Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ordliste

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ordliste [2019/08/26 08:20]
wesase [Tabell]
ordliste [2019/12/07 21:13] (nåværende versjon)
wesase
Linje 4: Linje 4:
  
 RNE har på sin hjemmeside en mer omfattende ordliste på engelsk med begreper som brukes i Network Statement \\ RNE har på sin hjemmeside en mer omfattende ordliste på engelsk med begreper som brukes i Network Statement \\
-[[http://​www.rne.eu/​rneinhalt/​uploads/​RNE_NetworkStatementGlossary__V8_2016_web.pdf|Network Statement Glossary]]+ 
 +{{ :ns2020no:​rne_ns_cid_glossary_2019_final_3_.xlsx |Network Statement Glossary}}
  
  
Linje 53: Linje 54:
 | Vognopptak ​                                       | En liste som blant annet identifiserer vognenhetene i et tog, jf. [[https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:​Kapittel_4|Trafikkregler for jernbanenettet kapittel 4.]]                                                                                                                                                                                                                                       | | Vognopptak ​                                       | En liste som blant annet identifiserer vognenhetene i et tog, jf. [[https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:​Kapittel_4|Trafikkregler for jernbanenettet kapittel 4.]]                                                                                                                                                                                                                                       |
 | Ytelsesordning ​                                   | Ordning som skal bidra til bedret ytelse fra IF og JBF, jf. jernbaneforskriften § 6-6 og AST punkt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | | Ytelsesordning ​                                   | Ordning som skal bidra til bedret ytelse fra IF og JBF, jf. jernbaneforskriften § 6-6 og AST punkt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 +
 +Definisjoner som knytter seg til togfremføring,​ se TJN kap. 1. 
 +
 +
ordliste.1566807642.txt.gz · Sist endret: 2019/08/26 08:20 av wesase