Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:kapasitetsfordeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ns2020no:kapasitetsfordeling [2019/11/07 08:09]
wesase [4.5.1.1 Årlig kapasitestfordeling]
ns2020no:kapasitetsfordeling [2019/11/07 08:34] (nåværende versjon)
wesase [4.8.2.3 Særlige tiltak i tilfelle forstyrrelser]
Linje 594: Linje 594:
 Jf. jernbaneforskriften § 10-4. Jf. jernbaneforskriften § 10-4.
  
-Det fremgår av jernbaneforskriften § 10-4 at dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken på grunn av tekniske feil eller ulykker skal Bane NOR treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen,​ samt i hvilke andre situasjoner Bane NOR kan eller skal foreta tiltak som følge av forstyrrelser,​ herunder at Bane NOR kan trekke tilbake infrastrukturkapasitet og rekvirere JBF sitt kjøretøy for å gjenonopprette ​den normale situasjonen. ​+Det fremgår av jernbaneforskriften § 10-4 at dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken på grunn av tekniske feil eller ulykker skal Bane NOR treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen,​ samt i hvilke andre situasjoner Bane NOR kan eller skal foreta tiltak som følge av forstyrrelser,​ herunder at Bane NOR kan trekke tilbake infrastrukturkapasitet og rekvirere JBF sitt kjøretøy for å gjenopprette ​den normale situasjonen. ​
  
 Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det JBF som er gjenstand for rekvisisjon eller noen vedkommende svarer for. Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det JBF som er gjenstand for rekvisisjon eller noen vedkommende svarer for.
ns2020no/kapasitetsfordeling.txt · Sist endret: 2019/11/07 08:34 av wesase