Brukerverktøy

Nettstedverktøy


sandkasse_hensettingsmal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
sandkasse_hensettingsmal [2017/12/15 18:00]
wesase
sandkasse_hensettingsmal [2017/12/15 18:08] (nåværende versjon)
wesase [Bergen verksted]
Linje 153: Linje 153:
  
  
- 
-====== Bergen verksted ===== 
- 
- 
-| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting_verksteder:​bergen_verksted.jpg?​600| Foto: Terje Borud }}                                   | <​WRAP> ​       ​ 
-**Kontaktinformasjon Bane NOR / Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address: ​ Strømgaten 4, 5015 Bergen \\ Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen, Bergensbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 471,25 km \\ 
- 
-**Kontaktperson / Contact person:** \\ John Olav Meling <​john.olav.meling@banenor.no>​ \\ Telefon / Phone  +47 916 66 220      </​WRAP> ​                                                                                                                         | 
-| <​WRAP> ​    ​\\ ​ {{:​stasjoner:​ssp:​sporplan_bergen_verksted.png?​600| Sporplan Bergen verksted}} ​        </​WRAP> ​ | <​WRAP>​ [[stasjoner:​kart:​bergen.png|Kart Bergen]] ​ \\  \\  [[http://​customapps2.geodataonline.no/​JBV_HTML5_27_norsk/​Index.html?​viewerConfigUri=https://​customapps2.geodataonline.no/​Geocortex/​Essentials/​JBV/​REST/​sites/​Innsynslsning_46_Prod/​viewers/​Innsynslsning-Prod/​virtualdirectory/​Resources/​Config/​Default/​Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]] \\ \\ [[stasjoner:​bergen| Bergen stasjon]] \\ \\ [[stasjoner:​bilder:​bergen_verksted| Bilder fra Bergens Verksted ]]       </​WRAP> ​ | 
- 
- 
- 
- 
-++++ Sportabell og fasiliteter / Track table and facilities| 
- 
- 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                             || @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​||||||||||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Lengde foran Port Vest\\ ​ \\ <color grey>​Length before gate West </​color>​ (m)  ^ Lengde foran Port Øst\\ \\ <color grey> Length before gate East</​color>​ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ KL anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on disconnector</​color> ​ ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\ (1000V) ​ ^ Grav\\ <color grey>​Repair pit</​color> ​                           ^ Gravlengde \\ <color grey>​Length of pit</​color> ​ ^ Løfteanlegg\\ <color grey> Lifting facilities </​color> ​ ^ Antall løftebukker\\ <color grey> No. of lifting stands </​color> ​ ^ Taktilgang <color grey>​Roof access </​color> ​ ^ Traverskran <color grey> Bridge crane </​color> ​ ^ Tine/Tørke <color grey> Thawing / Drying </​color> ​ ^ Toalettømming <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Veiing av materiell <color grey> Weighing of rolling stock </​color> ​ ^ Bygning <color grey>​Building </​color> ​ ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ 
-| 23                             | 39                                                                             | -                                                                            | 77                                       | Port                                          | Sporbutt ​                                   | Nei                                                                                   ​| ​                                                                                  | Ja                                                               | 64                                               | Ja                                                      | 4                                                                 | Ja                                           | Ja                                              | Ja                                                 | Nei                                                      | Ja                                               | Nei                                                                  |                                        |                                           | 
-| 24                             | 53                                                                             | -                                                                            | 41                                       | Port                                          | Sporbutt ​                                   | Nei                                                                                   | Ja                                                                                | Ja                                                               | 40                                               | Nei                                                     ​| ​                                                                  | Ja                                           ​| ​                                                | Nei                                                | Nei                                                      | Ja                                               | Nei                                                                  |                                        |                                           | 
-| 25                             | 61                                                                             | -                                                                            | 63                                       | Port                                          | Sporbutt ​                                   | Nei                                                                                   | Ja                                                                                | Ja                                                               | 60                                               | Nei                                                     ​| ​                                                                  | Ja                                           ​| ​                                                | Ja                                                 | Nei                                                      | Nei                                              | Nei                                                                  |                                        |                                           | 
-| 26                             | 77                                                                             | -                                                                            | 98                                       | Port                                          | Port                                        | Nei                                                                                   | Ja                                                                                | Ja                                                               | 90                                               | Nei                                                     ​| ​                                                                  | Ja                                           ​| ​                                                | Ja                                                 | Nei                                                      | Ja                                               | Nei                                                                  |                                        |                                           | 
-++++ 
- 
- 
- 
- 
-++++ Sporforbindelse til Bergen verksted / Track access to Bergen workshop |  
- 
-**Sporforbindelse Bergen verksted** ​ \\ 
-Verkstedet ligger inne på Bergen stasjonsområde ved driftsbanegården. Sporforbindelsen skjer ved kjøring fra Toghallen spor 1-5 eller fra Havnebane Nord. \\ 
-Det er også en forbindelse fra baksiden av verkstedet i tunnell inn på spor 27 til driftsbanegården. \\ 
-Alle bevegelser fremføres som skift og forbindelsen er elektrifisert. 
