Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:priser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:priser [2019/09/01 20:05]
wesase [Tabell]
ns2020no:priser [2019/12/20 09:45] (nåværende versjon)
wesase
Linje 90: Linje 90:
 Prisene for //tilgang til minstepakken//​ med tjenester (jf. jernbaneforskriften §§ 4-1 og 6-2) og //tilgang til serviceanlegg//​ skal fastsettes til kostnaden som oppstår «som en direkte følge av den enkelte togtjenesten». Basert på EU-forordning 2015/909 har Bane NOR lagt til grunn at begrepet «direkte følge» kan erstattes av et marginalkostnadsprinsipp ut fra en økonometrisk analyse. Videre benytter forskriften et «skal-begrep» (§ 6-2 (3)), og dette forstås som en //​minimumsbetaling//,​ dersom unntakene i forskriften ikke kommer til anvendelse. Prisene for //tilgang til minstepakken//​ med tjenester (jf. jernbaneforskriften §§ 4-1 og 6-2) og //tilgang til serviceanlegg//​ skal fastsettes til kostnaden som oppstår «som en direkte følge av den enkelte togtjenesten». Basert på EU-forordning 2015/909 har Bane NOR lagt til grunn at begrepet «direkte følge» kan erstattes av et marginalkostnadsprinsipp ut fra en økonometrisk analyse. Videre benytter forskriften et «skal-begrep» (§ 6-2 (3)), og dette forstås som en //​minimumsbetaling//,​ dersom unntakene i forskriften ikke kommer til anvendelse.
  
-Bane NOR har gjennomført en økonometrisk analyse basert på kostnader knyttet til korrektivt (feilretting) og forebyggende vedlikehold av infrastrukturen og trafikkbelastning målt i brutto tonnkilometer. Dette er i tråd med EU-forordning 2015/909. Både kostnader og trafikkbelastning er målt pr. banenummer for årene 2014-2016. I den økonometriske modellen er det tatt hensyn til at banene har ulik teknisk utforming i form av antall sporveksler,​ tunneler, hastigheter mv. Modellen opererer med to produkter/​tjenester, ​nemlig ​persontogtrafikk og godstogtrafikk. Beregningene er dokumentert i [[https://​www.banenor.no/​globalassets/​kundeportal/​dokumenter/​infrastrukturpriser/​implementeringsplan_infrastrukturavgifter_20170714.pdf|Bane NORs implementeringsplan]] av 14.07.2017. Denne planen, danner grunnlaget for de prissatser som er spesifisert i avsnitt 6.3.1.+Bane NOR har gjennomført en økonometrisk analyse basert på kostnader knyttet til korrektivt (feilretting) og forebyggende vedlikehold av infrastrukturen og trafikkbelastning målt i brutto tonnkilometer. Dette er i tråd med EU-forordning 2015/909. Både kostnader og trafikkbelastning er målt pr. banenummer for årene 2014-2016. I den økonometriske modellen er det tatt hensyn til at banene har ulik teknisk utforming i form av antall sporveksler,​ tunneler, hastigheter mv. Modellen opererer med to produkter/​tjenester,​ persontogtrafikk og godstogtrafikk. Beregningene er dokumentert i [[https://​www.banenor.no/​globalassets/​kundeportal/​dokumenter/​infrastrukturpriser/​implementeringsplan_infrastrukturavgifter_20170714.pdf|Bane NORs implementeringsplan]] av 14.07.2017. Denne planen, danner grunnlaget for de prissatser som er spesifisert i avsnitt 6.3.1.
  
 **Banestrekninger – baneinndeling** **Banestrekninger – baneinndeling**
Linje 161: Linje 161:
 Som jernbaneforskriften § 6-3 legger opp til er en differensiering mellom den trafikken som inngår i avtale med statlige og/eller regionale trafikkorganer,​ og hvor det er knyttet en betaling for tjenesten(e);​ her kalt «Kjøpsavtale»;​ og annen persontrafikk. Produktgrupper som inkluderes i de trafikkpakkene som Jernbanedirektoratet har lyst ut eller vil bli lyst ut i konkurranse,​ er definert under segmentet «Kjøpsavtale». Som jernbaneforskriften § 6-3 legger opp til er en differensiering mellom den trafikken som inngår i avtale med statlige og/eller regionale trafikkorganer,​ og hvor det er knyttet en betaling for tjenesten(e);​ her kalt «Kjøpsavtale»;​ og annen persontrafikk. Produktgrupper som inkluderes i de trafikkpakkene som Jernbanedirektoratet har lyst ut eller vil bli lyst ut i konkurranse,​ er definert under segmentet «Kjøpsavtale».
  
-Innenfor annen persontrafikk vil det også være aktuelt å differensiere mellom togprodukter som har en tilbringerfunksjon til hovedflyplassen på Gardermoen i området mellom Gardermoen og Drammen; her kalt «Hovedflyplass»og annen persontransport. Tilbringerfunksjon fra/til områder nord for Gardermoen er ikke inkludert i dette markedssegmentet.+Innenfor annen persontrafikk vil det også være aktuelt å differensiere mellom togprodukter som har en tilbringerfunksjon til hovedflyplassen på Gardermoen i området mellom Gardermoen og Drammen; her kalt «Hovedflyplass» og annen persontransport. Tilbringerfunksjon fra/til områder nord for Gardermoen er ikke inkludert i dette markedssegmentet.
  
