Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:gjovik

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:gjovik [2018/02/06 14:38]
wesase [Tabell]
stasjoner:gjovik [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Gjøvik ====== ====== Gjøvik ======
-| {{stasjoner:​stasjonsbilder:​gjøvik.jpg?​600|Foto:​ Njål Svingheim}} ​                                                 | <​WRAP> ​          ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik \\ Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 123,83 km  \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste:​ {{:​call.png?​12}} 02009\\ {{:​mobil.png?​8}} [[http://​www.jernbaneverket.no/​Kundesenter/​Mobil-applikasjon/​|Togtider]]\\ [[http://​www.jernbaneverket.no/​Jernbanen/​togkart/​|Togkart / Trainmap]] ​ ​\\ ​\\ [[stasjoner:bilder_gjovik_hensetting|Bilder fra Gjøvik hensetting]]\\              </​WRAP> ​ | +| {{stasjoner:​stasjonsbilder:​gjøvik.jpg?​600|Foto:​ Njål Svingheim}} ​                                                              ​| <​WRAP> ​                          ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik \\ Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 123,83 km  \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste:​ {{:​call.png?​12}} 02009\\ {{:​mobil.png?​8}} [[http://​www.jernbaneverket.no/​Kundesenter/​Mobil-applikasjon/​|Togtider]]\\ [[http://​www.jernbaneverket.no/​Jernbanen/​togkart/​|Togkart / Trainmap]] \\     ​[[vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:​gjovik|Gjøvik hensetting]]\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/?&​runworkflowbyid=Strekningsanalyse&​bane=Gjøvikbanen&​km=124|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\     ​[[http://​www.banenor.no/​Jernbanen/​Stasjonssok/​-G-/​Gjovik/​|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]] ​\\ \\                              </​WRAP> ​ | 
-| <​WRAP> ​     {{:​stasjoner:​ssp:​tr.105572-000-gjovik.png?​600|Sporplan under arbeid}} ​      ​\\ ​              </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​         ​\\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/?&​runworkflowbyid=Strekningsanalyse&​bane=Gjøvikbanen&​km=124|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\     ​[[http://​www.banenor.no/​Jernbanen/​Stasjonssok/​-G-/​Gjovik/​|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]] \\      {{stasjoner:​kart:​gjøvik.png?​400 | Kart over området}} ​           </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​|+| <​WRAP> ​      ​{{:​stasjoner:​ssp:​ko-006431-000-gjovik.png?​600|Sporplan}} ​               \\                               </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                         \\     \\      {{stasjoner:​kart:​gjøvik.png?​400 | Kart over området}} ​                           </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
  
 +++++ Sportabell / Track table |
  
- +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​       | 
-++++ Sportabell / Track table| +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​\\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                          ^ 
- +| 1                              | Hovedtogspor ​                    ​| ​710                                        | 310                                                                                                                           ​| 250                                         | 600                                         | 8                                           | Sideplattform ​                           | 
- +| 2                              | Togspor ​                         | 300                                        | 269                                                                                                                           ​| 219                                         | 400                                         | 1,60                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  | 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                               |||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​       | +| 3                              | Togspor ​                         | 345                                        | 200                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color> ​ ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                          ^ +| 4                              | Togspor ​                         ​| 245                                        ​| 200                                                                   ​                                                        ​35                                          ​1000                                        ​14                                          ​Lasterampe ​                              |
-| 1                              | Hovedtogspor ​                    ​| ​414                                  ​                                                 | 250                                         | 600                                         | 8                                           | Sideplattform ​                           | +
-| 2                              | Togspor ​                         | 390                                  ​                                                 | 219                                         | 400                                         | 1,60                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  | +
-| 3                              | Togspor ​                         | 291                                  ​                                                 |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         | +
-| 4                              | Togspor ​                         | 200                                                                                                                               ​                                            ​                                            ​                                         |+
 ++++ ++++
- 
-++++ Hensetting / Storage siding| 
- 
-**Nytt hensettingsanlegg er under planlegging. 