- 
- 
- 
-++++ 
- 
-++++ Tjenester på verkstedene / Services at the workshops | 
- 
-| @aliceblue:<​color black>​**Tjenester på verkstedene\\ <color grey>​Services at the workshops</​color>​**</​color> ​ |  @aliceblue:<​color black>​**Bergen **</​color> ​ |  @aliceblue:<​color black>​**Filipstad **</​color> ​ |  @aliceblue:<​color black>​**Grorud **</​color> ​ |  @aliceblue:<​color black>​**Kvaleberg **</​color> ​ |  @aliceblue:<​color black>​**Lodalen **</​color> ​ |  @aliceblue:<​color black>​**Marienborg **</​color> ​ |  @aliceblue:<​color black>​**Skien **</​color> ​ |  @aliceblue:<​color black>​**Sundland**</​color> ​ | 
-| Driftspausebasert vedlikehold\\ <color grey>​Service maintenance</​color> ​                                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                         |                                               ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                         |  <color green>​✔</​color> ​                       |  <color green>​✔</​color> ​                          ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                     |  <color green>​✔</​color> ​                       | 
-| Avising\\ <color grey>​Deicing</​color> ​                                                                        ​| ​                                              ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                         |                                               ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                       |                                                   ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                     |  <color green>​✔</​color> ​                       | 
-| Hjuldreiing\\ <color grey>​Wheels turning</​color> ​                                                             |                                               ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                       |  <color green>​✔</​color> ​                          ​| ​                                             |  <color green>​✔</​color> ​                       | 
-| Hjulbytte\\ <color grey>​Axel change</​color> ​                                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |                                                |                                                   ​| ​                                             |                                                | 
-| Tining\\ <color grey>​Defrost</​color> ​                                                                         |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                         |  <color green>​✔</​color> ​                       |  <color green>​✔</​color> ​                          ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                     |  <color green>​✔</​color> ​                       | 
-| Toalettømming\\ <color grey>​Toilet drainage</​color> ​                                                          ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |                                               ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                         |  <color green>​✔</​color> ​                       |  <color green>​✔</​color> ​                          ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                     |  <color green>​✔</​color> ​                       | 
-| Renhold av kjøretøy\\ <color grey>​Cleaning of vehicles</​color> ​                                               |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                         |                                               ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                       |  <color green>​✔</​color> ​                          ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                     |  <color green>​✔</​color> ​                       | 
-| Veiing av kjøretøy\\ <color grey>​Weighing of vehicles</​color> ​                                                ​| ​                                              ​| ​                                                 |                                               ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                       |                                                   ​| ​                                             |  <color green>​✔</​color> ​                       | 
-| Grafitti fjerning\\ <color grey>​Graffiti removal</​color> ​                                                     |                                               ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                         |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                         |  <color green>​✔</​color> ​                       |  <color green>​✔</​color> ​                          ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                     |  <color green>​✔</​color> ​                       | 
