Brukerverktøy

Nettstedverktøy


service_facilities

Serviceanlegg / Service Facilities

Network Statement skal inneholde all nødvendig informasjon for å sikre transparent og ikke-diskriminerende tilgang til infrastrukturen og til tjenestene i serviceanlegg for alle nåværende og potensielle togoperatører samt andre søkere.

Se jernbaneforskriften § 4-2.

Felles mal for serviceanlegg

RailNetEurope har i samarbeid med IRG-Rail og jernbanesektoren utarbeidet en mal for serviceanlegg.
Malen kan lastes ned fra RNE sin hjemmeside. Common Template for Service Facilities

Malen kan være til hjelp for operatører og drivere av serviceanlegg for å beskrive fasilitetene og/eller tjenestene.
Norsk mal for serviceanlegg

Serviceanlegg som ikke forvaltes av Bane NOR

Bane NOR inviterer drivere av serviceanlegg som er knyttet til jernbanenettet til å sende informasjon om vilkår for tilgang til sine serviceanlegg og for tilbud om tjenester i disse. Det kan vises til et nettsted der opplysningene er tilgjengelige eller sende informasjon klar for publisering i Network Statement.

Frist for informasjon i Network Statement 2022

Vennligst send oss informasjonen innen 12. august 2020 til network.statement@banenor.no

service_facilities.txt · Sist endret: 2020/08/30 11:31 av wesase