Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:audnedal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:audnedal [2018/04/10 13:51]
wesase [Tabell]
stasjoner:audnedal [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 6: Linje 6:
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services|  ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| 
  
-| @aliceblue:<color black>**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>Station services</color>**</color>                                                               ||   +| @aliceblue:<color black>**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>Station services</color>**</color>                                                               || 
-^ **Parkering\\ <color grey>Parking</color>**                                                                            ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **  |   | +^ **Parkering\\ <color grey>Parking</color>**                                                                            ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **  ^ 
-| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>Pick-up/drop-off point</color>                                                  <color green>✔</color>               |   +| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>Pick-up/drop-off point</color>                                                  <color green>✔</color>               | 
-| Parkering for reisende\\ <color grey>Parking for travellers</color>                                                    <color green>✔</color>               |   +| Parkering for reisende\\ <color grey>Parking for travellers</color>                                                    <color green>✔</color>               | 
-| HC Parkering\\ <color grey>Disabled parking</color>                                                                    <color green>✔</color>               |   +| HC Parkering\\ <color grey>Disabled parking</color>                                                                    <color green>✔</color>               | 
-| Gratis parkering\\ <color grey>Free Parking</color>                                                                    <color green>✔</color>               |   +| Gratis parkering\\ <color grey>Free Parking</color>                                                                    <color green>✔</color>               | 
-| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</color>                                                                               |   +| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</color>                                                                               | 
-| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>Parking with SMS sticker for commuters</color>                                                                 |   +| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>Parking with SMS sticker for commuters</color>                                                                 | 
-| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>Bike racks with roof</color>                                                        <color green>✔</color>               |   +| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>Bike racks with roof</color>                                                        <color green>✔</color>               | 
-| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>Bike racks without roof</color>                                                                                         |   +| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>Bike racks without roof</color>                                                                                         | 
-| Sykkelhotell\\ <color grey>Bike hotel</color>                                                                                                               |   +| Sykkelhotell\\ <color grey>Bike hotel</color>                                                                                                               | 
-^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>Availability</color>**                                                                ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **   |   | +^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>Availability</color>**                                                                ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **   ^ 
-| Hinderfri adkomst til plattform/HC\\ <color grey>Disabled access to platform</color>                                  |  <color green>✔</color>               |   +| Hinderfri adkomst til plattform/HC\\ <color grey>Disabled access to platform</color>                                  |  <color green>✔</color>               | 
-| Heis\\ <color grey>Elevator</color>                                                                                                                         |   +| Heis\\ <color grey>Elevator</color>                                                                                                                         | 
-| Rampe\\ <color grey>Ramp</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>               |   +| Rampe\\ <color grey>Ramp</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>               | 
-| HC Toalett\\ <color grey>Disabled toilets</color>                                                                      <color green>✔</color>               |   +| HC Toalett\\ <color grey>Disabled toilets</color>                                                                      <color green>✔</color>               | 
-| Ledelinjer/Ledesystem \\ <color grey>Guide lines/Guidance system</color>                                              |                                       |   +| Ledelinjer/Ledesystem \\ <color grey>Guide lines/Guidance system</color>                                              |                                       | 
-| Teleslynge\\ <color grey>Induction loops</color>                                                                      |                                       |   +| Teleslynge\\ <color grey>Induction loops</color>                                                                      |                                       | 
-| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>Mobile ramp on platform (entry and exit)</color>        <color green>✔</color>               |   +| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>Mobile ramp on platform (entry and exit)</color>        <color green>✔</color>               | 
-| Universell utforming \\ <color grey>Universal Design</color>                                                          |                                       |   +| Universell utforming \\ <color grey>Universal Design</color>                                                          |                                       | 
-| Assistansetjeneste\\ <color grey>Disabled passenger access and assistance</color>                                                                           |   +| Assistansetjeneste\\ <color grey>Disabled passenger access and assistance</color>                                                                           | 
-| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>Vehicle access to platform for staff</color>                  <color green>✔</color>               |   +| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>Vehicle access to platform for staff</color>                  <color green>✔</color>               | 
-^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>Travel info</color>**                                                                ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **   |   | +^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>Travel info</color>**                                                                ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **   ^ 
-| **Statisk informasjon; Plakater\\ <color grey>Static information; Posters</color>**                                                                         |   +| **Statisk informasjon; Plakater\\ <color grey>Static information; Posters</color>**                                                                         | 
-| Rutetabeller\\ <color grey>Timetables</color>                                                                          <color green>✔</color>               |   +| Rutetabeller\\ <color grey>Timetables</color>                                                                          <color green>✔</color>               | 
-| Linjekart\\ <color grey>Line map</color>                                                                              |                                       |   +| Linjekart\\ <color grey>Line map</color>                                                                              |                                       | 
-| Serviceerklæring\\ <color grey>Service declaration</color>                                                            |  <color green>✔</color>               |   +| Serviceerklæring\\ <color grey>Service declaration</color>                                                            |  <color green>✔</color>               | 
