Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:dombas

Dombås

Foto: Njål Svingheim

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: 2662 Dovre
Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 343,04 km

Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap

Dombås hensetting

Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view
Informasjon for passasjerer / Information for passengers

Sporplan Kart over området

Sportabell / Track table

Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations

Tjenester / Services

Stasjonsfasiliteter / Station services

stasjoner/dombas.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)