Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:elverum

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:elverum [2017/10/24 07:16]
wesase [Tabell]
stasjoner:elverum [2018/03/05 08:40]
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Elverum ====== ====== Elverum ======
-|{{stasjoner:​stasjonsbilder:​elverum.jpg?​600|Foto:​ Njål Svingheim}} | <​WRAP>​ {{stasjoner:​kart:​elverum.png?​400 | Kart over området}} \\ {{ :​stasjoner:​ssp:​tr.100044-000-elverum.png?200 |Sporplan}} </​WRAP>​| +| {{stasjoner:​stasjonsbilder:​elverum.jpg?​600|Foto:​ Njål Svingheim}} ​                                                                                                                                                                             | <​WRAP> ​    ​{{stasjoner:​kart:​elverum.png?​400 | Kart over området}} \\ {{:​stasjoner:​ssp:​ko-006458-000-elverumt.png?400|Sporplan}} ​    ​</​WRAP> ​                                                                                  ​
-| <​WRAP>​ **Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbanegata 11, 2406 Elverum \\ Strekning / Route: Hamar - Røros - Trondheim S, Rørosbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 158,38 km \\ +| <​WRAP> ​    ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbanegata 11, 2406 Elverum \\ Strekning / Route: Hamar - Røros - Trondheim S, Rørosbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 158,38 km \\     ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[http://​www.banenor.no/​Jernbanen/​Stasjonssok/​-E-/​Elverum/​|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]] ​   </​WRAP> ​ |
-</​WRAP> ​ |<​WRAP>​ [[ http://​banekart.banenor.no/​kart/​ |Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[ http://​www.banenor.no/​Jernbanen/​Stasjonssok/​-E-/​Elverum/​|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]</​WRAP>​| ​+
  
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​ ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​
Linje 97: Linje 96:
 | @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ | | @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ |
 ^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^                                    ^ ^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^                                    ^
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +10                             120                                                                   Spv 20                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                ​19                                                                    ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +11                             100                                                                   Spv 24                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                ​83                                                                    ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +12                             64                                                                    ​Spv 22                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +13                             213                                                                   Spv 22                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +14                             285                                                                   Spv 8                                         Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +15                             337                                                                   Spv 8                                         Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +16                             312                                                                   Spv 16                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                ​116                                                                   Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +17                             85                                                                    ​Spv 23                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +19                             113                                                                   Spv 23                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +20                             74                                                                    ​Spv 25                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​|                                                                       ​| ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +5                              ​289                                                                   Spv 11                                        ​Spv 32                                      ​|                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Gennomkjøringsspor ​                
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +6                              ​289                                                                   Spv 11                                        ​Spv 32                                      ​|                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                ​116                                                                   Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Gennomkjøringsspor ​                
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   +8                              ​134                                                                   Spv 17                                        ​Spv 18                                      ​|                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                ​109                                                                   Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Gennomkjøringsspor ​                
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​|                                                   ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                         |                                                                           ​| ​                                   |+9                              ​100                                                                   Spv 18                                        ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                ​19                                                                    ​Nei / Ikke relevant ​                                                                     ​|                                                                           ​| ​Buttspor ​                          |
 ++++ ++++
  
stasjoner/elverum.txt · Sist endret: 2018/03/05 08:40 av wesase