Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:kapasitetsfordeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:kapasitetsfordeling [2019/02/05 12:05]
wesase [Tabell]
ns2020no:kapasitetsfordeling [2019/11/07 08:34] (nåværende versjon)
wesase [4.8.2.3 Særlige tiltak i tilfelle forstyrrelser]
Linje 44: Linje 44:
 Kontaktpunkt:​ <​oss@banenor.no>​ Kontaktpunkt:​ <​oss@banenor.no>​
  
-**Kjøretidsberegning for (nye) typer av kjøretøy**+**Kjøretidsberegning for (nye) typer av kjøretøy** ​ \\
 Bane NOR kan på forespørsel beregne kjøretider for ulike nye materielltyper. Bane NOR har de relevante opplysningene om traseen som skal trafikkeres. Oppdragsgiver må stille materiellspesifikke opplysninger til rådighet, herunder: Bane NOR kan på forespørsel beregne kjøretider for ulike nye materielltyper. Bane NOR har de relevante opplysningene om traseen som skal trafikkeres. Oppdragsgiver må stille materiellspesifikke opplysninger til rådighet, herunder:
  
Linje 90: Linje 90:
 | 2    | Utarbeide brev og notat som sendes til henholdsvis JBF og IF med varsel om oppstart av prosessen. Dette inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med tidsplan. ​                                                                                                                 | Bane NOR, Ruteplan ​  | | 2    | Utarbeide brev og notat som sendes til henholdsvis JBF og IF med varsel om oppstart av prosessen. Dette inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med tidsplan. ​                                                                                                                 | Bane NOR, Ruteplan ​  |
 | 3    | Informere om/ta hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen. ​                                                                                                                                                                                     | Bane NOR, Ruteplan ​  | | 3    | Informere om/ta hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen. ​                                                                                                                                                                                     | Bane NOR, Ruteplan ​  |
-| 4    | Følge opp innholdet i eventuelle rammeavtaler og Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST). ​                                                                                                                                                                                           | Bane NOR             |+| 4    | Følge opp innholdet i Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) og eventuelle rammeavtaler.                                                                                                                                                                                            | Bane NOR             |
 | 5    | Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse,​ samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling,​ varmeposter m.m.). ​ | Bane NOR             | | 5    | Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse,​ samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling,​ varmeposter m.m.). ​ | Bane NOR             |
 | 6    | Behandle nye rutemodeller ved behov, f.eks. store endringer i jernbaneinfrastruktur. Grunnrutemodellen benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. ​                                                                                                                                           | Bane NOR, Ruteplan ​  | | 6    | Behandle nye rutemodeller ved behov, f.eks. store endringer i jernbaneinfrastruktur. Grunnrutemodellen benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. ​                                                                                                                                           | Bane NOR, Ruteplan ​  |
Linje 216: Linje 216:
 **Tidsplan** **Tidsplan**
  