-** 
-++++ 
- 
-++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations ​ | 
- 
-** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Gjøvik i dag, men det er planer om å etablere et nytt senere. ** 
-  
- 
-++++ 
- 
-++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
-  
-Under utarbeidelse / In working progress 
- 
-| @aliceblue:<​color black>** Tjeneste og tjenestetilbyder \\ <color grey> Service and Service provider</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​|||||| 
-| <color black>** Tjeneste\\ <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                                      | <color black>​**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | 
-| Toalettømming \\ <color grey> Toilet drainage</​color> ​                                                                   | **X**                                                                                |                                                                                 ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     | 
-| Renhold \\ <color grey> Cleaning</​color> ​                                                                                | **X**                                                                                |                                                                                 ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     | 
-| Andre \\ <color grey> Other </​color> ​                                                                                    | **Andre** ​                                                                           |                                                                                 ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     | 
- 
-++++ 
- 
  
  
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​ ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​
  
-| @aliceblue:<​color black>​**Stasjonsfasiliteter Gjøvik \\ <color grey>​Station services Gjøvik </​color>​**</​color> ​ || +| @aliceblue:<​color black>​**Stasjonsfasiliteter Gjøvik \\ <color grey>​Station services Gjøvik </​color>​**</​color> ​                                              ​|| 
-^ **Parkering\\ <color grey>​Parking</​color>​** ​                                                    ​^  ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                             ​+^ **Parkering\\ <color grey>​Parking</​color>​** ​                                                                          ​^  ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **  
-| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>​Pick-up/​drop-off point</​color> ​                                   |  <color green>​✔</​color> ​                                                                          ​+| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>​Pick-up/​drop-off point</​color> ​                                                ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Parkering for reisende\\ <color grey>​Parking for travellers</​color> ​                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                              ​+| Parkering for reisende\\ <color grey>​Parking for travellers</​color> ​                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| HC Parkering\\ <color grey>​Disabled parking</​color> ​                                                                                    ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| HC Parkering\\ <color grey>​Disabled parking</​color> ​                                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Gratis parkering\\ <color grey>​Free Parking</​color> ​                                                                                ​|  <color green>​✔</​color> ​  ​+| Gratis parkering\\ <color grey>​Free Parking</​color> ​                                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</​color> ​                                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</​color> ​                                        ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| [[ http://​www.banenor.no/​contentassets/​3a3630357184416584f44d1460de5250/​gjovik-stasjon-parkeringsoversikt.jpg ​| Pendlerparkering med SMS oblat ]]\\ <color grey>​Parking with SMS sticker ​for commuters</​color> ​                                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Pendlerparkering med app\\ <color grey>​Parking with app for commuters</​color> ​                                        ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>​Bike racks with roof</​color> ​                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>​Bike racks with roof</​color> ​                                                      ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>​Bike racks without roof</​color> ​                                                                          ​                                                                                                  ​+| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>​Bike racks without roof</​color> ​                                                  ​                                      ​
-| Sykkelhotell\\ <color grey>​Bike hotel</​color> ​                                                                                                                                                                                     ​+| Sykkelhotell\\ <color grey>​Bike hotel</​color> ​                                                                        ​                                      ​
-^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>​Availability</​color>​** ​                                                                             ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>​Availability</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ​
-| Hinderfri adkomst til plattform/​HC\\ <color grey>​Disabled access to platform</​color> ​                                                             |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Hinderfri adkomst til plattform/​HC\\ <color grey>​Disabled access to platform</​color> ​                                 |  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Heis\\ <color grey>​Elevator</​color> ​                                                                                            ​                                                                                                  ​+| Heis\\ <color grey>​Elevator</​color> ​                                                                                  ​                                      ​
-| Rampe\\ <color grey>​Ramp</​color> ​                                                                                          ​                                                                                                  ​+| Rampe\\ <color grey>​Ramp</​color> ​                                                                                                                           ​
