Brukerverktøy

Nettstedverktøy


sandkasse_mal_stx

Mal Stx

Foto: Bane NOR Eiendom

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Aspedammen, 1766 Halden
Strekning / Route: Oslo S - Moss - Kornsjø, Østfoldbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 150,12 km

Stasjon uten planlagt passasjerutveksling
Station without scheduled passenger exchange

Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280

Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view

Sporplan

Kart over området

Sportabell / Track table

sandkasse_mal_stx.txt · Sist endret: 2019/04/03 10:28 av wesase