Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:tjenester

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:tjenester [2019/11/05 12:26]
wesase [5.5.6.11 Bibliotektjenester]
ns2020no:tjenester [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 111: Linje 111:
 For nærmere informasjon om lokalisering av og eierskap til hensettingsspor,​ kontakt <​oss@banenor.no>  ​ For nærmere informasjon om lokalisering av og eierskap til hensettingsspor,​ kontakt <​oss@banenor.no>  ​
 Informasjon om hensettingsspor – se [[vedlegg:​godsterminaler|vedlegg 3.6.3.2]] ​ Informasjon om hensettingsspor – se [[vedlegg:​godsterminaler|vedlegg 3.6.3.2]] ​
 +
 +**Togmateriell som foreløpig er vurdert for klatrevennlighet ​
 +**  \\
 +
 +  * Klatrevennlig materiell kan ikke stå under spenningssatt kontaktledning uten riktig områdesikring,​ jf. TRV om gjerder. \\ Vurdering av klatrevennlighet på togmateriell er relevant for krav til gjerding og sikring av hensettingsområder.
 +
 +  * TRV har oversikt over vurdert togmateriell. \\ Per i dag 7 stk:
 +
 +^              ^                                            ^
 +| EL 18        | Ikke klatrevennlig,​ se også EH-012458-118 ​ |
 +| Traxx BR     | Ikke klatrevennlig,​ se også EH-012458-119 ​ |
 +| Di8          | Klatrevennlig,​ se også EH-012458-308 ​      |
 +| Tp 74/75     | Ikke klatrevennlig,​ se også EH-012458-401 ​ |
 +| Tp 69 D/G/H  | Klatrevennlig,​ se også EH-012458-469 ​      |
 +| Tp71         | Ikke klatrevennlig,​ se også EH-012458-471 ​ |
 +| Tp73         | Ikke klatrevennlig,​ se også EH-012458-473 ​ |
 +
 +
  
  
Linje 177: Linje 195:
 === 5.3.1.7 Havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet === === 5.3.1.7 Havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet ===
 Bane NOR tilbyr ingen havnetjenester. Bane NOR tilbyr ingen havnetjenester.
 +
 +Oversikt over havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet,​ se [[vedlegg:​havneterminaler| vedlegg 3.6.2.3 Havneterminaler]]. \\
 +
  
 === 5.3.1.8 Avlastningstjenester === === 5.3.1.8 Avlastningstjenester ===
-Bane NOR tilbyr ingen avlastningstjenester.+ 
 +**Avlastningsanlegg for beredskapsterminaler. 
 +** 
 + 
 +Vilkår for bruk av beredskapsterminal:​ 
 + 
 +a) Hovedformål med beredskapsterminal er laste- og losse virksomhet for godstog i tilfeller hvor godstog ikke kan nå bestemmelsesterminal på grunn av uforutsette hendelser. 
 + 
 +b) Sekundært kan beredskapsterminal benyttes til andre formål. Vilkår for sekundærbruk er at virksomhet som benytter beredskapsterminalen skal stille området disponibelt med frist på 4 timer etter melding om at terminalen skal benyttes til hovedformålet. 
 + 
 +c) Bruker av terminalen skal dekke Bane NORs kostander for drift og vedlikehold av beredskapsterminal om ikke annet er avtalt. Kostnader som er aktuelle å fakturere er variable, og skal dekke drift og vedlikehold som følge av bruk (herunder snøbrøyting,​ asfaltering/​grusing og reparasjon av skader). 
 + 
 +Tilgangsvilkår for jernbaneforetak til laste og losseområder på Bane NORs godsterminaler,​ utover tildelte ruteleier gjennom ruteplanprosess,​ er følgende:​ 
 +  
 +  * Avtale om sportilgang har som vilkår at data skal utveksles med Bane NORs terminaloperasjon system (TOS) 
 +  * Jernbaneforetak som gjør bruk av tjenester på Bane NORs intermodale godsterminaler må ha avtale med terminaloperatør som innehar gyldig tilgangsavtale med Bane NOR. Informasjon om prosess for å bli godkjent terminaloperatør finnes her: https://​www.banenor.no/​kundeportal/​bli-jernbaneforetak-eller-terminaloperator/​terminaloperator/​ 
 +  * Terminaloperatør er forpliktet gjennom tilgangsavtale å dekke kostander som er forbundet med bruk av terminalområder. Eksempel på slike kostnader er: snørydding,​ vedlikehold av lastegater, energi(strøm),​ driftskostnader i forbindelse med IKT systemer herunder terminaloperasjon system(TOS) og gate operasjon system(GOS) 
 +  * Terminaloperatør er forpliktet gjennom tilgangsavtale å bruke Bane NORs TOS og GOS på Bane NORs godsterminaler 
 +  * Øvrige bestemmelser finnes i terminalhåndboken som finnes her https://​orv.banenor.no/​terminalhandboken/​doku.php 
 +  
 +Tilgangsvilkår for skifteanlegg på Sundland og Alnabru er del av godsterminal. Sundland skifteområde er tilknyttet Holmen og Nybyen godsterminal. Alnabru er tilknyttet Alnabru godsterminal. 
 +Tilgangsvilkår til disse skifteområdene er: 
 + 
 +  * Tildelt ruteleie gjennom ruteplanprosess 
 +  * Jernbaneforetak som benytterskifteanlegg blir belastet terminalavgift ( linke til pris terminalavgift) 
 +  
 +Tilgangsvilkår Vatnestrøm godsterminal( privat) 
 +https://​www.iveland.kommune.no/​naeringsareal.294732.no.html 
 +  
 +  
 + 
  
 === 5.3.1.9 Påfyllingsanlegg for drivstoff === === 5.3.1.9 Påfyllingsanlegg for drivstoff ===
ns2020no/tjenester.1572956777.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)