-| HC Toalett\\ <color grey>​Disabled toilets</​color> ​                                                                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| HC Toalett\\ <color grey>​Disabled toilets</​color> ​                                                                    ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Ledelinjer/​Ledesystem\\ <color grey>​Guide lines/​Guidance system</​color> ​                                                                          ​                                                                                                  ​+| Ledelinjer/​Ledesystem\\ <color grey>​Guide lines/​Guidance system</​color> ​                                              ​                                      ​
-| Teleslynge\\ <color grey>​Induction loops</​color> ​                                                                                                                                                                                       ​+| Teleslynge\\ <color grey>​Induction loops</​color> ​                                                                                                           ​
-| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>​Mobile ramp on platform (entry and exit)</​color> ​                                                                                                                                                 ​+| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>​Mobile ramp on platform (entry and exit)</​color> ​      ​                                      ​
-| Universell utforming\\ <color grey>​Universal Design</​color> ​                                                                                                                                                                             ​+| Universell utforming\\ <color grey>​Universal Design</​color> ​                                                          ​                                      ​
-| Assistansetjeneste\\ <color grey>​Disabled passenger access and assistance</​color> ​                                                                                                                                                                               ​+| Assistansetjeneste\\ <color grey>​Disabled passenger access and assistance</​color> ​                                    ​                                      ​
-| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>​Vehicle access to platform for staff</​color> ​                                                                                                                                                                               ​+| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>​Vehicle access to platform for staff</​color> ​                ​                                      ​
-^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>​Travel info</​color>​** ​                                                                            ​^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>​Travel info</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ​
-| **Statisk informasjon;​ Plakater\\ <color grey>​Static information;​ Posters</​color>​** ​                                                              ​                                                                                                  ​+| **Statisk informasjon;​ Plakater\\ <color grey>​Static information;​ Posters</​color>​** ​                                  ​                                      ​
-| Rutetabeller\\ <color grey>​Timetables</​color> ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Rutetabeller\\ <color grey>​Timetables</​color> ​                                                                        ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Linjekart\\ <color grey>​Line map</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Linjekart\\ <color grey>​Line map</​color> ​                                                                             |  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Serviceerklæring\\ <color grey>​Service declaration</​color> ​                                                                               |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Serviceerklæring\\ <color grey>​Service declaration</​color> ​                                                           |  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| **Dynamisk informasjon;​ Skjermer og høyttaler\\ <color grey>​Dynamic information;​ Monitors and speaker</​color>​** ​                                                ​                                                                                                  ​+| **Dynamisk informasjon;​ Skjermer og høyttaler\\ <color grey>​Dynamic information;​ Monitors and speaker</​color>​** ​      ​                                      ​
-| Toganviser\\ <color grey>​Track Indicator</​color> ​                                                                                                                                                                                       ​+| Toganviser\\ <color grey>​Track Indicator</​color> ​                                                                                                           ​
-| Monitor med togtider\\ <color grey>​Monitor with train times</​color> ​                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Monitor med togtider\\ <color grey>​Monitor with train times</​color> ​                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Høyttaler\\ <color grey>​Speaker</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Høyttaler\\ <color grey>​Speaker</​color> ​                                                                              ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-^ **Fasiliteter\\ <color grey>​Facilities</​color>​** ​                                                                                 ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                           ​+^ **Fasiliteter\\ <color grey>​Facilities</​color>​** ​                                                                     ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ​
-| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>​Ticket sales (Ticket office)</​color> ​                                                                  ​                                                                                                  ​+| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>​Ticket sales (Ticket office)</​color> ​                                                                           ​
-| Billettautomat\\ <color grey>​Ticket machines</​color> ​                                                                                                                                                                                   ​+| Billettautomat\\ <color grey>​Ticket machines</​color> ​                                                                                                       ​
