Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:gjovik

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Gjøvik

Foto: Njål Svingheim

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik
Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 123,83 km

Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap


Sporplan under arbeid

Sportabell / Track table

Hensetting / Storage siding

Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations

Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider

Stasjonsfasiliteter / Station services

stasjoner/gjovik.1516720557.txt.gz · Sist endret: 2018/01/23 15:15 av wesase