Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ordliste

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ordliste [2019/08/26 08:16]
wesase [Tabell]
ordliste [2019/08/26 08:20] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 51: Linje 51:
 | Største linjehastighet ​                           | Den største kjørehastighet som tillates benyttet over et nærmere bestemt strekningsavsnitt ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | | Største linjehastighet ​                           | Den største kjørehastighet som tillates benyttet over et nærmere bestemt strekningsavsnitt ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
 | Søker ​                                            | Et jernbaneforetak eller en internasjonal sammenslutning av jernbaneforetak eller fysiske eller juridiske personer, for eksempel vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 og utskipere, speditører og operatører innenfor kombinert transport, som har en allmennyttig eller forretningsmessig interesse av å bli tildelt infrastrukturkapasitet,​ jf. jernbaneforskriften § 1-3 j)  | | Søker ​                                            | Et jernbaneforetak eller en internasjonal sammenslutning av jernbaneforetak eller fysiske eller juridiske personer, for eksempel vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 og utskipere, speditører og operatører innenfor kombinert transport, som har en allmennyttig eller forretningsmessig interesse av å bli tildelt infrastrukturkapasitet,​ jf. jernbaneforskriften § 1-3 j)  |
-| Vognopptak ​                                       | En liste som blant annet identifiserer vognenhetene i et tog, jf. Trafikkregler for jernbanenettet kapittel 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ​|+| Vognopptak ​                                       | En liste som blant annet identifiserer vognenhetene i et tog, jf. [[https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:​Kapittel_4|Trafikkregler for jernbanenettet kapittel 4.]]                                                                                                                                                                                                                                       |
 | Ytelsesordning ​                                   | Ordning som skal bidra til bedret ytelse fra IF og JBF, jf. jernbaneforskriften § 6-6 og AST punkt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | | Ytelsesordning ​                                   | Ordning som skal bidra til bedret ytelse fra IF og JBF, jf. jernbaneforskriften § 6-6 og AST punkt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
ordliste.txt · Sist endret: 2019/08/26 08:20 av wesase