Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:audnedal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
stasjoner:audnedal [2018/04/10 13:51]
wesase [Tabell]
stasjoner:audnedal [2018/04/10 13:51] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 6: Linje 6:
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​ ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​
  
-| @aliceblue:<​color black>​**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>​Station services</​color>​**</​color> ​                                                              ||   +| @aliceblue:<​color black>​**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>​Station services</​color>​**</​color> ​                                                              || 
-^ **Parkering\\ <color grey>​Parking</​color>​** ​                                                                          ​^ ​ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **  ​|   | +^ **Parkering\\ <color grey>​Parking</​color>​** ​                                                                          ​^ ​ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **  ​^ 
-| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>​Pick-up/​drop-off point</​color> ​                                                ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>​Pick-up/​drop-off point</​color> ​                                                ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Parkering for reisende\\ <color grey>​Parking for travellers</​color> ​                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Parkering for reisende\\ <color grey>​Parking for travellers</​color> ​                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| HC Parkering\\ <color grey>​Disabled parking</​color> ​                                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| HC Parkering\\ <color grey>​Disabled parking</​color> ​                                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Gratis parkering\\ <color grey>​Free Parking</​color> ​                                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Gratis parkering\\ <color grey>​Free Parking</​color> ​                                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</​color> ​                                        ​| ​                                      |   +| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</​color> ​                                        ​| ​                                      | 
-| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>​Parking with SMS sticker for commuters</​color> ​                          ​| ​                                      |   +| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>​Parking with SMS sticker for commuters</​color> ​                          ​| ​                                      | 
-| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>​Bike racks with roof</​color> ​                                                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>​Bike racks with roof</​color> ​                                                      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>​Bike racks without roof</​color> ​                                                  ​| ​                                      |   +| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>​Bike racks without roof</​color> ​                                                  ​| ​                                      | 
-| Sykkelhotell\\ <color grey>​Bike hotel</​color> ​                                                                        ​| ​                                      |   +| Sykkelhotell\\ <color grey>​Bike hotel</​color> ​                                                                        ​| ​                                      | 
-^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>​Availability</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   |   | +^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>​Availability</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ^ 
-| Hinderfri adkomst til plattform/​HC\\ <color grey>​Disabled access to platform</​color> ​                                 |  <color green>​✔</​color> ​              |   +| Hinderfri adkomst til plattform/​HC\\ <color grey>​Disabled access to platform</​color> ​                                 |  <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Heis\\ <color grey>​Elevator</​color> ​                                                                                  ​| ​                                      |   +| Heis\\ <color grey>​Elevator</​color> ​                                                                                  ​| ​                                      | 
-| Rampe\\ <color grey>​Ramp</​color> ​                                                                                     |  <color green>​✔</​color> ​              |   +| Rampe\\ <color grey>​Ramp</​color> ​                                                                                     |  <color green>​✔</​color> ​              | 
-| HC Toalett\\ <color grey>​Disabled toilets</​color> ​                                                                    ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| HC Toalett\\ <color grey>​Disabled toilets</​color> ​                                                                    ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Ledelinjer/​Ledesystem \\ <color grey>​Guide lines/​Guidance system</​color> ​                                             |                                       |   +| Ledelinjer/​Ledesystem \\ <color grey>​Guide lines/​Guidance system</​color> ​                                             |                                       | 
-| Teleslynge\\ <color grey>​Induction loops</​color> ​                                                                     |                                       |   +| Teleslynge\\ <color grey>​Induction loops</​color> ​                                                                     |                                       | 
-| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>​Mobile ramp on platform (entry and exit)</​color> ​      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>​Mobile ramp on platform (entry and exit)</​color> ​      ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Universell utforming \\ <color grey>​Universal Design</​color> ​                                                         |                                       |   +| Universell utforming \\ <color grey>​Universal Design</​color> ​                                                         |                                       | 
-| Assistansetjeneste\\ <color grey>​Disabled passenger access and assistance</​color> ​                                    ​| ​                                      |   +| Assistansetjeneste\\ <color grey>​Disabled passenger access and assistance</​color> ​                                    ​| ​                                      | 
-| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>​Vehicle access to platform for staff</​color> ​                ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>​Vehicle access to platform for staff</​color> ​                ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>​Travel info</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   |   | +^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>​Travel info</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ^ 
-| **Statisk informasjon;​ Plakater\\ <color grey>​Static information;​ Posters</​color>​** ​                                  ​| ​                                      |   +| **Statisk informasjon;​ Plakater\\ <color grey>​Static information;​ Posters</​color>​** ​                                  ​| ​                                      | 
-| Rutetabeller\\ <color grey>​Timetables</​color> ​                                                                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Rutetabeller\\ <color grey>​Timetables</​color> ​                                                                        ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Linjekart\\ <color grey>​Line map</​color> ​                                                                             |                                       |   +| Linjekart\\ <color grey>​Line map</​color> ​                                                                             |                                       | 
-| Serviceerklæring\\ <color grey>​Service declaration</​color> ​                                                           |  <color green>​✔</​color> ​              |   +| Serviceerklæring\\ <color grey>​Service declaration</​color> ​                                                           |  <color green>​✔</​color> ​              | 
-| **Dynamisk informasjon;​ Skjermer og høyttaler\\ <color grey>​Dynamic information;​ Monitors and speaker</​color>​** ​      ​| ​                                      |   +| **Dynamisk informasjon;​ Skjermer og høyttaler\\ <color grey>​Dynamic information;​ Monitors and speaker</​color>​** ​      ​| ​                                      | 
