Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:bon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:bon [2019/09/17 13:41]
wesase [Tabell]
stasjoner:bon [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 2: Linje 2:
  
  
-| {{:stasjoner:stasjonsbilder:stx:rudstad.jpg?600|Foto: Bane NOR Målevognbilde}}                                                                                                                                            | <WRAP>                                                                                                                           **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Bønsbakken 83, 2073 Bøn \\ Strekning / Route: (Lillestrøm) - (Eidsvoll), Hovedbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 62,25 km \\     **Stasjon uten planlagt passasjerutveksling**  \\  //Station without scheduled passenger exchange//    **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\    \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                                                                                                         </WRAP> +| {{:stasjoner:stasjonsbilder:stx:bon.jpg?600|Foto: Bane NOR Målevognbilde}}                                                                                                                                                    | <WRAP>                                                                                                                             **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Bønsbakken 83, 2073 Bøn \\ Strekning / Route: (Lillestrøm) - (Eidsvoll), Hovedbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 62,25 km \\     **Stasjon uten planlagt passasjerutveksling**  \\  //Station without scheduled passenger exchange//    **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\    \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                                                                                                           </WRAP> 
-| <WRAP>                                             **Sporplan kommer **         \\                                                                                                                               </WRAP>  | <WRAP>           {{:stasjoner:kart:bon.png?600|Kart over området}}                                                                                           \\                                                                                                                                </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |+| <WRAP>                                               **Sporplan kommer **         \\                                                                                                                                 </WRAP>  | <WRAP>             {{:stasjoner:kart:bon.png?600|Kart over området}}                                                                                           \\                                                                                                                                  </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
  
  
stasjoner/bon.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)