Brukerverktøy

Nettstedverktøy


sandkasse_hensettingsmal

Hensettingsmal

Hamar

Foto: Njål Svingheim

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Strandgata 2, 2317 Hamar
Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 126,26 km

Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap

 Sporplan

Sportabell / Track table

Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations

Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider

Tjenester / Services

Hensetting / Storage siding

Stasjonsfasiliteter / Station services

1)
Spor nr. 1, 2, 3, 4, og 5
sandkasse_hensettingsmal.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)