-| **Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler\\ <color grey>Dynamic information; Monitors and speaker</color>**                                             |   +| **Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler\\ <color grey>Dynamic information; Monitors and speaker</color>**                                             | 
-| Toganviser\\ <color grey>Track Indicator</color>                                                                      |                                       |   +| Toganviser\\ <color grey>Track Indicator</color>                                                                      |                                       | 
-| Monitor med togtider\\ <color grey>Monitor with train times</color>                                                    <color green>✔</color>               |   +| Monitor med togtider\\ <color grey>Monitor with train times</color>                                                    <color green>✔</color>               | 
-| Høyttaler\\ <color grey>Speaker</color>                                                                                <color green>✔</color>               |   +| Høyttaler\\ <color grey>Speaker</color>                                                                                <color green>✔</color>               | 
-^ **Fasiliteter\\ <color grey>Facilities</color>**                                                                      ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **   |   | +^ **Fasiliteter\\ <color grey>Facilities</color>**                                                                      ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **   ^ 
-| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>Ticket sales (Ticket office)</color>                                      |                                       |   +| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>Ticket sales (Ticket office)</color>                                      |                                       | 
-| Billettautomat\\ <color grey>Ticket machines</color>                                                                  |                                       |   +| Billettautomat\\ <color grey>Ticket machines</color>                                                                  |                                       | 
-| Venterom\\ <color grey>Waiting room</color>                                                                            <color green>✔</color>               |   +| Venterom\\ <color grey>Waiting room</color>                                                                            <color green>✔</color>               | 
-| Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)\\ <color grey>Weather protection (Sheds/Platform roof)</color>                                                       |   +| Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)\\ <color grey>Weather protection (Sheds/Platform roof)</color>                                                       | 
-| Røykfri stasjon/plattform\\ <color grey>Non-smoking platforms and stations</color>                                    |  <color green>✔</color>               |   +| Røykfri stasjon/plattform\\ <color grey>Non-smoking platforms and stations</color>                                    |  <color green>✔</color>               | 
-| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>Free WIFI</color>                                                                             |   +| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>Free WIFI</color>                                                                             | 
-| Bagasjetraller\\ <color grey>Luggage trolleys</color>                                                                                                       |   +| Bagasjetraller\\ <color grey>Luggage trolleys</color>                                                                                                       | 
-| Oppbevaring\\ <color grey>Luggage storage</color>                                                                                                           |   +| Oppbevaring\\ <color grey>Luggage storage</color>                                                                                                           | 
-| Kiosk\\ <color grey>Newsstands</color>                                                                                |                                       |   +| Kiosk\\ <color grey>Newsstands</color>                                                                                |                                       | 
-| Kafe\\ <color grey>Cafè</color>                                                                                                                             |   +| Kafe\\ <color grey>Cafè</color>                                                                                                                             | 
-| Telefon\\ <color grey>Telephone</color>                                                                                                                     |   +| Telefon\\ <color grey>Telephone</color>                                                                                                                     | 
-| Minibank\\ <color grey>ATM</color>                                                                                    |                                       |   +| Minibank\\ <color grey>ATM</color>                                                                                    |                                       | 
-| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>Dining room for train staff</color>                                                                                 |   +| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>Dining room for train staff</color>                                                                                 | 
-| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>Accomodation for train staff</color>                                                                             |   +| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>Accomodation for train staff</color>                                                                             | 
-^ **Transport/kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>Transportation/Communication within walking distance</color>**  ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **   |   | +^ **Transport/kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>Transportation/Communication within walking distance</color>**  ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **   ^ 
-| Buss\\ <color grey>Bus</color>                                                                                        |                                       |   +| Buss\\ <color grey>Bus</color>                                                                                        |                                       | 
-| Båt/ferge\\ <color grey>Boat/Ferry</color>                                                                            |                                       |   +| Båt/ferge\\ <color grey>Boat/Ferry</color>                                                                            |                                       | 
-| Fly\\ <color grey>Airplane</color>                                                                                    |                                       |   +| Fly\\ <color grey>Airplane</color>                                                                                    |                                       | 
-| T-bane\\ <color grey>Subway</color>                                                                                                                         |   +| T-bane\\ <color grey>Subway</color>                                                                                                                         | 
-| Trikk\\ <color grey>Tram</color>                                                                                      |                                       |   +| Trikk\\ <color grey>Tram</color>                                                                                      |                                       | 
-| Taxi\\ <color grey>Taxi</color>                                                                                                                             |   +| Taxi\\ <color grey>Taxi</color>                                                                                                                             | 
-| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color>                                                                         |   |+| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color>                                                                         |
  
 ++++ ++++
stasjoner/audnedal.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)