Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ordliste

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ordliste [2018/12/07 17:43]
wesase [Ordliste]
ordliste [2019/08/26 08:20] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 51: Linje 51:
 | Største linjehastighet ​                           | Den største kjørehastighet som tillates benyttet over et nærmere bestemt strekningsavsnitt ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | | Største linjehastighet ​                           | Den største kjørehastighet som tillates benyttet over et nærmere bestemt strekningsavsnitt ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
 | Søker ​                                            | Et jernbaneforetak eller en internasjonal sammenslutning av jernbaneforetak eller fysiske eller juridiske personer, for eksempel vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 og utskipere, speditører og operatører innenfor kombinert transport, som har en allmennyttig eller forretningsmessig interesse av å bli tildelt infrastrukturkapasitet,​ jf. jernbaneforskriften § 1-3 j)  | | Søker ​                                            | Et jernbaneforetak eller en internasjonal sammenslutning av jernbaneforetak eller fysiske eller juridiske personer, for eksempel vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 og utskipere, speditører og operatører innenfor kombinert transport, som har en allmennyttig eller forretningsmessig interesse av å bli tildelt infrastrukturkapasitet,​ jf. jernbaneforskriften § 1-3 j)  |
-| Vognopptak ​                                       | En liste som blant annet identifiserer vognenhetene i et tog” - jf. [[http://​lovdata.no/​forskrift/​2008-02-29-240/​§4-4|togframføringsforskriften §4-4]], og [[http://orv.jbv.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:​start|Trafikkregler for jernbanenettet ​punkt 4.1.4 ]]                                                                                                                                                       ​|+| Vognopptak ​                                       | En liste som blant annet identifiserer vognenhetene i et togjf. [[https://orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:​Kapittel_4|Trafikkregler for jernbanenettet ​kapittel ​4.]]                                                                                                                                                                                                                                       ​|
 | Ytelsesordning ​                                   | Ordning som skal bidra til bedret ytelse fra IF og JBF, jf. jernbaneforskriften § 6-6 og AST punkt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | | Ytelsesordning ​                                   | Ordning som skal bidra til bedret ytelse fra IF og JBF, jf. jernbaneforskriften § 6-6 og AST punkt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
ordliste.1544204633.txt.gz · Sist endret: 2018/12/07 17:43 av wesase