-^ FOM        ^ TOM   ​^ Prosess / Aktivitet ​                                                                                                                                                                          ^ +^ FOM        ^ TOM    ^ Prosess / Aktivitet ​                                                                                                                                                                          ^ 
-| **2018** ​  ​| ​      ​|                                                                                                                                                                                               | +| **2018** ​  ​| ​       |                                                                                                                                                                                               | 
-| 9.12       ​      ​| Ruteplan R19 iverksettes ​                                                                                                                                                                     | +| 9.12.      ​       | Ruteplan R19 iverksettes ​                                                                                                                                                                     | 
-| 20.12            ​| Seneste dato for kunngjøring av oppstart ​ R20 – inkl. første forslag til BTP                                                                                                                  | +| 20.12.            | Seneste dato for kunngjøring av oppstart ​ R20 – inkl. første forslag til BTP                                                                                                                  | 
-| ** 2019** ​ |       ​|                                                                                                                                                                                               | +| ** 2019** ​ |        |                                                                                                                                                                                               | 
-| 14.1       ​      ​| Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R20 publiseres.\\ Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter. ​                                                           | +| 14.1.      ​       | Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R20 publiseres.\\ Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter. ​                                                           | 
-| 12.2       ​      ​| Søkeperiode for ruteleier starter ​                                                                                                                                                            | +| 12.2.      ​       | Søkeperiode for ruteleier starter ​                                                                                                                                                            | 
-| 14.3       ​      ​| Oppstartsmøte R20 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode. ​                                                                         | +| 14.3.      ​       | Oppstartsmøte R20 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode. ​                                                                         | 
-| 8.4        ​| ​      | Kommentarer til første forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00. ​                                                                                                           | +| 8.4      ​|        ​| Kommentarer til første forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00. ​                                                                                                           | 
-| 8.4        ​| ​      | Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R20.                                                                                                                                     | +| 8.4      ​|        ​| Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R20.                                                                                                                                     | 
-| 1.7        ​| ​      | Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R20 publiseres for høring. ​                                                                                                             | +| 1.7      ​|        ​| Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R20 publiseres for høring. ​                                                                                                             | 
-| 1.7        | 5.8   | Høringsperiode ​                                                                                                                                                                               | +| 1.7.       | 5.8  | Høringsperiode ​                                                                                                                                                                               | 
-| 5.8        ​| ​      | Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00. ​                                                                                | +| 5.8      ​|        ​| Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R20 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00. ​                                                                                | 
-| 5.8        | 30.8  | Samordningsperiode. ​                                                                                                                                                                          | +| 5.8.       | 30.8 | Samordningsperiode. ​                                                                                                                                                                          | 
-| 19.8       ​      ​| Fastlegging av  internasjonal trafikk søkt i  PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk.Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.  | +| 19.8.      ​       | Fastlegging av  internasjonal trafikk søkt i  PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk.Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.  | 
-| 2.9        ​| ​      | Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning ​                                                                                                                                              | +| 2.9      ​|        ​| Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning ​                                                                                                                                              | 
-| 2.9        | 13.9  | Tvisteløsningsperiode ​                                                                                                                                                                        | +| 2.9.       | 13.9 | Tvisteløsningsperiode ​                                                                                                                                                                        | 
-| 13.9       ​      ​| Beslutning om eventuell overbelastet infrastruktur ​                                                                                                                                           | +| 13.9.      ​       | Beslutning om eventuell overbelastet infrastruktur ​                                                                                                                                           | 
-| 27.9       ​      ​| Ruteplan og BTP R20 fastlegges ​                                                                                                                                                               | +| 27.9.      ​       | Ruteplan og BTP R20 fastlegges ​                                                                                                                                                               | 
-| 21.10            ​| Ruteplan og BTP R20 publiseres ​                                                                                                                                                               | +| 21.10.            | Ruteplan og BTP R20 publiseres ​                                                                                                                                                               | 
-| 22.10            ​| Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R20                                                                                                                                      | +| 22.10.            | Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R20                                                                                                                                      | 
-| 15.11            ​| Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport\\ der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av søkere som ikke er et JBF                                                                 | +| 15.11.            | Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport\\ der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av søkere som ikke er et JBF                                                                 | 
-| 15.12            ​| Ruteplan R20 iverksettes ​                                                                                                                                                                     | +| 15.12.            | Ruteplan R20 iverksettes ​                                                                                                                                                                     | 
-| 20.12            ​| Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R21                                                                                                                                       |+| 20.12.            | Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R21                                                                                                                                       |
  
 ==== 4.3.2 Fordeling av restkapasitet (ad hoc søknader)==== ==== 4.3.2 Fordeling av restkapasitet (ad hoc søknader)====
Linje 441: Linje 441:
 Da Etterstad ikke er en stasjon, men kun et punkt på en strekning, får avtalen tilsvarende virkning på strekningen Oslo S-Etterstad. Da Etterstad ikke er en stasjon, men kun et punkt på en strekning, får avtalen tilsvarende virkning på strekningen Oslo S-Etterstad.
  
-==== 4.4.5 Kapasitestanalyse ​====+==== 4.4.5 Kapasitetsanalyse ​====
 Jf. Jernbaneforskriften § 9-6. Jf. Jernbaneforskriften § 9-6.
  
Linje 479: Linje 479:
   * Begrensninger i utnyttelsesmulighetene for infrastrukturen som følge av endringer i lovgivningen og forhold knyttet til eventuelle dispensasjoner fra denne   * Begrensninger i utnyttelsesmulighetene for infrastrukturen som følge av endringer i lovgivningen og forhold knyttet til eventuelle dispensasjoner fra denne
  
-=== 4.5.1.1 Årlig ​kapasitestfordeling ​===+=== 4.5.1.1 Årlig ​kapasitetsfordeling ​===
 Planer/​reserverte tider for BTP fastlegges samtidig med ruteleier i den årlige ruteplanen. Planer/​reserverte tider for BTP fastlegges samtidig med ruteleier i den årlige ruteplanen.
  
Linje 594: Linje 594:
 Jf. jernbaneforskriften § 10-4. Jf. jernbaneforskriften § 10-4.
  
-Det fremgår av jernbaneforskriften § 10-4 at dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken på grunn av tekniske feil eller ulykker skal Bane NOR treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen,​ samt i hvilke andre situasjoner Bane NOR kan eller skal foreta tiltak som følge av forstyrrelser,​ herunder at Bane NOR kan trekke tilbake infrastrukturkapasitet og rekvirere JBF sitt kjøretøy for å gjenonopprette ​den normale situasjonen. ​+Det fremgår av jernbaneforskriften § 10-4 at dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken på grunn av tekniske feil eller ulykker skal Bane NOR treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen,​ samt i hvilke andre situasjoner Bane NOR kan eller skal foreta tiltak som følge av forstyrrelser,​ herunder at Bane NOR kan trekke tilbake infrastrukturkapasitet og rekvirere JBF sitt kjøretøy for å gjenopprette ​den normale situasjonen. ​
  
 Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det JBF som er gjenstand for rekvisisjon eller noen vedkommende svarer for. Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det JBF som er gjenstand for rekvisisjon eller noen vedkommende svarer for.
ns2020no/kapasitetsfordeling.1549368335.txt.gz · Sist endret: 2019/02/05 12:05 av wesase