Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:drammen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:drammen [2018/10/08 12:38]
wesase [Tabell]
stasjoner:drammen [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 10: Linje 10:
  
  
-++++ Sportabell / Track table|+++++ Sportabell / Track table |
  
- +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​       | 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                               |||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​       | +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​\\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                          ^ 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color> ​ ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                          ^ +| 1                              | Togspor ​                         ​| 307                                        ​| 247                                                                   ​                                                        ​| 280                                         | 550                                         | 3,50                                        | Sideplattform ​                           | 
-| 1                              | Togspor ​                         | 247                                                                                   | 280                                         | 550                                         | 3,50                                        | Sideplattform ​                           | +| 1                              | Buttspor ​                        ​| ​                                           ​| ​                                                                                                                              |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 1                              | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 2                              | Øvrige spor                      | 1181                                       | 740                                                                   ​| ​                                                        |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 2                              | Togspor ​                         | 269                                                                                   |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 2                              | Togspor ​                         ​| 559                                        ​| 269                                                                   |                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 3                              | Hovedtogspor ​                    | 246                                                                                   | 268                                         | 670/​650 ​                                    | 9,40                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 3 og 2  | +| 3                              | Øvrige spor                      | 1049                                       | 740                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 4                              | Hovedtogspor ​                    | 269                                                                                   | 251                                         | 670/​650 ​                                    | 9,60                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 4 og 5  | +| 3                              | Hovedtogspor ​                    | 1981                                       | 246                                                                   ​                                                        ​| 268                                         | 670/​650 ​                                    | 9,40                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 3 og 2  | 
-| 5                              | Togspor ​                         | 253                                                                                   |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 4                              | Hovedtogspor ​                    | 2534                                       | 269                                                                   ​                                                        ​| 251                                         | 670/​650 ​                                    | 9,60                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 4 og 5  | 
-| 6                              | Togspor ​                         | 255                                                                                   |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 5                              | Togspor ​                         ​| 413                                        ​| 253                                                                   ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 11                             | Øvrige spor                      |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 6                              | Togspor ​                         ​| 471                                        ​| 255                                                                   ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 12                             | Øvrige spor                      |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 11                             | Øvrige spor                      | 909                                        ​740                                                                   ​| ​                                                        |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 20                             | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 12                             | Øvrige spor                      | 793                                        | 557                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 22                             | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 20                             | Buttspor ​                        ​| ​238                                        | 230                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 26                             | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      | 109,​30 ​                                     | 100                                         | 5                                           | Serviceplattform ​                        | +| 22                             | Buttspor ​                        ​| ​139                                        | 117                                                                                                                           |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 27                             | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 24                             | Buttspor ​                        | 136                                        | 114                                                                   ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 30                             | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      | 109,​30 ​                                     | 100                                         | 5                                           | Serviceplattform ​                        | +| 24                             | Øvrige spor                      | 808                                        | 516                                                                   ​| ​                                                        |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 31                             | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 26                             | Buttspor ​                        ​| ​132                                        | 110                                                                                                                           ​| 109,​30 ​                                     | 100                                         | 5                                           | Serviceplattform ​                        | 
-| 32                             | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +| 27                             | Buttspor ​                        ​| ​123                                        | 101                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 42                             | Øvrige spor                      |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         | +| 30                             | Buttspor ​                        ​| ​284                                        | 279                                                                                                                           ​| 109,​30 ​                                     | 100                                         | 5                                           | Serviceplattform ​                        | 
-| 43                             | Øvrige spor                      |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         | +| 31                             | Buttspor ​                        ​| ​250                                        | 245                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 44                             | Øvrige spor                      |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         | +| 32                             | Buttspor ​                        ​| ​274                                        | 269                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-| 45                             | Øvrige spor                      |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         | +| 42                             | Øvrige spor                      | 505                                        | 242                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         | 
-| 46                             | Øvrige spor                      |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         |+| 43                             | Øvrige spor                      | 294                                        | 217                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         | 
 +| 44                             | Øvrige spor                      | 255                                        | 167                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         | 
 +| 45                             | Øvrige spor                      | 227                                        | 136                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         | 
 +| 46                             | Øvrige spor                      | 475                                        | 229                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            | Ingen plattform ​                         |
 ++++ ++++
  
stasjoner/drammen.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)