-| Toganviser\\ <color grey>​Track Indicator</​color> ​                                                                     |                                       |   +| Toganviser\\ <color grey>​Track Indicator</​color> ​                                                                     |                                       | 
-| Monitor med togtider\\ <color grey>​Monitor with train times</​color> ​                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Monitor med togtider\\ <color grey>​Monitor with train times</​color> ​                                                  ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Høyttaler\\ <color grey>​Speaker</​color> ​                                                                              ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Høyttaler\\ <color grey>​Speaker</​color> ​                                                                              ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-^ **Fasiliteter\\ <color grey>​Facilities</​color>​** ​                                                                     ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   |   | +^ **Fasiliteter\\ <color grey>​Facilities</​color>​** ​                                                                     ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ^ 
-| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>​Ticket sales (Ticket office)</​color> ​                                     |                                       |   +| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>​Ticket sales (Ticket office)</​color> ​                                     |                                       | 
-| Billettautomat\\ <color grey>​Ticket machines</​color> ​                                                                 |                                       |   +| Billettautomat\\ <color grey>​Ticket machines</​color> ​                                                                 |                                       | 
-| Venterom\\ <color grey>​Waiting room</​color> ​                                                                          ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              |   +| Venterom\\ <color grey>​Waiting room</​color> ​                                                                          ​| ​ <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Klimabeskyttelse (Leskur/​plattformtak)\\ <color grey>​Weather protection (Sheds/​Platform roof)</​color> ​                ​| ​                                      |   +| Klimabeskyttelse (Leskur/​plattformtak)\\ <color grey>​Weather protection (Sheds/​Platform roof)</​color> ​                ​| ​                                      | 
-| Røykfri stasjon/​plattform\\ <color grey>​Non-smoking platforms and stations</​color> ​                                   |  <color green>​✔</​color> ​              |   +| Røykfri stasjon/​plattform\\ <color grey>​Non-smoking platforms and stations</​color> ​                                   |  <color green>​✔</​color> ​              | 
-| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>​Free WIFI</​color> ​                                      ​| ​                                      |   +| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>​Free WIFI</​color> ​                                      ​| ​                                      | 
-| Bagasjetraller\\ <color grey>​Luggage trolleys</​color> ​                                                                ​| ​                                      |   +| Bagasjetraller\\ <color grey>​Luggage trolleys</​color> ​                                                                ​| ​                                      | 
-| Oppbevaring\\ <color grey>​Luggage storage</​color> ​                                                                    ​| ​                                      |   +| Oppbevaring\\ <color grey>​Luggage storage</​color> ​                                                                    ​| ​                                      | 
-| Kiosk\\ <color grey>​Newsstands</​color> ​                                                                               |                                       |   +| Kiosk\\ <color grey>​Newsstands</​color> ​                                                                               |                                       | 
-| Kafe\\ <color grey>​Cafè</​color> ​                                                                                      ​| ​                                      |   +| Kafe\\ <color grey>​Cafè</​color> ​                                                                                      ​| ​                                      | 
-| Telefon\\ <color grey>​Telephone</​color> ​                                                                              ​| ​                                      |   +| Telefon\\ <color grey>​Telephone</​color> ​                                                                              ​| ​                                      | 
-| Minibank\\ <color grey>​ATM</​color> ​                                                                                   |                                       |   +| Minibank\\ <color grey>​ATM</​color> ​                                                                                   |                                       | 
-| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>​Dining room for train staff</​color> ​                                          ​| ​                                      |   +| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>​Dining room for train staff</​color> ​                                          ​| ​                                      | 
-| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>​Accomodation for train staff</​color> ​                                      ​| ​                                      |   +| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>​Accomodation for train staff</​color> ​                                      ​| ​                                      | 
-^ **Transport/​kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>​Transportation/​Communication within walking distance</​color>​** ​ ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   |   | +^ **Transport/​kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>​Transportation/​Communication within walking distance</​color>​** ​ ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ^ 
-| Buss\\ <color grey>​Bus</​color> ​                                                                                       |                                       |   +| Buss\\ <color grey>​Bus</​color> ​                                                                                       |                                       | 
-| Båt/​ferge\\ <color grey>​Boat/​Ferry</​color> ​                                                                           |                                       |   +| Båt/​ferge\\ <color grey>​Boat/​Ferry</​color> ​                                                                           |                                       | 
-| Fly\\ <color grey>​Airplane</​color> ​                                                                                   |                                       |   +| Fly\\ <color grey>​Airplane</​color> ​                                                                                   |                                       | 
-| T-bane\\ <color grey>​Subway</​color> ​                                                                                  ​| ​                                      |   +| T-bane\\ <color grey>​Subway</​color> ​                                                                                  ​| ​                                      | 
-| Trikk\\ <color grey>​Tram</​color> ​                                                                                     |                                       |   +| Trikk\\ <color grey>​Tram</​color> ​                                                                                     |                                       | 
-| Taxi\\ <color grey>​Taxi</​color> ​                                                                                      ​| ​                                      |   +| Taxi\\ <color grey>​Taxi</​color> ​                                                                                      ​| ​                                      | 
-| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>​Airport outside walking distance</​color> ​                                  ​| ​                                      |   |+| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>​Airport outside walking distance</​color> ​                                  ​| ​                                      |
  
 ++++ ++++
stasjoner/audnedal.txt · Sist endret: 2018/04/10 13:51 av wesase