Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:braskereidfoss

Braskereidfoss

Foto: Wikimedia

 Kart over området
 Sporplan

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address:
Strekning / Route: Kongsvinger - Elverum, Solørbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 170,26 km

Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view
Informasjon for passasjerer / Information for passengers

Spor/Track Platform Merknader/Comments
Nr.
Type
Lengde
Forlenget
Lengde

(m)
Høyde

(mm)
Bredde

(m)
1 Hovedtogspor 627 56 300 8,50 Sideplattform

Dekker spor 1 og 1

Enkelt innkjør A til enkelt innkjør B
2 Togspor 627 Spv1 - Spv2
Spor/Track Energiforsyning/Power supply Merknader/Comments
Nr.
Hensettingslengde

(m)
Fra signal
Til signal
Fra signal (km) Til signal
(km)
Servicerampe
Lengde Servicerampe
(m)
KL-anlegg / nr. på skillebryter

Togvarmeposter

6 213 Spv 19. Endestopper. Nei Nei / Ikke relevant Endebukk.
Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
stasjoner/braskereidfoss.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)