes tilbake vil bli stoppet på et punkt på linjen hvor det ikke uten vanskelighet kan starte opp igjen (sterk stigning, glatte skinner, fare for å snø inne mv.)
 +  * når JBF ber om det og fraviket verken kan få konsekvenser for andre JBF  eller for planlagte / pågående infrastrukturarbeider
 +
 +=== 4.8.2.3 Særlige tiltak i tilfelle forstyrrelser ===
 +Jf. jernbaneforskriften § 10-4.
 +
 +Det fremgår av jernbaneforskriften § 10-4 at dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken på grunn av tekniske feil eller ulykker skal Bane NOR treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen,​ samt i hvilke andre situasjoner Bane NOR kan eller skal foreta tiltak som følge av forstyrrelser,​ herunder at Bane NOR kan trekke tilbake infrastrukturkapasitet og rekvirere JBF sitt kjøretøy for å gjenopprette den normale situasjonen. ​
 +
 +Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det JBF som er gjenstand for rekvisisjon eller noen vedkommende svarer for.
 +
 +Kostnadene for bruk av Bane NORs rekvisisjonsrett belaste den som er årsak til forstyrrelsen i togtrafikken.
 +
 +==== 4.8.3 Forutsette problemer ====
 +Jf. jernbaneforskriften § 9-5.
 +
 +Forutsette problemer i form av redusert infrastrukturkapasitet skal løses ut fra de samme prioriteringskriterier som ved overbelastet infrastruktur,​ dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten har prioritet fremfor andre tog.
 +
 +Bane NOR og involverte JBF kan i fellesskap bli enige om en annen løsning.
 +
 +==== 4.8.4 Uforutsette problemer ====
 +Jf. jernbaneforskriften § 9-5.
 +
 +Ved innskrenket infrastrukturkapasitet gjelder samme prioriteringskriterier som når infrastrukturen er blitt erklært overbelastet,​ dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten,​ har prioritet fremfor disse.
 +
 +For strekninger og avvikssituasjoner der Bane NOR har utarbeidet aksjonskort,​ følges disse med mindre alle involverte parter i fellesskap blir enige om en annen løsning.
 +
 +Med ”innskrenket infrastrukturkapasitet” forstås at det ikke er mulig å gjennomføre den for strekningen forutsatte togproduksjon,​ for eksempel fordi fjernstyringen på strekningen er falt ut, sporveksler ikke kan benyttes eller kun et spor er farbart på dobbeltsporet strekning.
 +
 +===== 4.9 Fordeling av kapasitet i serviceanlegg =====
 +
 +Fordeling av kapasitet i serviceanlegg er beskrevet i kap. 5.3.
  
ns2020no/kapasitetsfordeling.1543845251.txt.gz · Sist endret: 2018/12/03 13:54 av wesase