-| Komponentoverhaling\\ <color grey>​Component overhaul</​color> ​                                                 |                                               ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |                                                |                                                   ​| ​                                             |                                                | 
-| Lakkering\\ <color grey>​Lacquering</​color> ​                                                                   |                                               ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |                                                |                                                   ​| ​                                             |                                                | 
-| Spesialarbeider\\ <color grey>​Special work</​color> ​                                                           |                                               ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |                                                |                                                   ​| ​                                             |                                                | 
-| Revisjoner\\ <color grey>​Revisions</​color> ​                                                                   |                                               ​| ​                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                      ​| ​                                                 |                                                |                                                   ​| ​                                             |                                                | 
-| @aliceblue:<​color green>​✔</​color>​ = Ja / <color grey>​Yes</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​||||||||| 
- 
- 
-++++ 
-  
- 
-++++ Kontaktinfo tjenestetilbyder / Contact info service provider |  
- 
- 
-| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Bergen verksted\\ <color grey> Service provider Bergen workshop</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |||||| 
-| <color black>​**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​                                            | <color black>** Kategori \\ <color grey> Category</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | 
-| Mantena AS                                                                                                                      | Vedlikehold \\ <color grey> Maintenance</​color> ​                      | Stein Tore Skarsbø ​                                                             | (+47) 91654600 ​                                                       | <​stein.tore.skarsbo@mantena.no> ​                                 | www.mantena.no ​                                                     | 
-| Trafikkservice AS                                                                                                               | Renhold \\ <color grey> Cleaning</​color> ​                             | Fred Andersen ​                                                                  | (+47) 94050448 ​                                                       | <​Fred.andersen@nsb.no> ​                                          | www.nsbtrafikkservice.com ​                                          | 
- 
- 
-++++ 
- 
- 
- 
- 
- 
-++++ Informasjon om verkstedet / Information about the workshop |  
- 
- 
-**Anlegget i Bergen** \\ 
-Verkstedet i Bergen ligger i stasjonsområdet og utfører: 
- 
-  * Vedlikehold,​ reparasjoner og modifikasjoner på motorvogn Type 69 med unntak av revisjoner ​ 
-  * Klargjøring,​ lettere vedlikehold og inspeksjoner på langdistansetog 
- 
- I sommersesongen utføres planlagt vedlikehold på materiell som trafikkerer Flåmsbana. 
- 
-**Sporforbindelse Bergen Lokstall/​Verksted** 
- 
-Sporforbindelse til lokstallen/​verksted ​ skjer ved innkjøring fra toghallen i Bergen ​ spor 1-5 eller havnesporet via sporveksel 62. 
-(Spor 5 og havnesporet er midlertidig ikke i bruk.) 
-I tillegg er det forbindelse inn til/ut fra baksiden av lokstallen/​verkstedet på spor 26 ut i tunellen til sporveksel 61 og inn på 27 som er på driftsbanegården. ​ 
- 
-**1.  Vedlikeholdsaktiviteter** 
- 
-Verkstedet i Bergen utfører følgende vedlikeholdsaktiviteter:​ 
- 
-  * Planlagt vedlikehold,​ modifikasjoner,​ reparasjoner herunder tyngre vedlikehold som boggibytter,​ motorbytter og hjulbytter på type 69 materiell 
- 
-  * Planlagt vedlikehold,​ rep. modifikasjoner og tyngre vedlikehold på 12 stk. ombygde B-3 vogner tilhørende Flåmsbane (ikke revisjoner). Reparasjon og lettere vedlikehold på EL-18. 
