Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2021no:endringslogg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ns2021no:endringslogg [2020/01/10 08:51]
wesase [Tabell]
ns2021no:endringslogg [2020/01/10 08:52] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 19: Linje 19:
  
  
-^ Gyldig fra \\ //Valid from// ​ ^ Utgave \\ //​Edition// ​          ^ Kapittel \\ //​Chapter// ​                                              ^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                ​^ Publisert \\ //​Published// ​ ^ +^ Gyldig fra \\ //Valid from// ​ ^ Utgave \\ //​Edition// ​          ^ Kapittel \\ //​Chapter// ​                                              ^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^ Publisert \\ //​Published// ​ ^ 
-| 15.12.2019 ​                   | Network Statement 2020 og 2021  | 6.3.1  Den minste pakken med tjenester \\ //Minimum access package// ​ | Tabell «Kombitog Alnabru-Brattøra - 44 TEU (et tog) (2020-priser)» ble endret 20.12.2019. Bakgrunnen for endringen var en beregningsfeil i eksempelet, der det ble beregnet rabatt for underutnyttede strekninger for Oslo lokal og øvrige strekninger,​ der den kun skal gjelde for øvrige strekninger. ​ | 20.12.2019 ​                 | +| 15.12.2019 ​                   | Network Statement 2020 og 2021  | 6.3.1  Den minste pakken med tjenester \\ //Minimum access package// ​ | Tabell «Kombitog Alnabru-Brattøra - 44 TEU (et tog) (2020-priser)» ble endret 20.12.2019. Bakgrunnen for endringen var en beregningsfeil i eksempelet, der det ble beregnet rabatt for underutnyttede strekninger for Oslo lokal og øvrige strekninger,​ der den kun skal gjelde for øvrige strekninger. ​\\ //Table «Combination train Alnabru-Brattøra – 44 TEU (one train) (2020 charges)” was changed on 20.12.2019. The reason for the change was a calculation error in the example, where a discount for underused sections was calculated for Oslo local and other sections, when it should only apply to the other sections. The implementation discount for 2020 was also included in the example, instead of referring to the implementation discount for 2021.// ​ | 20.12.2019 ​                 | 
-|                               ​| ​                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | +|                               ​| ​                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|                             | 
-|                               ​| ​                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | +|                               ​| ​                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|                             | 
-|                               ​| ​                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |+|                               ​| ​                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|                             |
  
 **Vedlegg:​**\\ **Vedlegg:​**\\
ns2021no/endringslogg.txt · Sist endret: 2020/01/10 08:52 av wesase