Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2022no:endringslogg

Endringer / Changes 2022

Denne listen er ikke fullstendig og inneholder bare større endringer /
This list is not complete and contains only major changes

For samtlige mindre endringer / For all minor changes her / here

Link til / link to S-sirkulærer

Endringsoversikt over større endringer som foretas i / Change overview of major changes in Strekningsbeskrivelsen

Network Statement

Oversikt over større endringer for Network Statement:
Overview of major changes for Network Statement:

Gyldig fra
Valid from
Utgave
Edition
Kapittel
Chapter
Endringer
Changes
Publisert
Published
13.12.2020 Network Statement 2021 og 2022 4.4.3.2/NS 2021 og 4.6.2/NS 2022 Overbelastede strekninger / Congested lines • Oslo S – Lysaker
mellom 06.30 og 10.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager / Oslo S – Lysaker
between 06:30 and 10:00, and between 15:00 and 17:30 on working days

• Fagernes godsterminal, Narvik
mellom 21.00 og 03.00 alle dager / Fagernes freight terminal, Narvik
between 21.00 and 03.00 all days
17.12.2020

Vedlegg:
Annexes:

Publisert
Published
Navn
Name
Endringer
Changes
ns2022no/endringslogg.txt · Sist endret: 2020/12/18 12:49 av wesase