Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:tilgangsbetingelser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:tilgangsbetingelser [2019/09/06 11:33]
wesase [2.3.3 Rammeavtale]
ns2020no:tilgangsbetingelser [2019/12/13 17:29] (nåværende versjon)
wesase [2.3.1 Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)]
Linje 5: Linje 5:
  
 Jf. jernbaneforskriften kapittel 2. Jf. jernbaneforskriften kapittel 2.
-Annet relevant regelverk er tilgjengelig på www.lovdata.no og SJTs nettside på http://sjt.no/andre-valg/​andre-valg/​regelverk/​ jf. punkt 1.3.+Annet relevant regelverk er tilgjengelig på www.lovdata.no og SJTs nettside på https://www.sjt.no/​andre-valg/​regelverk/​ jf. punkt 1.3.
  
 ==== 2.1.1 Strekningsvise tilgangsbestemmelser ==== ==== 2.1.1 Strekningsvise tilgangsbestemmelser ====
Linje 19: Linje 19:
   * Alle jernbanelinjer på det norske jernbanenettet   * Alle jernbanelinjer på det norske jernbanenettet
  
-OTIF (www.otif.org) har oppdaterte lister over alle jernbane- og fergelinjer hvor CIM og CIV kommer til anvendelse ved internasjonal jernbanetransport.+OTIF (http://otif.org/en/) har oppdaterte lister over alle jernbane- og fergelinjer hvor CIM og CIV kommer til anvendelse ved internasjonal jernbanetransport.
  
 === 2.1.1.2 TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet === === 2.1.1.2 TEN – det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet ===
Linje 56: Linje 56:
 === 2.2.1.1 Adgang til å ta plass i førerrom === === 2.2.1.1 Adgang til å ta plass i førerrom ===
  
-Bane NORs personale ​skal i nødvendig utstrekning gis adgang til førerrom ​for visitasjon/​befaring av strekning. Bane NOR kan ikke kreve slik adgang dersom JBF som følge av krav i lov eller forskrift, eller interne rutiner som implementerer krav i lov eller forskrift, må avvise dette.+Personale som utfører visitasjon/​befaring av strekning for Bane NOR, skal i nødvendig utstrekning gis adgang til førerrom. Bane NOR kan ikke kreve slik adgang dersom JBF som følge av krav i lov eller forskrift, eller interne rutiner som implementerer krav i lov eller forskrift, må avvise dette.
  
 JBF skal utforme sine rutiner for adgang til førerrom på en slik måte at avtale om at visitør kan ta plass i førerrom, kan inngås på kort varsel (mindre enn én time). JBF skal utforme sine rutiner for adgang til førerrom på en slik måte at avtale om at visitør kan ta plass i førerrom, kan inngås på kort varsel (mindre enn én time).
Linje 93: Linje 93:
 **B)   JBF som kan søke SD om tilgang til å trafikkere jernbanenettet for å utføre persontransport,​ jf. jernbaneforskriften § 2-2** **B)   JBF som kan søke SD om tilgang til å trafikkere jernbanenettet for å utføre persontransport,​ jf. jernbaneforskriften § 2-2**
  
-Følgende JBF kan i særlige tilfeller gis tilgang til å trafikkere kjørevei som er en del jernbanenettet utover de tilfeller som er nevnt i punkt A, forutsatt at JBF har lisens og sikkerhetssertifikat etter lisensforskriften for den virksomheten som skal utføres.+Følgende JBF kan i særlige tilfeller gis tilgang til å trafikkere kjørevei som er en del av jernbanenettet utover de tilfeller som er nevnt i punkt A, forutsatt at JBF har lisens og sikkerhetssertifikat etter lisensforskriften for den virksomheten som skal utføres.
  
   * JBF som bare driver persontransport i byer og forsteder eller regional persontransport på egen infrastruktur   * JBF som bare driver persontransport i byer og forsteder eller regional persontransport på egen infrastruktur
-  * JBF som vil drive persontransport på deler av jernbanenettet hvor NSB har innstilt slik trafikk+  * JBF som vil drive persontransport på deler av jernbanenettet hvor Vy har innstilt slik trafikk
   * JBF som vil drive museumstogvirksomhet eller annen persontransport med et begrenset omfang og som ikke vil være i konkurranse med ordinær rutegående transport   * JBF som vil drive museumstogvirksomhet eller annen persontransport med et begrenset omfang og som ikke vil være i konkurranse med ordinær rutegående transport
  
Linje 130: Linje 130:
 Det er ikke nødvendig å ha inngått AST før det søkes om ruter, men det er nødvendig for å få ruter utgitt. Det er ikke nødvendig å ha inngått AST før det søkes om ruter, men det er nødvendig for å få ruter utgitt.
  
-Gjeldende AST er tilgjengelig i vedlegg 2.3.1. Utskrift kan også bestilles ved henvendelse til oss@banenor.no+Gjeldende AST er tilgjengelig i vedlegg 2.3.1. Utskrift kan også bestilles ved henvendelse til <oss@banenor.no>
  
 Formatet til AST kan bli endret, og nye AST kan bli inngått uavhengig av gyldighetsperioden for Network Statement. Det er ingen uavhengig godkjenning av AST. Formatet til AST kan bli endret, og nye AST kan bli inngått uavhengig av gyldighetsperioden for Network Statement. Det er ingen uavhengig godkjenning av AST.
Linje 171: Linje 171:
  
 Beskrivelsen av infrastrukturen vil gradvis tas inn i nytt elektronisk system; ​ Beskrivelsen av infrastrukturen vil gradvis tas inn i nytt elektronisk system; ​
-[[https://​trase.banenor.no/​siteminderagent/​forms/​Trase.fcc?​SMQUERYDATA=-SM-Y30TdCimiUAUaMGLex6Y%2fOO%2bQIA75xGkfXdZtnBtjUjazWBmDjoUNZxl7fTnynBHP5hMsgqTVHpAs8sFNgKX2nACbGXggZurGhXX4NfQGo2WJgIfKiwW%2ftieQUJOHJcoyNn8E7r%2bxyQIptj92AcuqH0JF%2bLhxHoQNCgi636nfvEQaf8jmuzjQkYbfiZGhfItLFs6RvMMRHohzTvzTVywqWVPTcsga9HJ3CrOKkmzH41QBk8jnTOLLB4OQiZW2icB5wT%2fv4mhIHpl9bQVBLj4yNUwWYYCcKKTUvhlU4tkL3KSzKvqW%2fcYgXh7%2bcjglKwJ|TRASÉ]]+[[https://​trase.banenor.no|TRASÉ]]
 ==== 2.4.1 JBFs plikt til å bruke TJN ==== ==== 2.4.1 JBFs plikt til å bruke TJN ====
  
ns2020no/tilgangsbetingelser.1567769613.txt.gz · Sist endret: 2019/09/06 11:33 av wesase