Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:gjovik

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Gjøvik

Foto: Njål Svingheim

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik
Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 123,83 km
Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap

Bilder fra Gjøvik hensetting

Sporplan under arbeid

Sportabell / Track table

Hensetting / Storage siding

Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations

Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider

Stasjonsfasiliteter / Station services

stasjoner/gjovik.1517927918.txt.gz · Sist endret: 2018/02/06 14:38 av wesase