Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:elverum

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:elverum [2018/03/05 08:40]
wesase [Tabell]
stasjoner:elverum [2020/06/04 17:26] (nåværende versjon)
wesase
Linje 2: Linje 2:
 | {{stasjoner:stasjonsbilder:elverum.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}}                                                                                                                                                                              | <WRAP>     {{stasjoner:kart:elverum.png?400 | Kart over området}} \\ {{:stasjoner:ssp:ko-006458-000-elverumt.png?400|Sporplan}}     </WRAP>                                                                                   | | {{stasjoner:stasjonsbilder:elverum.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}}                                                                                                                                                                              | <WRAP>     {{stasjoner:kart:elverum.png?400 | Kart over området}} \\ {{:stasjoner:ssp:ko-006458-000-elverumt.png?400|Sporplan}}     </WRAP>                                                                                   |
 | <WRAP>     **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbanegata 11, 2406 Elverum \\ Strekning / Route: Hamar - Røros - Trondheim S, Rørosbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 158,38 km \\     </WRAP>  | <WRAP>     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-E-/Elverum/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]    </WRAP>  | | <WRAP>     **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbanegata 11, 2406 Elverum \\ Strekning / Route: Hamar - Røros - Trondheim S, Rørosbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 158,38 km \\     </WRAP>  | <WRAP>     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-E-/Elverum/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]    </WRAP>  |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:**Elverum**                                                                                                                     || @aliceblue:**Totalt 15 hensettingsplasser / <color grey> Total 15 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>                 ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +| 1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +| 2                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +| 3                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             |
 +| 4                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 5                                           | 236                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Gjennomkjørspor                                                                                          |
 +| 6                                           | 236                                                                    | 2                                                                                                                                                   | <color green>✔</color>                                       | <color green>✔</color>                                        |                                                                                    |                                                    |                                                                       | Gjennomkjørspor                                                                                          |
 +| 8                                           | 134                                                                    | 1                                                                                                                                                   | <color green>✔</color>                                       | <color green>✔</color>                                        |                                                                                    |                                                    |                                                                       | Gjennomkjørspor                                                                                          |
 +| 9                                           | 100                                                                    |                                                                                                                                                     | <color green>✔</color>                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 10                                          | 120                                                                    | 1                                                                                                                                                   | <color green>✔</color>                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 11                                          | 100                                                                    |                                                                                                                                                     | <color green>✔</color>                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 12                                          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 13                                          | 213                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 14                                          | 285                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 15                                          | 337                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 16                                          | 312                                                                    | 2                                                                                                                                                   | <color green>✔</color>                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +| 17                                          | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Mot Svingskive                                                                                           |
 +| 18                                          | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Dieselpåfylling mot svingskive                                                                           |
 +| 19                                          | 113                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Mot Svingskive                                                                                           |
 +| 20                                          | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +++++
 +
 +
 +
  
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services|  ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| 
Linje 91: Linje 121:
 ++++ ++++
  
-++++ Hensetting / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**  | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^                                    ^ 
-| 10                             | 120                                                                   | Spv 20                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 19                                                                    | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 11                             | 100                                                                   | Spv 24                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 83                                                                    | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 12                             | 64                                                                    | Spv 22                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 13                             | 213                                                                   | Spv 22                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 14                             | 285                                                                   | Spv 8                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 15                             | 337                                                                   | Spv 8                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 16                             | 312                                                                   | Spv 16                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 116                                                                   | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 17                             | 85                                                                    | Spv 23                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 19                             | 113                                                                   | Spv 23                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 20                             | 74                                                                    | Spv 25                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-| 5                              | 289                                                                   | Spv 11                                        | Spv 32                                      |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Gennomkjøringsspor                 | 
-| 6                              | 289                                                                   | Spv 11                                        | Spv 32                                      |                                                                                                      | Ja                                                | 116                                                                   | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Gennomkjøringsspor                 | 
-| 8                              | 134                                                                   | Spv 17                                        | Spv 18                                      |                                                                                                      | Ja                                                | 109                                                                   | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Gennomkjøringsspor                 | 
-| 9                              | 100                                                                   | Spv 18                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 19                                                                    | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           | Buttspor                           | 
-++++ 
  
  
stasjoner/elverum.1520239255.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)