- 
-  * Planlagt vedlikehold,​ inspeksjoner og reparasjoner på dag-/​nattogsmateriell. ​ Type 7 og WLAB sovevogner 
- 
-**2. Produksjonsutstyr** ​ 
- 
-| Løftebukker ​     | 4 stk. i vedlikeholdshallen sp.23   | 
-| Traverskraner ​   | 2 stk. i vedlikeholdshallen sp. 23  | 
-| Vognvaskemaskin ​ | 1 stk. spor 27                      | 
-| Kompressorer ​    | 4 stk.                              | 
-| Gaffeltruck ​     | 2 stk.                              | 
- 
- 
-**3. Sporanlegg** 
- 
-**Vedlikeholdshall** ​ 
- 
-^ Spor nr.  ^ Lengde ​   ^                                         ​Materiell ^ 
-| 23        | 77 meter  | Løftespor for alle typer materiell (midtgrav) ​    | 
-| 24        | 41 meter  | Termin og reparasjonspor for lokomotiver og vogn  | 
-| 25        | 63 meter  | Termin og reparasjonspor 2 vogn type 69           | 
-| 26        | 98 meter  | Termin og reparasjonspor 3 vogn type 69           | 
- 
-Alle spor har tilgang på 1000 V/ prøvestrøm samt trykkluft. 
- 
-Vedlikeholdshall har ikke innlagt kjøreledning. 
- 
-All tining/​nedspyling av snø og is foregår på spor 26 som er tilrettelagt med nødvendig utstyr. 
- 
-**Stallingsområdet utsiden tilhørende vedlikeholdshall** 
- 
-Spor 22 lengde 95 meter. Til hensetting av 69 sett. Eventuelt annet materiell. Forøvrig brukes området til hensetting av lokomotiver/​traktor. 
- 
-**Bane NORs spor utenfor verkstedet** 
- 
-**Spor 27** uttrekkspor fra stasjon til driftsbanegård. Her er også togvaskemaskin plassert.\\ 
-**Spor 28** hensetting av 3 vognsett type 69 \\ 
-**Spor 29** hensetting av 2 vognsett type 69 \\ 
-**Spor 30** hensetting av Redskapstoget. Består av to vogner. En vogn utstyrt med redskaper for påsporing av materiell. En mannskapsvogn. \\ 
- 
-**Driftsbanegård ​ 
-**  \\ 
-Sporene 34-35 nyttes i dag som hensetting og vedlikeholdsspor for dag- og nattog. Sporene er utstyrt med midt- og sidegraver samt trykkluft og 1000V togvarmeledning. 
-Sporlengde ca. 260 meter. 
-Mellom sporene 34-35 er det midtplattform med overbygd tak. Plattformen har depoer og vannuttak. 
- 
-**Sportabell driftsbanegård ​ 
-** 
-^ Spor nr.  ^  Bruk  ^   ​Kommentarer ​ ^ 
-| 31 | Reservevogner ​ |    | 
-| 32 | Hensetting vogner/​69 ​ |    | 
-| 33 | Hensetting vogner/​69 ​ |   | 
-| 34 | Hensetting/​vedlikehold/​renhold |  Gravspor vogner | 
-| 35 | Hensetting/​vedlikehold/​renhold |  Gravspor vogner | 
-| 36 | Berging- og beredskapsvogn |  | 
- 
-**4. Adkomst til vedlikeholdshall 
-** \\ 
-Adkomstveien til vedlikeholdshall går langs spor 36 med påfølgende kryssing av flere spor. 
-Det bør vurderes en mulig forbindelse fra godsområdet med en kulvert. 
- 
-**5. Historikk** \\ 
-Utbygging av vedlikeholdshall i Bergen ble prosjektert i 1995 og bygget stod ferdig i 1997.  Anlegget er tilpasset vedlikehold av type 69, vogner og EL lok. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-^ **Informasjon / Information** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^ 
-| www.banenor.no\\ [[postmottak@jbv.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste:​ {{:​call.png?​12}} 02009\\ {{:​mobil.png?​8}} [[http://​www.banenor.no/​Kundesenter/​Mobil-applikasjon/​|Togtider]]\\ [[http://​www.banenor.no/​Jernbanen/​togkart/​|Togkart / Trainmap]] ​ | 
- 
- 
-++++ 
  
  
sandkasse_hensettingsmal.txt · Sist endret: 2017/12/15 18:08 av wesase