-Dagens persontransport til Oslo Lufthavn Gardermoen dekkes både av tog med kjøpsavtale og tog uten kjøps-avtale. En utskillelse av denne trafikken som eget markedsområde må innebære samme avgift for alle tog som har nevnte tilbringerfunksjon til Hovedflyplassen.+Dagens persontransport til Oslo Lufthavn Gardermoen dekkes både av tog med kjøpsavtale og tog uten kjøpsavtale. En utskillelse av denne trafikken som eget markedsområde må innebære samme avgift for alle tog som har nevnte tilbringerfunksjon til Hovedflyplassen.
  
  
Linje 271: Linje 271:
  
  
-^ Prisområde ​                                              ^ Delstrekning ​          ^ Km     ​^ ​ Togvekt  ​Sats (øre)  ​Beløp ​     ​| +^ Prisområde ​                                              ^ Delstrekning ​          ^ Km     ​^ ​ Togvekt  ​Sats (øre)  ​Beløp ​     ​^ 
-| Oslo lokal                                               | Alnabru- Lillestrøm ​   | 12,23  |  950      |        0,51 |         60 +| Oslo lokal                                               | Alnabru- Lillestrøm ​   | 12,23  |  950      |        0,51 |         59 
-|                                                          | Lillestrøm - Eidsvoll ​ | 46,91  |  950      |        0,51 |        ​229 +|                                                          | Lillestrøm - Eidsvoll ​ | 46,91  |  950      |        0,51 |        ​227 
-| Øvrige strekninger ​                                      | Eidsvoll - Brattøra ​   | 485,1  |  950      |        1,14 |      5 256 +| Øvrige strekninger ​                                      | Eidsvoll - Brattøra ​   | 485,1  |  950      |        1,14 |      5 254 
-| //Sum sporpris// ​                                                                                                ​||||| ​ //5 545// | +| //Sum sporpris// ​                                                                                                ​||||| ​ //5 540// | 
-| Implementeringsreduksjon ​2021                            ​| ​                       |        |           ​| ​        0 % |          - | +| Implementeringsreduksjon ​2020                            ​| ​                       |        |           ​| ​       ​25 ​% |     ​-1 385 
-| Rabatt (Grunnlag = Sporpris + Implementeringsreduksjon) ​ |                        |        |           ​| ​       75 % | -4 158     | +| Rabatt (Grunnlag = Sporpris + Implementeringsreduksjon) ​ |                        |        |           ​| ​       75 % | -2 955     | 
-| **Sum fakturert beløp** ​                                 |                        |        |           ​| ​            | **1 386**  |+| **Sum fakturert beløp** ​                                 |                        |        |           ​| ​            | **1 200**  |
  
  
Linje 540: Linje 540:
  Jf. jernbaneforskriften § 6-6.  Jf. jernbaneforskriften § 6-6.
  
-Ordning for bedring av ytelse, herunder tvisteløsningsordning,​ er inntatt i AST vedlegg 4, og gjelder fra 1. januar 2017. Ordningen gjelder ikke for kjøring som nevnt i kapittel 6.2.1.3, samt tog uten rute herunder kipptog.+Ordning for bedring av ytelse, herunder tvisteløsningsordning,​ er inntatt i [[vedlegg:​vedlegg_ast4|AST vedlegg 4]], og gjelder fra 1. januar 2017. Ordningen gjelder ikke for kjøring som nevnt i kapittel 6.2.1.3, samt tog uten rute herunder kipptog.
  
 En gang i året offentliggjør Bane NOR årlig gjennomsnittlig ytelsesnivå som JBF har oppnådd på grunnlag av de viktigste avtalte parametere i ytelsesordningen. En gang i året offentliggjør Bane NOR årlig gjennomsnittlig ytelsesnivå som JBF har oppnådd på grunnlag av de viktigste avtalte parametere i ytelsesordningen.
Linje 599: Linje 599:
 | Prosentvis endring år t til år t+1  |  5,2 %              |  2,7 %              |  n.a               | | Prosentvis endring år t til år t+1  |  5,2 %              |  2,7 %              |  n.a               |
  
-Dette innebærer en prisjustering etterskuddsvis,​ og den gir forutsigbarhet for JBF, da prisnivået er kjent for 4 år ad gangen og justering av neste års priser vil være klare tredje kvartal året før. Samtidig kan man følge med på indeksen underveis i året.+ 
 +Dette innebærer en prisjustering etterskuddsvis,​ og den gir forutsigbarhet for JBF, da prisnivået er kjent for 4 år ad gangen og justering av neste års priser vil være klart tredje kvartal året før. Samtidig kan man følge med på indeksen underveis i året.
 ==== 6.6.2 Andre prisendringer ==== ==== 6.6.2 Andre prisendringer ====
  
ns2020no/priser.1567368305.txt.gz · Sist endret: 2019/09/01 20:05 av wesase