Brukerverktøy

Nettstedverktøy


sandkasse_mal_stx

Mal Stx

Foto: Bane NOR Eiendom

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Aspedammen, 1766 Halden
Strekning / Route: Oslo S - Moss - Kornsjø, Østfoldbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 150,12 km

Stasjon uten planlagt passasjerutveksling
Station without scheduled passenger exchange

Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280

Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view

Sporplan

Kart over området

Spor/Track Platform Merknader/Comments
Nr.
Type
Lengde

(m)
Kryssingssporlengde

(m)
Forlenget

(m)
Lengde

(m)
Høyde

(mm)
Bredde

(m)
sandkasse_mal_stx.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)