-| Venterom\\ <color grey>​Waiting room</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Venterom\\ <color grey>​Waiting room</​color> ​                                                                          ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Klimabeskyttelse (Leskur/​plattformtak)\\ <color grey>​Weather protection (Sheds/​Platform roof)</​color> ​                                                                                                                                                           ​+| Klimabeskyttelse (Leskur/​plattformtak)\\ <color grey>​Weather protection (Sheds/​Platform roof)</​color> ​                ​                                      ​
-| Røykfri stasjon/​plattform\\ <color grey>​Non-smoking platforms and stations</​color> ​                                                                      ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Røykfri stasjon/​plattform\\ <color grey>​Non-smoking platforms and stations</​color> ​                                   |  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>​Free WIFI</​color> ​                                                ​                                                                                                  ​+| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>​Free WIFI</​color> ​                                      ​                                      ​
-| Bagasjetraller\\ <color grey>​Luggage trolleys</​color> ​                                                                                  ​                                                                                                  ​+| Bagasjetraller\\ <color grey>​Luggage trolleys</​color> ​                                                                ​                                      ​
-| Oppbevaring\\ <color grey>​Luggage storage</​color> ​                                                                                    ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Oppbevaring\\ <color grey>​Luggage storage</​color> ​                                                                    ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Kiosk\\ <color grey>​Newsstands</​color> ​                                                                                          ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Kiosk\\ <color grey>​Newsstands</​color> ​                                                                               |  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Kafe\\ <color grey>​Cafè</​color> ​                                                                                                                                                                                             ​+| Kafe\\ <color grey>​Cafè</​color> ​                                                                                      ​                                      ​
-| Telefon\\ <color grey>​Telephone</​color> ​                                                                                        ​                                                                                                  ​+| Telefon\\ <color grey>​Telephone</​color> ​                                                                              ​                                      ​
-| Minibank\\ <color grey>​ATM</​color> ​                                                                                                                                                                                         ​+| Minibank\\ <color grey>​ATM</​color> ​                                                                                                                         ​
-| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>​Dining room for train staff</​color> ​                                                                      ​                                                                                                  ​+| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>​Dining room for train staff</​color> ​                                          ​                                      ​
-| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>​Accomodation for train staff</​color> ​                                                                                                                                                                     ​+| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>​Accomodation for train staff</​color> ​                                      ​                                      ​
-^ **Transport/​kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>​Transportation/​Communication within walking distance</​color>​** ​                                                      ​^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Transport/​kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>​Transportation/​Communication within walking distance</​color>​** ​ ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ​
-| Buss\\ <color grey>​Bus</​color> ​                                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Buss\\ <color grey>​Bus</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Båt/​ferge\\ <color grey>​Boat/​Ferry</​color> ​                                                                                      ​                                                                                                  ​+| Båt/​ferge\\ <color grey>​Boat/​Ferry</​color> ​                                                                                                                 ​
-| Fly\\ <color grey>​Airplane</​color> ​                                                                                            ​                                                                                                  ​+| Fly\\ <color grey>​Airplane</​color> ​                                                                                                                         ​
-| T-bane\\ <color grey>​Subway</​color> ​                                                                                                                                                                                           ​+| T-bane\\ <color grey>​Subway</​color> ​                                                                                  ​                                      ​
-| Trikk\\ <color grey>​Tram</​color> ​                                                                                                                                                                                             ​+| Trikk\\ <color grey>​Tram</​color> ​                                                                                                                           ​
-| Taxi\\ <color grey>​Taxi</​color> ​                                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Taxi\\ <color grey>​Taxi</​color> ​                                                                                      ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>​Airport outside walking distance</​color> ​                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​|+| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>​Airport outside walking distance</​color> ​                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​|
  
 ++++ ++++
stasjoner/gjovik.1517927918.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)