Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:tjenester

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:tjenester [2019/08/28 09:39]
wesase [5.5.6.7 Opplæringstjenester]
ns2020no:tjenester [2019/12/07 20:58] (nåværende versjon)
wesase [5.5.6 Andre ekstratjenester]
Linje 298: Linje 298:
 Det er stasjonert et togsett i Lodalen (ved Oslo S) for inntransport av redningsmannskaper til skadested og evakuering av skadde og uskadde togpassasjerer ut til samlingssted i forbindelse med brann, havari mv. Toget vil betjene det sentrale østlandsområdet. Det er stasjonert et togsett i Lodalen (ved Oslo S) for inntransport av redningsmannskaper til skadested og evakuering av skadde og uskadde togpassasjerer ut til samlingssted i forbindelse med brann, havari mv. Toget vil betjene det sentrale østlandsområdet.
  
-Beredskap på høyfjellstrekningen på Bergensbanen består av redningstog ​– NSB Berging og beredskap jernbane AS har tre passasjervogner stasjonert på Ål.+Beredskap på høyfjellstrekningen på Bergensbanen består av redningstog.
  
 Avtaler: Avtaler:
Linje 327: Linje 327:
 Bane NOR kan velge å ha stående vannvogner på stasjoner nær strekninger hvor det erfaringsmessig er antennelsesrisiko utover det normale og tilgangen på vann kan være vanskelig. ​ Bane NOR kan velge å ha stående vannvogner på stasjoner nær strekninger hvor det erfaringsmessig er antennelsesrisiko utover det normale og tilgangen på vann kan være vanskelig. ​
  
-Vannvogn/​container er plassert på Alnabru, Hønefoss, Ål, Myrdal, Voss, Hamar, Dombås og Støren. \\+Vannvogn/​container er plassert på Alnabru, Hønefoss, Ål, Myrdal, Voss, Hamar, Dombås og Støren. Det er også vannvogn på Ofotbanen, stasjonert i Narvik. \\
 Vannvogn er bestilt og under bygging for beredskap på Dunderland. Vannvogn er bestilt og under bygging for beredskap på Dunderland.
  
Linje 336: Linje 336:
  
 === 5.5.6.6 Assistanselokomotiv === === 5.5.6.6 Assistanselokomotiv ===
-NSB har stasjonert diesellokomotiv Di8 på Ål stasjon og i Bergen på Bergensbanen for assistanse ved maskinhavari,​ utfall av kjørestrøm mv. +Vy har stasjonert diesellokomotiv Di8 på Ål stasjon og i Bergen på Bergensbanen for assistanse ved maskinhavari,​ utfall av kjørestrøm mv. 
  
 === 5.5.6.7 Opplæringstjenester === === 5.5.6.7 Opplæringstjenester ===
Linje 385: Linje 385:
 Bane NOR har sitt eget fagbibliotek med jernbanerelatert litteratur. JBF kan få tilgang på relevante tjenester gjennom avtaler. Det er mulig å oppsøke Biblioteket (Viten) i Oslo i vanlig kontortid. \\ Bane NOR har sitt eget fagbibliotek med jernbanerelatert litteratur. JBF kan få tilgang på relevante tjenester gjennom avtaler. Det er mulig å oppsøke Biblioteket (Viten) i Oslo i vanlig kontortid. \\
  
-Besøksadresse:​ Bane NOR, Stortorvet 7, Oslo+Besøksadresse:​ Bane NOR, Schweigaards gate 33, Oslo 
  
-**Kontaktpunkt:​** E-post: <viten@banenor.no>​+**Kontaktpunkt:​** E-post: <bibliotek@banenor.no>​
  
  
ns2020no/tjenester.1566985154.txt.gz · Sist endret: 2019/08/28 09:39 av wesase