Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:tilgangsbetingelser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ns2020no:tilgangsbetingelser [2019/09/06 11:31]
wesase [2.3.3 Rammeavtale]
ns2020no:tilgangsbetingelser [2019/09/06 11:33] (nåværende versjon)
wesase [2.3.3 Rammeavtale]
Linje 159: Linje 159:
 JBF og andre søkere av infrastrukturkapasitet kan søke om å inngå rammeavtale med Bane NOR om bruk av infrastrukturkapasitet for et lengre tidsrom enn en ruteplanperiode,​ jf. jernbaneforskriften § 7-1. Enhver rammeavtale må oppfylle vilkårene i jernbaneforskriften kapittel 7. Av hensyn til en effektiv utnyttelse av kapasiteten på jernbanenettet har Bane NOR en restriktiv praksis når det gjelder å inngå slike rammeavtaler. JBF og andre søkere av infrastrukturkapasitet kan søke om å inngå rammeavtale med Bane NOR om bruk av infrastrukturkapasitet for et lengre tidsrom enn en ruteplanperiode,​ jf. jernbaneforskriften § 7-1. Enhver rammeavtale må oppfylle vilkårene i jernbaneforskriften kapittel 7. Av hensyn til en effektiv utnyttelse av kapasiteten på jernbanenettet har Bane NOR en restriktiv praksis når det gjelder å inngå slike rammeavtaler.
  
-Avtalemal for inngåelse av rammeavtale mellom Bane NOR og en søker vil komme som vedlegg til Network Statement eller se [[http://​www.rne.eu/​downloads/​|link til avtalemal hos RNE]] .+Avtalemal for inngåelse av rammeavtale mellom Bane NOR og en søker vil komme som vedlegg til Network Statement eller se [[http://​www.rne.eu/​downloads/​|link til avtalemal hos RNE]].
 ===== 2.4 Trafikkregler ===== ===== 2.4 Trafikkregler =====
    
ns2020no/tilgangsbetingelser.txt · Sist endret: 2019/09/06 11:33 av wesase