Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:bleiken

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Bleiken

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Bleikenvegen 112, 2760 Brandbu
Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 81,23 km

Stasjonsfasiliteter
Station services
Parkering
Parking
Ja
Yes
Av- og påstigningsområde
Pick-up/drop-off point
Parkering for reisende
Parking for travellers
HC Parkering
Disabled parking
Gratis parkering
Free Parking
Parkering med betalingsautomat
Pay and display machines
Pendlerparkering med SMS oblat
Parking with SMS sticker for commuters
Sykkelstativ med tak
Bike racks with roof
Sykkelstativ uten tak
Bike racks without roof
Sykkelhotell
Bike hotel
Tilgjengelighet
Availability
Ja
Yes
Hinderfri adkomst til plattform/HC
Disabled access to platform
Heis
Elevator
Rampe
Ramp
HC Toalett
Disabled toilets
Ledelinjer/Ledesystem
Guide lines/Guidance system
Teleslynge
Induction loops
Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)
Mobile ramp on platform (entry and exit)
Universell utforming
Universal Design
Assistansetjeneste
Disabled passenger access and assistance
Adkomst med bil til plattform for personal
Vehicle access to platform for staff
Reiseinformasjon
Travel info
Ja
Yes
Statisk informasjon; Plakater
Static information; Posters
Rutetabeller
Timetables
Linjekart
Line map
Serviceerklæring
Service declaration
Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler
Dynamic information; Monitors and speaker
Toganviser
Track Indicator
Monitor med togtider
Monitor with train times
Høyttaler
Speaker
Fasiliteter
Facilities
Ja
Yes
Billettutsalg (Billettkontor)
Ticket sales (Ticket office)
Billettautomat
Ticket machines
Venterom
Waiting room
Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)
Weather protection (Sheds/Platform roof)
Røykfri stasjon/plattform
Non-smoking platforms and stations
Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)
Free WIFI
Bagasjetraller
Luggage trolleys
Oppbevaring
Luggage storage
Kiosk
Newsstands
Kafe
Cafè
Telefon
Telephone
Minibank
ATM
Spiserom for togpersonell
Dining room for train staff
Overnatting for togpersonell
Accomodation for train staff
Transport/kommunikasjon i gangavstand
Transportation/Communication within walking distance
Ja
Yes
Buss
Bus
Båt/ferge
Boat/Ferry
Fly
Airplane
T-bane
Subway
Trikk
Tram
Taxi
Taxi
Flyplass utenfor gangavstand
Airport outside walking distance

++++ Sportabell / Track table

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
stasjoner/bleiken.1496060489.txt.gz · Sist endret: 2017/05/29 12:21 av wesase